Objevené pozůstatky zdí původní bašty u náchodského zámku zůstanou odkryté a přístupné veřejnosti

30. září 2022 21:34

Část opevnění někdejšího náchodského hradu bude přístupné veřejnosti. V těchto dnech na pozůstatcích historické bašty pracují restaurátoři, kteří se snaží zakonzervovat zdi tak, aby se v budoucnu nepoškodily. Původní zdivo ze směsi opuky a pískovce se totiž dochovalo jen díky tomu, že bylo po staletí zakryté zeminou. A na vzduchu by tak bez zásahu odborníků nevydrželo déle než několik dalších let.

Přišla jsem se podívat na místo, které dlouhá staletí zůstávalo pro návštěvníky skryté pod zeminou a vzrostlými stromy i keři. Jsme na místě, kde dříve stávala hradní bašta.

Čtěte také

A momentálně to tady vypadá jako na stavbě. Ale ona to vlastně tak trochu stavba je. Petr Kop drží v ruce zednickou lžíci. „Opravujeme původní zdivo. Děláme to schodovitě, tam je nejvyšší bod. Je to řádkové zdivo, takže vlastně vytváříme takové schůdky po určitých částech.“

Kolega kameny čistí a Petr Kop je nazdívá spolu s dalšími pracovníky. Proč se vlastně pokládá tato kamenná vrstva na původní zdivo? „Mělo by být odděleno to staré zdivo od onoho nového. Původní malta je červená, ta byla míchaná z materiálu, který se zde nachází. A my, abychom to napodobili, tak drtíme kámen. Vznikne červený prach, který přimícháváme do malty.

Část opevnění někdejšího náchodského hradu bude přístupné veřejnosti

Dělá se to ručně a s láskou, říká Iva Kysilková, kastelánka náchodského zámku, která stojí opodál. Zdi jsou poměrně široké a umístěny do takového kruhu. „Počítáme samozřejmě s tím, že ta stavba byla vyšší a že se nám dochovalo jen to, co se dostalo pod terén.

Jak to tady bude vypadat?

Čtěte také

Uprostřed kruhovité stavby je nyní zemina. „Dnes to vidíme ve stadiu rozpracovanosti. A počítá se s tím, že tento archeologický nález bude zpřístupněn veřejnosti. Právě z toho důvodu probíhají konzervační práce. A část, která je sevřena takovou podkovou zdiva, bude potom upravena jako zvýšený terén oproti zbytku, aby to kopírovalo zdivo. A bude tam vyseta luční směs.“

Práce na historické baště původního hradu na zámeckém kopci v Náchodě by měly být hotové do prvních mrazíků. Návštěvníci by se na toto místo mohli poprvé podívat už během letošní zimy.

Státní zámek Náchod
Významnými majiteli, jejichž vláda na panství je spojena s rozsáhlou stavební činností, byl rod Smiřických, ve 2. polovině 16. století jeden z nejbohatších v Čechách. Roku 1623 koupila náchodské panství Magdalena Trčková z Lípy a o několik let později jej postoupila svému synovi Adamovi Erdmanovi Trčkovi. Adam byl posledním majitelem pocházejícím z české šlechty.

autoři: Jana Házová , baj
Spustit audio

Související