Osobní asistent by měl být očima, ušima, rukama a nohama konkrétního člověka, kterému pomáhá

2. říjen 2023

Vídáme to, slýcháme to, ale přesto si možná někteří z nás říkají, mně se to stát nemůže. Ale jedna vteřina může otočit život vzhůru nohama každému. Nehody, které omezí pohyb, vážné nemoci v rodině, odchody nejbližších. Musíme na to být sami? Nikoliv, i u nás existuje několik podpůrných skupin a terénních služeb, které nabízejí osobní asistenci. 

Matěj Cháb ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Jak to všechno funguje, o tom si povídáme s Mgr. Matějem Chábem z neziskové organizace Hewer. Co to tedy je ona osobní asistence a pro koho je určena?
Pokud bych měl odpovědět takovou ne úplně srozumitelnou mluvou, tak řeknu, že je to terénní sociální služba. Znamená to, že je to služba, kterou objednává stát, a je určena pro lidi, kteří chtějí zůstat doma, ale nemohou z důvodu snížené soběstačnosti. Nemohou se tedy o sebe postarat, buď z důvodu věku nebo chronického onemocnění či fyzického zdravotního postižení.

Platby by mělo být možné uhradit z příspěvků na péči od státu. A k naší práci patří, že pomáháme vyřizovat i tyto žádosti.
Mgr. Matěj Cháb, nezisková organizace Hewer

Můžeme být konkrétnější, s čím osobní asistent či terénní pracovník lidem pomáhá?
Lidově řečeno, terénní pracovník by měl být očima, ušima, rukama a nohama toho člověka, kterému pomáhá s tím, co on už udělat nemůže. Může to být dopomoc s úklidem, s přípravou jídla, pomoc s oblékáním či hygienou. Dále pomoc s pohybem venku i po bytě. Pomoc s vyřizováním záležitostí na úřadech a tak dále.

Čtěte také

Předpokládám, že největší skupinu osob, kteří potřebují pomoc osobního asistenta, tvoří lidé v důchodovém věku. Těch neustále přibývá a míst v domovech pro seniory není dostatek. Je tedy osobní asistence jakýmsi řešením?
Já jsem přesvědčen, že to řešení je. Znamená to, že s pomocí osobní asistence starý člověk nemusí odejít do domova důchodců a může zůstávat v domácím prostředí, které dobře zná, které má rád a je na něj zvyklý. Osobní asistent mu potřebnou péči obstará a třeba v kombinaci s terénní zdravotní službou je pak takový člověk zcela zajištěný a může setrvat doma.

A máte pravdu, většina uživatelů našich služeb jsou opravdu lidé v seniorském věku.

Jistě by každý člověk chtěl trávit svůj pozdní věk doma. Je ale možné, že si někteří takovou službu nemohou z finančních důvodů dovolit?
Myslím si, že to tak nemusí být. Je to tak, že tato služba je sice placená, ale cena je regulována. Pokud člověk, který tuto službu čerpá a je to méně než 80 hodin měsíčně, tak platí nejvýše 155 korun za hodinu. Když čerpá více než 80 hodin za měsíc, tak platí nejvýše 135 korun za hodinu.

Čtěte také

A tyto platby je možné uhradit z příspěvků na péči od státu. Ten by měl pokrýt naprostou většinu finančních potřeb. A k naší práci patří například i to, že pomáháme vyřizovat tyto záležitosti a žádosti ve chvíli, kdy k někomu nastupujeme na službu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo také novelu zákona o terénních službách, která pozvedla postavení pečujíc osoby. Co konkrétně to v praxi přináší?
Je to novela, která by měla trošičku zlepšovat postavení laického pečujícího. To je člověk, který se stará o někoho blízkého v rodině. Většinou tato dlouhodobá starostlivost má pak dopad i na zaměstnání i osobní život takového člověka. Před několika lety to byla skupina lidí, kteří nebyli dobře zasazeni do systému.

Matěj Cháb a Pavla Kindernayová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Teď se to maličko mění a už se to jejich postavení zlepšuje. Myslím si ale, že je ještě stále na čem pracovat. A vrátil bych se ještě k té naší službě. Ta může pomáhat i lidem, kteří pečují o své blízké. Protože pak nemusí pečovat nepřetržitě 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Mohou se ti lidé střídat s našimi asistenty.

Celou radioporadnu s Mgr. Matějem Chábem z neziskové organizace Hewer o problematice osobní asistence si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související