Geofyzici v klidu noci provedli průzkum podloží historického centra Nového Města nad Metují

22. březen 2019

V Novém Městě nad Metují v noci skončila závěrečná fáze geofyzikálního průzkumu skalního podloží v historickém centru města pomocí seismografu, gravimetru a georadaru. Skála je dlouhodobě nestabilní, pravděpodobně kvůli tomu se propadá vozovka a praskají zdi některých domů. Výsledky průzkumu ovlivní rozhodování jestli, a popřípadě jak, celou oblast sanovat.

Trojice geofyziků připravuje pozdě večer v historickém centru Nového Města nad Metují věci potřebné k provedení měření. Z auta vykládají například kolečko pro měření vzdálenosti, pásmo, desítky metrů kabelů a také tři speciální přístroje.

V Novém Městě nad Metují skončil inženýrsko-geologický průzkum silnice procházející náměstím

Inženýrsko-geologický průzkum silnice procházející centrem Nového Města nad Metují

Skupina geologů v minulých dvou dnech vrtala do silnice v centru Nového Města nad Metují. Provedli čtyři hloubkové vrty, zjišťovali kvalitu podloží vozovky. Ta je dlouhodobě nestabilní a pravděpodobně i kvůli tomu se v poslední době výrazně zhoršil stav historického centra města. Výsledkem jsou popraskané zdi několika domů a propadlý sklep jednoho z nich.

„Gravimetr, georadar a seismograf. Přístroje mají většinou podobu zhruba čtyřkilových krabic, které jsou ručně přenosné," vysvětluje Jaroslav Jirků ze soukromé společnosti, která měření provádí.

Geofyziky čekají tři různé metody měření. Nejprve zprovozňují seismograf.

Seismické měření začíná úderem velkého kladiva do chodníku u hlavní silnice. Na displeji přístroje se následně zobrazí seismické vlny.
„Stejně jako při zemětřesení. Akorát tady je všechno menší. A my seismické vlny nahráváme a následně v počítači vyhodnocujeme na základě jejich rychlosti, jestli je prostředí nějak porušené nebo ne."

V Novém Městě nad Metují v noci skončila závěrečná fáze geofyzikálního průzkumu skalního podloží v historickém centru města

Po sérii deseti úderů přichází na řadu gravimetr. Přístroj na měření intenzity, směru a dalších charakteristik gravitačního pole.
„Gravimetr reaguje velice přesně pokud jsou v podzemí nějaké prázdné prostory typu dutin nebo sklepů. A pomocí měření na jednotlivých bodech jsme pak schopni určit, jestli tam může být nějaký takový prostor nebo ne."

Měření vyžaduje klid, proto se provádí v noci

K tomu, aby byly zjištěné údaje co nejpřesnější, potřebují odborníci klid. Proto měří pozdě večer, v době kdy už se zklidnil provoz na silnici.

Nadměrná doprava ničí unikátní památkovou rezervaci v centru Nového Města nad Metují

Náměstí v Novém Městě nad Metují

Náměstím v Novém Městě nad Metují projíždí kvůli uzavírce nedaleké silnice několik tisíc aut denně. Pravděpodobně i kvůli tomu řada památkově chráněných domů popraskala. 

Následuje poslední měření, georadarem. Podle Karla Špačka funguje podobně jako klasický silniční radar.
„Akorát na rozdíl od policistů my nevysíláme vůči automobilům, ale vysíláme do země. Náš přístroj současně přijímá a na základě odrazů a jejich vlastností poznáme, co pod tou zemí je."

Zhruba po čtyřech hodinách práce geofyziků končí. Výsledky zpracují během následujícího týdne a předají geologům.

Jejich závěrečná zpráva by měla dát odpověď na to, jestli a popřípadě jak celou oblast sanovat, aby se stav historického centra Nového Města nad Metují dál nezhoršoval.

Spustit audio

Související