Napadá vaše dítě na jednu nohu? Každé kulhající dítě musí vyšetřit lékař; podcenění se nevyplácí

11. únor 2019

MUDr. Ondřej Adamec, konzultant pro dětskou ortopedii z Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice v Praze - Motole je hostem naší radioporadny na téma: kulhající dítě.

Jaké mohou být příčiny, pro které vlastně dítě kulhá?
Je několik různých důvodů. Dítě může začít kulhat následkem úrazu, důvodem může být i vrozená či získaná vada spočívající v nestejné délce končetin. Kulhat může malý pacient také díky získanému onemocnění pohybového aparátu, ať již v oblasti kosti, šlachy, svalu nebo kloubu. A v neposlední řadě může jít i o zástupný projev - příčina může být i psychického rázu, často šikana ve škole či náročný sportovní trénink.

Většina dětských ortopedických vad nebolí. Proto je třeba tyto vady vyhledávat a včas léčit

Miminko

MUDr. Ondřej Adamec v naší radioporadně. Téma: dětská ortopedie. 

Podle čeho se mám jako rodič orientovat, abych nic nezanedbala?
Základním vodítkem pro rodiče je "selský rozum". Sledujte, jak často a v závislosti na čem vaše dítě kulhá, zda je kulhání bez bolesti či bolestivé, pozorujte jeho celkový stav a dělejte si poznámky. Spolehlivé a detailní informace posléze vyšetřující specialista nesmírně ocení. Podstatný je i vzhled končetiny, na kterou dítě napadá. Vyskytl se otok, zarudnutí, či hematom? Snažte se zjistit, kam dítě eventuální bolest lokalizuje a současně pozorujte, jak se chová při hře či odvedení pozornosti.

Zmínil jste celkové příznaky. Co mezi ně patří a proč jsou důležité?
Mezi tak zvané celkové příznaky patří u dítěte horečka někdy i s třesavkou, nechutenství, úbytek na váze, únava a skleslost. Může se jednat o průvodní projevy kostního či kloubního zánětu, ale i o často plíživé projevy jiných závažných onemocnění, kdy "kulhání" je pouze jejich přidruženým sekundárním projevem.

Představme si modelovou situaci. Máme doma předškolní dítě, které znenadání začne šetřit končetinu, při chůzi na ni napadá, je unavené. O co by se mohlo jednat?
To nikdy nelze říci jednoznačně - nesmírně důležitá je zde anamnéza, tedy co takovému stavu předcházelo. Vždy je potřeba vyloučit zánět, nádor a další závažné diagnózy. Z nezánětlivých onemocnění je v tomto věku nejčastější Perthesova choroba; laicky řečeno rozpad a přestavba části hlavice stehenní kosti na podkladě dočasné poruchy jejího krevního zásobení.

I naše nohy potřebují odpočinek

Jak mám správně kulhání pro bolest kloubu diagnostikovat? Kdy mohu nasadit analgetika a kdy je už čas navštívit lékaře?
Nasadit pouze analgetika či protizánětlivé léky bez předchozího cíleného vyšetření osobně považuji za velkou chybu. Mohou zastřít další klíčové příznaky a značně prodloužit dobu k získání správné diagnózy; často s trvalými následky pro malého pacienta. Každé kulhající dítě musí vyšetřit lékař!

Jak to máme řešit prakticky? Kterého lékaře oslovit?
Závisí to na tíži a typu příznaků. U občasných a nezávažných obtíží kontaktujte nejprve svého pediatra, vždy je však lépe nechat přešetřit posléze dítě specialistou. V případě bolesti a horečky je ovšem kulhající dítě akutním stavem a je nezbytné jej bez odkladu nechat vyšetřit cestou dětské pohotovosti. Může se jednat o hnisavý zánět kloubu.

Jak se projevuje zánět kyčle?
Může se v podstatě jednat o tři rozdílné diagnózy:
Transientní (parainfekční) synovitidu, tedy zjednodušeně o náplň kloubu v souvislosti s prodělaným horečnatým onemocněním, často jí předchází infekce horních cest dýchacích. Pacient udává bolest, je přítomno omezení rozsahu pohybu v kloubu, je však většinou bez teploty a hodnoty parametrů zánětu v krevních testech jsou nízké či dokonce v mezích normy. Oproti tomu, akutní purulentní artritida představuje hnisavý zánět kyčle s bakteriálním původcem. Je přítomna silná bolest, postavení v kloubu je pro ni často fixované bez možnosti pohybu, dítě je schvácené, s vysokou horečkou a často i třesavkou. Přítomen je otok kloubu i proteplení a zarudnutí v jeho oblasti. Hodnoty parametrů zánětu v krevních testech jsou velmi vysoké. Jedná se o závažný stav vyžadující časnou operační revizi a drenáž kloubu a důsledné doléčení antibiotiky. I v dětském věku se může jednat o revmatoidní artritidu, kdy otok kloubu, jeho náplň a zbytnění kloubní výstelky může trvat i řadu týdnů za středně zvýšených parametrů zánětu.

MUDr. Ondřej Adamec ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové spolu s Blankou Malou

Jaká vyšetření nás v takovém případě budou na ortopedii čekat?
Především detailní klinické vyšetření a odběr anamnézy. Také rentgenové vyšetření bolestivé oblasti, které je nezbytné vždy u podezření na postižení kyčelního kloubu. Standardní je i ultrasonografické vyšetření kloubní náplně a dle celkového obrazu pak eventuálně vyšetření krve na parametry zánětu. Připravte se na to, že tato vyšetření bude v průběhu léčení či sledování potřeba i vícekrát zopakovat.

Existuje nějaká prevence?
Prevence žádného z diskutovaných onemocnění neexistuje, pouze prevence jeho trvalých následků. Jejím základem je žádný z možných stavů nepodcenit a řádně jej doléčit.

Celou radioporadnu s MUDr. Ondřejem Adamcem si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Blanka Malá , baj
Spustit audio

Související