Ochranáři přírody mají obavy z opravy silničního tahu mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem

10. únor 2020 09:41

Za několik týdnů začne oprava hlavního silničního tahu mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem. Správa CHKO Broumovsko má obavu, aby se neopakovaly problémy z minulosti, kdy zemina a asfaltový recyklát ze stavby skončily místo na skládce zpátky v přírodě.  Často jde přitom podle ochranářů o směsi plné rakovinotvorných látek. Výsledkem může být kontaminování zemědělské půdy nebo podzemních vod.  

Čtěte také

„Nacházíme se na prameništi potoka Klučánka, kde se objevila navážka asi dvou tisíc tun odpadní zeminy a kameniva s příměsí různých odpadů."
Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko ukazuje místo, kam stavební firma, opravující před třemi lety nedalekou silnici, nelegálně navezla zeminu.
„Tady navíc hrozilo, že by se mohl ten materiál dál rozplavovat do cenného údolí Klučánky mezi horou Ostaš a vrchem Hejda."

Přestože stavební společnost chybu uznala, odvezení zeminy trvalo téměř rok.

Podle ochranářů přitom nejde o jediný problém. Dalším je třeba odpadní frézát, který místní od stavebních firem výhodně nakoupí a zpevní si tím třeba příjezdové cesty ke svým domům. Mohou si tak ale kontaminovat pozemek, okolní zemědělskou půdu, a nebo podzemní vody.
„Odpadní frézát velmi často obsahuje zbytky dehtových asfaltů ze starších období, které jsou silně karcinogenní a ti lidé si to ani neuvědomují."

Čtěte také

Problémy podle ochranářů často nikdo neřeší, stavební úřady totiž o nelegálních zavážkách většinou neví.
„Často se nejedná o rozsáhlé plochy a tak to třeba příslušné stavební úřady ani nezaregistrují."

Podobné to může být i při chystané opravě silnice mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem. Práce na zhruba tříkilometrovém úseku v Chráněné krajinné oblasti začnou na konci března.
„Půjde asi řádově opět o tisíce tun přebytečné zeminy a podobné množství frézátu. U této komunikace byl už v předběžných sondách zjištěn hnědouhelný dehet v některých podkladních vrstvách."

Ochranáři chtějí likvidaci zeminy a frézátu kontrolovat

Podle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ale nemusí mít ochranáři přírody obavy. Údržba silnic dbá na to, aby zhotovitelé nakládali s odpady v souladu se zákonem.

„K tomu požaduje Údržba silnic Královéhradeckého kraje od zhotovitelů přiložit příslušné doklady," říká Sylvie Velčovská, mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Jeho úředníci v minulosti žádný případ nelegální likvidace odpadů souvisejících s rekonstrukcemi silnic neřešili.

Spustit audio

Související