Fialkový kámen z Klínového potoka. Jeden z nejoblíbenějších krkonošských suvenýrů našich předků

24. říjen 2021 09:11

Kousek mechu s oranžovým kamínkem nebo krabička vyložená hedvábným papírem - a v ní kámen s fialkovou vůní. To býval v samých počátcích turistiky jeden z nejžádanějších suvenýrů z Krkonoš. Také o jeho tajemství vyprávějí pod přehrážkami Klínového potoka geograf Vlastimil Pilous a reportérka Eliška Pilařová.

Na Klínovém potoce je několikero přehrážek nad sebou, projekt hrazení bystřin. Vlastně je to taková malá kaskáda.

Čtěte také

„Mnoho krkonošských toků je uměle upraveno. Největší impuls k těmto úpravám dala nejkatastrofálnější krkonošská povodeň v roce 1897. Hlavní roli hrálo, dalo by se říct, roztříštění vodního proudu. Horské toky mají samozřejmě velký sklon a největší škody ani nepůsobí samotný vodní proud, ale kamenitá masa, kterou ten proud unáší. A čím dále to letělo, tak to získávalo větší sílu. Čili bylo třeba zlomit souvislost proudu a byly vystavěny ony přehrážky."

„Za těmi většími byla ještě vodní nádrž, kde se unášené kameny samozřejmě usadily. Ale tím, jak voda musela kolmo skočit do toho vývařiště, tak se její proud zlomil znovu."

Pod jedním splávkem vidíme krásný placák, v létě se na něm musí krásně vyhřívat. A tady také slavný oranžový kámen. Kdybychom si k němu přivoněli, ucítíme fialky?

„Muselo by se to trošku pomnout. Ale traduje se, že když se ten fialkový kámen prodával jako suvenýr, tak ho dovoňovali fialkovými voňavkami, aby to bylo výraznější."

Jedna z krkonošských přehrážek

„Jinak fialkový kámen, to je vlastně řasa. Když se řekne fialkový kámen, tak si každý představí i barvu fialek. Ale tohle je jasná oranžová. Pokud je kámen vlhčí, tak je mírně nafialovělá. A oficiální název té řasy je Trentepohlia."

Čtěte také

„V dobách, kdy se tyto kameny lámaly a jejich úlomky se prodávaly, tak byla ta řasa pravděpodobně více rozšířená. Protože potom následovaly roky, kdy jí bylo vidět v krkonošských tocích poměrně málo. Roste na kamenech, které jsou silně vlhké a vystupují z koryta nebo jsou na březích. A z neznámých důvodů jí začalo v Krkonoších opět přibývat."

„Nejvíce je rozšířená v tocích východních Krkonoš, na Malé Úpě a Úpě. Relativně méně je jí v povodí Jizery. A není to pravděpodobně jen záležitost Krkonoš, také v jednom čínském národním parku se začalo říkat Červené pohoří. Tam se ty plochy dají opravdu počítat na hektary, téměř souvisle oranžové od této řasy."

Tak si půjdeme přivonět. Můžete to zkusit také.

autoři: Eliška Pilařová , baj
Spustit audio

Související