Projekt STROCZECH jako důležitá prevence i léčba mozkové mrtvice či odborně cévní mozkové příhody

16. červen 2022

Tématem radioporadny je cévní mozková příhoda. Chceme vám představit projekt Národní výzkumné sítě iktových center STROCZECH. Našimi hosty jsou PharmDr. Veronika Kunešová, Ph.D. a MUDr. Libor Šimůnek, vedoucí lékař iktového oddělení neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Pojďme začít tím cizím pojmem STROCZECH. Co je to za projekt?

Čtěte také

Pokusím se to velmi jednoduše vysvětlit. STROCZECH je sousloví dvou slov, STROKE znamená mozkovou mrtvici nebo odborně cévní mozkovou příhodu. A CZECH odpovídá tomu, že jsme v České republice. A STROCZECH představuje síť center různých nemocnic v České republice, kde se právě o tyto pacienty starají. Tedy, kde je diagnostikují a kde je léčí.

V této síti se momentálně koncentruje 24 center, což je sice zhruba polovina všech center, které u nás máme, ale tou spádovou oblastí už jsme takovou tu pomyslnou čáru, tu poloviční hranici překonali už mnohem dříve. Protože v projektu máme všechny fakultní nemocnice, plus další krajské nemocnice. Tedy opravdu se snažíme pokrýt onu spolupráci v rozsahu celé naší země.

Projekt tedy propojuje lékaře a zdravotníky?

Čtěte také

Jedná se o spolupráci výzkumu, vědy a klinické praxe, kterou zastávají v nemocnicích lékaři, sestřičky, ale samozřejmě i členové našeho týmů, což jsou naše studijní koordinátorky, vlastně také zdravotnice.

Ty jsou důležitým bodem oné spolupráce, protože mají na starost získávání informací a dat, která potřebujeme na to, abychom mohli něco změnit v rámci poskytování péče o pacienty s mrtvicí.

Zabýváte se také osvětou nebo prevencí? Tedy poskytováním informací jak samotným pacientům, tak i třeba jejich rodinám?

Čtěte také

Prevenci vnímáme čím dál víc jako místo, kde je potřeba ještě určitým způsobem přidat. Protože v České republice momentálně neexistuje žádný ucelený materiál nebo žádná webová stránka, kde by tito pacienti a jejich rodinní příbuzní, kteří se mohou starat o svého potomka, který utrpí cévní mozkovou příhodu nebo naopak o rodiče, získali veškerý balíček potřebných informací.

Jaké jsou možnosti léčby, jaké zdravotní komplikace mohou nastat, co se s nimi dá dělat, kde mohou vyhledat pomoc. Tedy my se snažíme zaměřit i na informační osvětu a plánujeme, že připravíme pro pacienty i materiály tohoto typu.

Nicméně STROCZECH je součástí ještě většího projektu, kde my jako klinická jednotka spolupracujeme s týmem, který hodnotí nemocniční péči, ale také spolupracujeme s týmem, který se zabývá právě osvětou. Ale zejména primární, co by lidé měli dělat, aby vůbec neutrpěli cévní mozkovou příhodou.

Čtěte také

Pane doktore, jak vítáte takovou aktivitu? Je hodně potřeba? Cévní mozková příhoda není až tak neznámá a víme, že je to vážná a častá zdravotní komplikace. Přesto ví o ní laická veřejnost dost?

Já si myslím, že každá taková aktivita je vítaná. Apelujeme na veřejnost, aby se nebála zavolat sanitku, pokud existuje podezření, že rodinného příslušníka postihla cévní mozková příhoda. Jakákoliv osvěta ohledně toho, jak se může projevovat mozková příhoda a že v nemocnici čeká pomoc, že umíme léčit mozkovou příhodu, je vítaná.

Pojďme si připomenout základní příznaky cévní mozkové příhody.

Čtěte také

Záleží vždycky na tom, která část mozku je postižena. A veřejnost zná hlavně příznaky z tzv. předního mozkového povodí a i ty je potřeba zopakovat. To je pokleslý ústní koutek, ze kterého mohou vytékat sliny, slabost horní končetiny nebo dolní končetiny vždy na jedné straně těla, buď vlevo nebo vpravo, a porucha řeči.

Větší svízel je potom s mozkovými příhodami, které jsou lokalizovány v tzv. zadní mozkové cirkulaci. Pacienti mají závrať či dvojité vidění nebo výpadek zorného pole. A to je přeci jen méně specifické a méně známé. Tam rozpoznat, že jde o mozkovou příhodu, je pro laika rozhodně těžší.

Celou radioporadnu o problematice cévní mozkové příhody si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související