Muzeum východních Čech pokračuje ve velké jízdě. Vzniká kulturní kampus pro odpočinek i vzdělávání

28. prosinec 2021

Před koncem roku jsme se stihli potkat s ředitelem Muzea východních Čech v Hradci Králové Petrem Grulichem, abychom si pověděli, jaký letošní rok pro hradecké muzeum byl a jaké plány má Muzeum východních Čech v Hradci Králové v roce příštím.

Jaký byl pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové uplynulý rok?
Připomínal zvuk projíždějícího automobilu, takovéto vžummm, protože byl velmi rychlý. Před námi byla spousta úkolů, vybudovat novou stálou expozici dějin města, dokončit rekonstrukci Gayerových kasáren jako hlavní sídelní budovy našeho muzea, připravit hromadu rozvojových projektů, připravit rekonstrukci pobočky na Chlumu a podobně. Takže jsme se nezastavili.

Jsme moc rádi, že se lidem naše nová stálá expozice líbí, jsou za ní 4 roky práce. Ještě přibyde víc interaktivních prvků.
Petr Grulich, ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové

A povedlo se to všechno? Když se řekne Muzeum východních Čech v Hradci Králové, tak si každý asi vybaví budovu od architekta Jana Kotěry. Ale Gayerova kasárna, co tam všechno máte? Proč se rekonstruovalo a jak se to povedlo?
Gayerova kasárna jsou naše hlavní budova. Tam sídlí většina našich zaměstnanců, Gayerova kasárna jsou kromě toho naším centrálním depozitářem, v tuto chvíli prázdným, a zároveň se v Gayerových kasárnách odehrává veškerá pro návštěvníky neviditelná činnost muzejnictví, tedy péče o sbírky, rekonstrukce, restaurování, konzervování. A probíhá tam i věda a výzkum, protože muzeum je vědeckovýzkumnou institucí.

Petr Grulich ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Slavná Kotěrova budova, to je taková třešnička na dortu. Takové zlato, které je vidět. Tam sídlí ředitelství, je tam výstavní a návštěvnické oddělení i ekonomové, ale všichni ostatní jsou jinde. Tedy návštěvníci znají Kotěrovu budovu především proto, že do Gayerových kasáren se moc nechodí. Ale to se změní příštím rokem.

Čtěte také

Tedy i do Gayerových kasáren se budou moci návštěvníci přijít podívat?
Ano. Smysl rekonstrukce spočíval v tom, že jsme jednak potřebovali navýšit kapacitu, takže došlo ke změně ukládacího systému, posuvné regály a tak dále. Máme tak o něco víc místa, to je jeden benefit. Ale samozřejmě celková rekonstrukce byla zapotřebí, ta budova prostě chátrala a byla to původně kasárna. Ale co bude pro veřejnost zajímavé, je to, že v přístavbě, která vznikla a které si veřejnost všímá, vyrostla nová centrální badatelna. Měli jsme dvě knihovny, teď máme jednu společnou a badatel, když se chce něco dozvědět, dostane do ruky knížku z naší knihovny a zároveň dostanete i trojrozměrné předměty na jednom místě a může si nad nimi bádat v rámci nějakého svého studia. A druhá věc, že přibydou čtyři otevřené depozitáře, což je takové nahlédnutí pod pokličku naší práce. A současně ukázka toho, jak to vlastně v muzeu funguje. Taková unikátní expozice svého druhu, která by měla být hotová v průběhu příštího roku.

Čtěte také

Depozitáře jsou tedy zatím ještě prázdné. Na začátku rekonstrukce byla taková akce kulový blesk, kdy se vše rozváželo po celé republice do depozitářů, a teď se zase bude všechno postupně stěhovat zpátky k vám?
Je to tak. Naše muzeum disponuje asi 2,5 miliony sbírkových předmětů, ty zdaleka všechny nejsou samozřejmě uloženy v Gayerových kasárnách, jsou i v ostatních depozitářích. Ale prostě statisíce předmětů jely pryč a teď zase najíždějí zpátky. Do exilu jsme stěhovali rok, zpátky, protože tam musí proběhnout zároveň generální inventura, budeme stěhovat 2 roky. Stěhování už začalo a skončí napřesrok.

Musíme také zmínit vaši novou stálou expozici, protože je úžasná, všichni ji chválí. Jmenuje se Cesty města.
Jsme moc rádi, že se lidem líbí. Jsou za ní 4 roky práce, expozice je pro nás velmi významná, protože jsme celokrajské muzeum, máme být a jsme rozkročeni nad celým Královéhradeckým krajem, ale přeci jen do historické Kotěrovy budovy, notabene někdejšího bývalého městského uměleckoprůmyslového muzea prostě patří expozice o dějinách sídelního města Královéhradeckého kraje.

Nová stálá expozice Muzea východních Čech v Hradci Králové vzbudila u veřejnosti zaslouženou pozornost

Takže ve spolupráci se statutárním městem vznikl projekt, na kterém jsme participovali společně, a věříme, že se snad dílo podařilo. Ještě tam je ale hromada práce, návštěvníci samozřejmě přijdou, uvidí krásnou novou expozici ve čtyřech sálech od počátku osídlení až do vzniku územně soudobého urbanistického Hradce Králové.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
sídlí v secesní muzejní budově, postavené v letech 1909 až 1913 architektem Janem Kotěrou. V roce 1995 bylo muzeum prohlášeno národní kulturní památkou. Součástí muzea je také Muzeum války 1866 na Chlumu.

Ale ještě nás čeká sáhnout do oblasti informatiky, interaktivity, přibydou nějaké nové prvky, které tam teď ještě nejsou, protože jsou financované z jiných zdrojů a jsou plánovány na příští rok. V prvé řadě přibyde obrovská digitální nadstavba pro školní mládež.

Můžeme se tam i posadit do repliky známého kina Centrál tady v Hradci Králové.
A pustíte si filmy o Hradci.

Čtěte také

Nebo přejdeme po Pražském mostě i s jeho typickými světly.
Ano, podíváte se do rozvlněné vody, kde vám obrazovky zobrazují nějaká vodní díla a podobně. Expozice, která tam byla dřív, byla hodně postavená na modelech, máme krásné modely města, tak jsme s nimi pracovali i teď v nové expozici. Jsou navíc rozpohybované, interaktivní, takže návštěvník za pomoci skutečně trojrozměrného modelu může nahlížet na dějiny města a procházet se jím.

Co vaše plány na rok 2022, pane řediteli?
Rok 2022 bude pro nás také velká jízda, protože nás čeká jednak rekonstrukce pobočky na Chlumu, nová stálá expozice, doufáme, že nám dopadnou granty, které jsme částečně už podali do norských fondů a další dva připravujeme z evropských strukturálních fondů. Čeká nás, jak už jsem zmiňoval, osidlování Gayerových kasáren.

Čtěte také

A velmi si přeji, aby se podařilo konečně zafinancovat druhá kasárna, brownfield hned vedle. Pracovně se jim říká Vrbenského, ale do budoucna se budou jmenovat jinak. Vyroste v nich krajská výstavní expoziční budova, přírodověda, archeologie, jakési science centrum. To vše samozřejmě nevznikne příští rok, ale snad už bychom konečně mohli začít.

Takže by tam vzniklo takové nové kulturní a muzejní centrum?
Celý ten areál by se měl přetvořit na jakýsi královéhradecký kulturní kampus, protože město vyjednává ještě s některými dalšími muzejními institucemi, s Národním technickým muzeem například, o umístění dalších expozic a celé by to dohromady mělo tvořit nějaký celek, který by byl pro veřejnost příjemným místem pro odpočinek, ale zároveň i pro vzdělávání. Příští rok by se mohlo začít, ovšem celé to je o penězích, samozřejmě.

Vaše největší přání do příštího roku?
Aby svět byl konečně normální.

Celý rozhovor s Petrem Grulichem, ředitelem Muzea východních Čech v Hradci Králové, si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související