Náchodský zámek byl postaven jako hrad, který hlídal obchodní stezku spojující Prahu s Kladskem

2. duben 2024

Letošní turistická sezóna začíná. Možná jste už na nějaký hrad nebo zámek zavítali. Náchodský zámek je krásně vidět zdálky, když přijíždíte do města, je to jeden z největších zámeckých komplexů v našem kraji, má pět nádvoří, několik hlavních budov a pestrou historii. A od 1. března i nového kastelána Petra Ťažkého.

Jste sice novým kastelánem na náchodském zámku, ale nový tam rozhodně nejste. Kolik let už jste na náchodském prožil?
V letošním roce už je to jedenáctá sezóna.

Petr Ťažký ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Pocházíte z Broumovska, z Meziměstí, tak co vás přivedlo na náchodský zámek a vůbec do oblasti památek a průvodcování?
Vše začalo v době, kdy jsem studoval obor cestovní ruch na střední škole v Náchodě. Součástí studia byla odborná desetidenní praxe, která spočívala právě v průvodcovství na hradech a zámcích. Já jsem si tenkrát vybral Náchod a de facto mne onen objekt tak oslovil, až jsem tam už zůstal.

Ve sklepení je nádherně vidět dlouhá historie zámku a že to byl původně hrad. Tedy měli bychom o něm mluvit jako o hradozámku.
Petr Ťažký, kastelán státního zámku Náchod

Vzpomínáte na první sezónu, když jste začal provázet návštěvníky?
Myslím si, že na to nikdy nezapomenu. Tak bylo to hezké. Na první pohled bylo zřejmé, že jsem nováčkem, protože návštěvníkům jsem do půlky expozice vlastně ani nerozsvítil a na konci prohlídky jsem se ztratil v zámeckých klíčích, takže jsem bojoval i s dveřmi. Ale další prohlídky už potom docela šly.

Čtěte také

Návštěvníci ale mívají rádi, když se ne úplně všechno daří. K čemu všemu vás na zámku pustili? Jaké pozice jste během těch let zastával?
Z počátku to bylo jen průvodcování, pak jsem vypomáhal při různých kulturních akcích, třeba při večerních a speciálních prohlídkách. Následně jsem pak náchodský zámek částečně opustil, pracoval jsem na Územní památkové správě na Sychrově v oddělení správy mobiliáře jako kurátor a měl jsem na starosti mobiliář a interiérové instalace na všech státních hradech a zámcích v Libereckém, Královéhradeckém i Pardubickém kraji. Čili vlastně i v Náchodě. Podílel jsem se na instalacích například v Litomyšli, na Hrádku u Nechanic anebo na Frýdlantě.

Když se vrátíme zpátky na náchodský zámek, je tam nějaká místnost, o které nevíte? Už tam máte asi vše prozkoumané, ne?
Troufnu si říct, že většinu místností už jsem viděl. Ale každopádně určitě ne všechny, protože když jste řadovým zaměstnancem, tak ne vždy máte možnost se všude podívat. Takže jsou tam prostory, které jsem objevil až teď v rámci posledního měsíce, ale pořád asi ještě několik místností schází.

I na náchodském zámku se dějí občas nevysvětlitelné věci. Takže určitě i nějaké to strašidlo se tam může objevit.
Petr Ťažký, kastelán státního zámku Náchod

Bylo něco, co vás překvapilo?
Řekl bych, že v rámci toho posledního měsíce, byť se tam už nějakou dobu pohybuji, tak na ten objekt zase koukám trošičku jinak. Protože my pořád o Náchodě mluvíme jako o zámku, ale jak teď mám možnost podívat se i do prostor, které nejsou běžné, jedná se třeba o sklepení, tak je zase nádherně vidět dlouhá historie a že to byl původně hrad. Tedy měli bychom o něm správně mluvit jako o hradozámku. Protože architektura je tam velmi rozmanitá a různorodá, nese si odkaz z každého období.

Státní zámek Náchod
Významnými majiteli, jejichž vláda na panství je spojena s rozsáhlou stavební činností, byl rod Smiřických, ve 2. polovině 16. století jeden z nejbohatších v Čechách. Roku 1623 koupila náchodské panství Magdalena Trčková z Lípy a o několik let později jej postoupila svému synovi Adamovi Erdmanovi Trčkovi. Adam byl posledním majitelem pocházejícím z české šlechty.

Návštěvníkům jsme své brány otevřeli minulý čtvrtek. Už je to tedy zase veselejší na zámku, když tam jsou lidé.
Přesně tak. Přípravy na zahájení sezóny byly pečlivé. Kolegyně se snaží postupně umýt všechna okna v expozici, zároveň prochází úklidem každý kus mobiliáře, který návštěvníci ma zámku uvidí. Do toho se také musí objednávat suvenýry, připravují se kulturní akce, upravují se informační cedule. Těch záležitostí je mnoho, takže všem svým kolegům moc děkuji, že jsme to za ten měsíc zvládli.

Čtěte také

Jaká je tedy historie náchodského zámku? Pojďme začít od onoho hradu.
První zmínka o náchodském hradu je z roku 1254, čili letos slavíme 770 let od první zmínky. Jak zámek, tak vlastně celé město Náchod slaví výročí 770 let. A byl to původně hrad, který hlídal obchodní stezku spojující Prahu s Kladskem. Majitelé náchodského hradu se postupně měnili, byl to například český král Jan Lucemburský, Jiří z Poděbrad, Anna Svídnická. Významnějším rodem, který náchodský hrad vlastnil, byli nejprve Pernštejnové a pak český rod Smiřičtí ze Smiřic, kteří na přelomu 16. a 17. století začali náchodský hrad přestavovat na renesanční zámek. Smiřičtí pak ale o Náchod přišli na základě pobělohorských konfiskací, tak se k náchodskému panství dostali Trčkové z Lípy, kteří vlastnili také opočenské panství. A potom od roku 1634 do 2. poloviny 17. století to byl italský rod Piccolomini, krátkou dobu pak náchodské panství vlastnil Petr Biron, vévoda kuronský a zaháňský. A od půlky 19. století do roku 1945 pak Náchod a souběžně i Ratibořice, které k náchodskému zámku patřily, vlastnil zámek německý knížecí rod Schaumburg-Lippe. Od roku 1945 až do současnosti je vlastníkem český stát.

Čtěte také

Členové rodu Schaumburg-Lippe byli poslední, kteří na zámku skutečně žili. A je tam zajímavá i postava Jiřího Gutha Jarkovského, který vychovával jejich děti.
Ano, Jiří Guth, poměrně významná osobnost 1. poloviny 20. století v českých dějinách. Svoji kariéru začínal právě na náchodském panství u knížecí rodiny Schaumburg-Lippe jako vychovatel potomků Viléma Karla Augusta a jeho manželky Matildy. A mimochodem, na náchodském zámku je mu věnován jeden pokoj. Ten, kde žil.

Jaká bude letošní sezóna? S jakými novinkami přicházíte?
V letošním roce máme novinek hned několik. Už v dubnu budeme představovat na náchodském zámku divadla. Protože málokdo ví, že na zámku se v minulosti objevila hned dvě divadla, která se nám ovšem bohužel do dnešní doby nedochovala. Ale v rámci výročí 770 let města bychom tyto zapomenuté kousky historie rádi představili. Chystáme přednášku a společně s ní i prohlídku zámecké půdy, kde se nacházejí zbytky výmaleb prvního zámeckého divadla. V červnu se pak zapojíme do akce Noc kostelů. Chceme návštěvníkům poprvé zpřístupnit prostory, které dosud nebyly nikdy ukázány, kromě zámecké kaple. Je to například oratoř, kruchta nebo sakristie. A v červenci a v srpnu budou také večerní prohlídky.

Jakub Schmidt a Petr Ťažký ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Na co jste na náchodském zámku opravdu pyšní? Co třeba nikde jinde nemají?
Náchodský zámek má hned několik předností. Je to například Španělský sál, který je svojí výzdobou poměrně unikátní. Velmi zajímavou a nedoceněnou je třeba i piccolominská rodová obrazárna, která představuje významné členy rodu Piccolomini. Potom je to i zámecká knihovna. Ta je na náchodském zámku jednou z největších na českých hradech a zámcích.

Zámecké strašidlo v Náchodě máte?
Strašidel tam je hned několik. Stačí se občas podívat třeba na nějaké obrazy. Ale i na náchodském zámku se dějí občas nevysvětlitelné věci. Takže určitě i nějaké strašidlo se tam může objevit.

Naším hostem byl nový kastelán náchodského zámku Petr Ťažký. Děkuji za rozhovor.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související