Nové rozdělení zón Krkonošského národního parku se nelíbí podnikatelům ani zástupcům obcí a měst

Krkonoše jsou krásné v zimě i v létě
Krkonoše jsou krásné v zimě i v létě

Seminář věnovaný chystanému novému rozdělení zón v Krkonošském národním parku znovu přinesl názorové střety mezi představiteli parku a krkonošskými podnikateli nebo zástupci samosprávy. Zatím se zdá, že k dohodě mezi ochránci přírody a protistranou je daleko. Jasno o nové, takzvané „managementové zónaci" má přitom být během několika týdnů. 

Co přinese turistům, ochranářům i obcím nové rozdělení Krkonošského národního parku na zóny?

Sněžka a Krkonoše v zimě

Současná zonace v Krkonoších, která platí od roku 2015, stanovuje tři zóny, z nichž první je tou nejpřísněji chráněnou. To by se podle návrhu Správy KRNAP mělo změnit. Podle vedení národního parku nová zonace krkonošským obcím komplikace nepřinese. Některá místa budou víc otevřena a zpřístupněna turistům. Zároveň se ale rozšíří oblasti, které jsou pro ochranáře a vědce vzácné. 

S novou zónací počítá novela zákona o ochraně přírody a krajiny, krkonošští podnikatelé mají ale pocit, že je možné jí zneužít k omezení cestovního ruchu.

O to se Správa KRNAPu podle vlastníka SkiResortu Černá Hora-Pec Richarda Kirniga návrhem nového rozložení zón právě pokusila.

„Zónace zasáhla přímo prostory kolem lanovek. Určitě se nám to, že do částí, které byly navštěvovány desítkami tisíc lidí, to znamená například mezi rozhlednou a Rachotovou boudou jsou najednou vkládány nejcennější území. Takže si myslíme, že nebyla cílem ochrana přírody, ale vytvoření bariér pro pohyb turistů," nabídl možný příklad Richard Kirnig.

Krkonoše jsou krásné v zimě i v létě

Omezení cestovního ruchu se obávají i představitelé samosprávy - města a obce v Krkonoších jsou na turistickém ruchu do značné míry závislá.

Ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch ale možné omezení odmítá.
„Nenacházím žádný způsob, jakým by to KRNAP mohl udělat. Zónace se skutečně turistického ruchu nedotýká. Klidová území se koneckonců také nedotýkají cestovního ruchu, protože jak bylo opakovaně zdůrazněno, klidová území neuzavírají běžkařské, turistické nebo cyklotrasy."

Podle Robina Böhnische nové rozdělení zón pro veřejnost prakticky žádnou změnu nepřinese a třeba návštěvník hor ho nejspíš ani nepozná.

Do konce května musí dojít k dohodě všech stran

Na vyřešení nejasností nezbývá moc času - podle zákona musí do dvou let od přijetí novely začít mezirezortní připomínkové řízení. Tenhle termín nastane na konci května - do té doby se musí všichni zainteresovaní dohodnout.

Vrchlabský seminář o nové zonaci Krkonošského národního parku

Rada parku, kterou tvoří zástupci obcí, vědců, horské služby nebo firem pak musí návrh přijmout a postoupit ministerstvu životního prostředí. Správa parku teď očekává do 15. března připomínky, zasedání Rady je v plánu 8. dubna.

Podnikatelé a představitelé obcí a měst chtějí víc času, říká nezávislý starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek.
„Obce a provozovatelé lyžařských areálů se v té nové zónaci nevyznají. Vykládají si ji v některých věcech jinak, než je interpretována KRNAPem a pravděpodobně se jedná o určitá nedorozumění. To znamená, jestliže jsme postaveni v řádu týdnů před rozhodnutí, vyjádřete vše co k tomu máte teď, potom už bude pozdě, tak se obáváme. Chceme víc času, chceme prostor k diskusi. Na vysvětlení problémů, které tady vidíme. A které umíme pojmenovat. Možná je vidíme zbytečně, ale potřebujeme je vysvětlit."

Krkonoše patří s 11 miliony návštěv ročně k nejnavštěvovanějším chráněným územím v Evropě

Krkonošský národní park patří k nejnavštěvovanějším chráněným územím v Evropě

Že Krkonošský národní park patří k nejnavštěvovanějším chráněným územím v Evropě - v přepočtu na plochu i v absolutních číslech - víme už dlouho. Nyní známe přesná data, která ukazují, že návštěvníků nejvyšších hor naší republiky je ještě víc, než jsme si mysleli. V roce 2017 navštívilo Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo 3 657 254 lidí, kteří zde dohromady strávili 11 324 528 tzv. „osobodní".

Podle ředitele Správy Krkonošského národního parku Robina Böhnische budou další jednání následovat. A naděje na nalezení shody prý určitě existuje.
„Zkušenost z individuálních schůzek na západních Krkonoších ukazuje, že dojednání se dá udělat v řádu minut. Zatím se vždy ukázalo, že jsme si vždy porozuměli velmi rychle a byli jsme schopni obavy oponentů vyvrátit."

Správa parku má už návrh nové zónace schválený ministerstvem životního prostředí, na případné změny ale pořád ještě prostor existuje.

Spustit audio

Související