U roztroušené sklerózy je nejdůležitější, aby byla včas rozpoznána a léčba začala co nejdřív

19. květen 2019

MUDr. Ivana Uiberlayová, primářka ve Státních léčebných lázní Janské Lázně v naší radioporadně na téma: léčba nemocí pohybového aparátu a roztroušená skleróza.

S čím vším mohou pacienti do Státních léčebných lázní Janské Lázně přijet?
„V Janských Lázních se zabýváme léčbou pacinetů zejména s neurologickým a pohybovým onemocněním. Mezi naše další indikace patří léčba onemocnění dýchacích cest, stavů po operaci štítné žlázy a po onkologické léčbě. Nemáme jen lázeňské zařízení, ale poskytujeme také následnou rehabilitační péči v odborném léčebném ústavu."

Jako dnešní téma jsme vybrali roztroušenou sklerózu

Český vynález, tzv. ústní myš, dokáže lidem s roztroušenou sklerózou výrazně zkvalitnit život

Český vynález, tzv. ústní myš, dokáže lidem s roztroušenou sklerózou výrazně zkvalitnit život

Lidé s roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu často mohou hýbat jen hlavou. Jsou tak úplně odkázaní na pomoc ostatních a to i ve věcech, které jsou pro zdravého člověka naprosto samozřejmé. V Domově svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem začali nedávno někteří klienti testovat novou generaci takzvané ústní myši - zařízení, díky kterému jsou nemocní mnohem víc soběstační.

„Roztroušená skleróza je chronické neurologické onemocnění, které postihuje centrální nervový systém a to zejména dráhy v mozku a míše. Onemocnění se vyskytuje v každém věku, ale nejvíc mezi 20 a 40 rokem života. A častěji postihuje ženy. Jde o autoimunitní onemocnění, kdy tělo produkuje protilátky proti vlastním buňkám, proti myelinové pochvě, která pokrývá nervové buňky. A onou destrukcí vzniká zánět. Rozkladem myelinové pochvy je znemožněno správné fungování nervového systému."

Příznaky onemocnění zavisí na tom, která část nervového systému je postižena. Mohou to být poruchy chůze, rovnováhy, koordinace pohybů, slabost, necitlivost, poruchy zraku. Ale také problémy s močením či psychické potíže.

Jedná se v současné době o nevyléčitelné onemocnění

„Nemoc probíhá v různých fázích. Je tam období zhoršení a také období klidu. Chronické onemocnění ovšem pomalu prograduje. Léčit se dá jen v akutní fázi zánětu, než dojde k destrukci a degeneraci nervového systému. Je tady zapotřebí, aby léčba byla zahájena co nejdříve."

Cvičení na podporu boje s roztroušenou sklerózou v Jihlavě

„U poloviny pacinetů jsou příznakem deprese. A to nejen jako reakce na sdělení diagnózy, ale je způsobeno i poškozením mozkové tkáně. A nežádoucími účinky léků, kortikoidů nebo interferonů."

Při jakých příznacích je vhodné navštívit lékaře?

„Jedním z nejčastějších příznaků je zánět očního nervu. Ten se projevuje zamlženým viděním bolestí za okem, zejména při pohybu oka, může být výpadek zorného pole. Většinou předchází nějaké oslabení organismu, ať už při stresu fyzickém či psychickém. Mezi časté první příznaky patří okrskovité poruchy citlivosti. Závažným příznakem je také porucha polykání nebo řeči. A z poruch hybnosti se jedná o asymetrické poszižení většinou dolních končetin, ale může jít také o stejnostranné postižení končetin, tedy například pravá horní a dolní končetina. Dochází k poruchám chůze a nestabilitě při pohybu. Člověk chodí jako opilý, říká se tomu námořnická chůze."

„Až u 97 procent pacientů dochází k poruchám v oblasti močo-pohlavní. Je to inkontinence nebo zástava močení. Což jsou pro pacienta velmi nepříjemné situace."

Jaké druhy rehabilitace jsou vhodné?

Antigravitační chodník vyvinutý v NASA pomáhá pacientům v Janských Lázních

ALTER G - nácvik chůze s programovatelným odlehčením spočívající v antigravitačním efektu – metoda vyvinutá v NASA

Státní lázně v Janských Lázních nakoupily několik nových unikátních přístrojů pro rehabilitaci pacientů. Jde o dva speciálně upravené běžící pásy a dále manžetu, která po nasazení vysílá do nohou elektrické impulsy. Na novinky, díky kterým se někteří lidé znovu učí chodit, se s mikrofonem zašel podívat reportér Václav Plecháček.

„O pacienta s roztroušenou sklerózou by měl pečovat celý rehabilitační tým, který zahrnuje rehabilitačního lékaře, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, psychologa, logopeda, sociálního pracovníka. Důležitá je motivace pacienta, musí přistupovat aktivně, anučit se vnímat své tělo a upravit si svůj denní režim."

„Dochází k velkému rozvoji nových technologií a v rehabilitaci se využívají i roboti. Například při poruchách chůze se využívá funkční elektrické stimulace."

Celou radioporadnu s MUDr. Ivanou Uiberlayovou si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související