Roztroušená skleróza - nemoc mnoha tváří. Je léčitelná, ale nevyléčitelná. Nutná je včasná diagnóza

4. srpen 2020

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění, které zasahuje centrální nervovou soustavu a postihuje především mladší lidi. Přestože se jedná o nemoc nevyléčitelnou, medicína přichází se stále novými možnostmi léčby, které lidem s roztroušenou sklerózou umožňují žít kvalitní život. 

Přednosta Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. v naší radioporadně na téma: Roztroušená skleróza.

Zatímco v minulosti byla diagnóza roztroušené sklerózy velmi závažným sdělením a pro oddálení invalidity se dalo udělat jen velmi málo, v současnosti jsou lékaři schopni výrazně snížit aktivitu nemoci a zpomalit její progresi.

Nezbytně nutná je ovšem brzká diagnóza, nasazení vhodné léčby a sledování průběhu onemocnění. Jen tak mohou pacienti vést i nadále co nejplnohodnotnější život.

U koho se onemocnění vyskytuje a jak se projevuje

Roztroušená skleróza postihuje především mladé lidi a vyskytuje se převážně v mírném pásmu severní polokoule. V Česku se onemocnění týká 170 až 200 nemocných na 100 000 obyvatel, což představuje 17 až 20 tisíc pacientů.

Čtěte také

Jedná se o autoimunitní onemocnění, při němž dochází k rozvoji zánětu v mozku a míše. V důsledku těchto procesů pak pacient pociťuje projevy nemoci, mezi které se řadí např. zánět očního nervu, mravenčení na polovině těla, únava, špatná koordinace pohybů a jiné.

Tyto projevy přicházejí zpočátku ve formě tzv. atak, které jsou obdobími, kdy pacient příznaky nemoci pociťuje. Ataky trvají nejméně 24 hodin, většinou ale dny, méně často týdny.

Při roztroušené skleróze se rozvíjí zánět v mozku a míše, tento zánět poškozuje primárně ochranný obal nervových vláken (součást neuronů), následně pak i samotná nervová vlákna.

Pacient s roztroušenou sklerózou (ilustrační foto)

Tím dochází k poruše přenosu nervových signálů z mozku do těla a následně k projevům nemoci, které už pociťuje sám pacient. Například se jedná o špatnou koordinaci pohybů, problémy s rovnováhou, rozmazaným viděním nebo poruchami myšlení.

Roztroušená skleróza se vyvíjí

Roztroušené skleróze se přezdívá nemoc mnoha tváří, jelikož se u každého projevuje jinak, a to jak s ohledem na vývoj, tak i projevy. Projevy se liší člověk od člověka podle toho, na jakém místě v mozku a míše dojde k poškození neuronů, čímž pak nemohou být přenášeny signály mezi mozkem a zbytkem těla, což se odráží právě různými projevy.

Jednat se může například o potíže se zrakem, únavu či problémy s koordinací pohybů. Jiní pacienti trpí křečemi, problémy se svalovou slabostí a další. Průběh nemoci je velmi individuální. Roztroušená skleróza se v průběhu života vyvíjí a obecně ji lze rozdělit na několik různých fází.

V některých případech je vývoj nemoci pomalejší a přechod do další fáze trvá řadu let. V jiných případech má však nemoc rychlý spád a může vyústit v invaliditu a mnoho nezmění ani ta nejmodernější léčba.

Relaps-remitentní fáze

Relaps-remitentní fáze roztroušené sklerózy je nejčastější forma, která se vyskytuje až u 85 % lidí s touto diagnózou. Pro tuto fázi je typické období atak (odborně relapsů), kdy člověk pociťuje projevy nemoci. Ataka trvá vždy více než 24 hodin, ale u většiny případů i několik dní.

Snímky řezu mozku z magnetické rezonance v měsíčních intervalech. Světlé skvrny indikují aktivní poškození (léze)

Po atace nastává alespoň 30denní období klidu (odborně remise).1 U relaps-remitentní formy je obvyklé, že se pacient v obdobích klidu cítí téměř v pořádku. Stupeň neurologického postižení však s každou atakou narůstá, i když to na první pohled nemusí být zjevné.

Zcela zásadní proto je začít s léčbou roztroušené sklerózy co nejdříve je to možné. Tato fáze nemoci je totiž nejlépe ovlivnitelná léčbou a při poskytnutí včasné odborné péče, je tak šance předcházet zhoršení nemocí s vidinou co nejvíce plnohodnotného života.

Sekundárně progresivní fáze

Roztroušená skleróza a v průběhu času může přejít z relaps-remitentní fáze do sekundárně progresivní. Přibližně u 50 % lidí s roztroušenou sklerózou přichází sekundárně progresivní forma bez léčby po 10 letech a po 25 letech pak u 85 a 90 % nemocných.

Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové má spoustu rehabilitačních přístrojů a přes 40 nových lůžek pro lidi s roztroušenou sklerózou

Tato fáze se projevuje méně výraznými atakami nebo zcela žádnými. Neznamená to však, že by se postup nemoci zastavil. Naopak zánětlivý proces roztroušené sklerózy v těle stále pokračuje a neurologické projevy se postupně zhoršují, až přechází k trvalé invaliditě.

Lékaři však nedokážou odhadnout rychlost a závažnost nástupu změn, a proto je velmi důležité, aby pacienti byli neustále v pozoru, sledovali změny svého stavu a nebáli se o nich říct svému neurologovi. Včasné sdílení informací je stěžejní pro správné a úspěšné léčení roztroušené sklerózy.

Primárně progresivní fáze

Primárně progresivní je poměrně vzácná a vyskytuje se u 10-15 % lidí s roztroušenou sklerózou. U této formy se nevyskytují ataky (až na výjimečné případy) a neurologické potíže se zhoršují už od začátku nemoci.

Čtěte také

Daná forma začíná v pozdějším věku okolo 40 let, častěji se vyskytuje u mužů a typicky při ní dochází k problémům s chůzí. Stejně jako u jiných fází roztroušené sklerózy je i u této důležité obrátit se při jakýchkoli změnách na lékaře a mluvit s ním o nich.

V současné době jde o nejdynamičtěji se vyvíjející odvětví neurologie, kdy každý rok přibývají nové moderní léky, které jsou velmi účinné a diagnostikovaným mohou zásadně změnit život.

To s sebou nese i velké možnosti pro lékaře, kteří mohou vybrat pacientům lék, jenž je pro ně nejvhodnější. Díky těmto možnostem se daří nemoc účinně brzdit a mírnit tak i její dopady na život pacienta. Známe jasné rizikové faktory nemoci, mezi které patří kouření a obezita.

Léky (ilustrační foto)

Nízká hladina vitamínu D v těle má pak nepříznivý vliv na imunitní systém, a některé studie ji proto uvádějí jako možný faktor působící na rozvoj roztroušené sklerózy.

Dříve také pacienti neměli k dispozici symptomatickou terapii, která potlačuje doprovodné projevy nemoci. Dnes je spolupráce s očním lékařem v případě, že má nemocný potíže se zrakem, nebo třeba s urologem při problémech s močovým měchýřem naprosto standardní součástí péče o pacienty.

Aktuální léčebné možnosti v ČR

Díky narůstajícím možnostem i znalostem medicíny narůstá i důraz na včasnou diagnostiku pacientů v první fázi roztroušené sklerózy, která se nazývá relaps-remitentní a je nejlépe ovlivnitelná léčbou.

Čtěte také

Jde o nejčastější formu roztroušené sklerózy, u které se střídají ataky (odborně relapsy), neboli období, kdy pacient projevy nemoci pociťuje, a klidová období (odborně remise), kdy se cítí často v pořádku.

K dispozici je léčba akutní, která se využívá při každém projevu onemocnění (atace), a dlouhodobá, jež se snaží zpomalit celkový průběh nemoci, zmírnit počet projevů a předejít invaliditě.

V České republice je unikátní síť 15 neurologických center se specializací na roztroušenou sklerózu, kde se odborníci starají až o 20 000 pacientů s tímto onemocněním. Unikátní je také nařízení vlády, dle kterého musí být nově diagnostikovaným pacientům podána léčba nejpozději do 4 týdnů od její indikace, což významně přispívá k včasnému podchycení nemoci.

Celou radioporadnu s prof. MUDr. Martinem Vališem si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Blanka Malá , baj
Spustit audio

Související