Jsou místa, kde stačí kopnout do hloubky a ocitnete se v prvohorách

9. červen 2015
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zkameněliny

Až na 270 miliónů let je odhadnuto stáří obrovských zkamenělých stromů, které v roce 1953 vyzvedli ze země stavitelé sportoviště v Nové Pace. Dalšího obra vykopali docela nedávno při stavbě jednoho z novodobých nákupních center. Při výletu do Nové Paky se zkrátka můžeme zastavit až v době karbonské.

Provoz na jedné z nejživějších místních ulic tam od samých počátků naší planety dělí pouze sklo. Nahlédli přes něj geomorfolog Vlastimil Pilous a Eliška Pilařová.

Čtěte také

Araukarit, takto říkáme zkamenělým stromům. Je to velká vzácnost

"Právě Podkrkonoší patří k těm místům, kde se jich nachází poměrně mnoho. Je zde celá řada nalezišť, zhruba mezi Novou Pakou až Žaltmanem na Trutnovsku", říká Vlastimil Pilous.

Zkamenělé stromy jdou geologicky velmi starou záležitostí

"Vznikaly v době karbonské, což je zhruba před 270 miliony let, kdy na našem území panovalo tropické, vlhké klima. To, čemu dnes říkáme Český masív, se nacházelo někde v úrovni rovníku. Čili zde byly početné močály a mělká jezera v kterých rostly stromové kapradiny. A hlavně předchůdci dnešních jehličnanů", vysvětluje Vlastimil Pilous a připojuje:

"Stromy když uhynuly, tak padaly do bahna. Tím pádem k nim nebyl přístup vzduchu a nemohly tak zetlít. A tady velkou roli sehrály arkózy - pískovce, které mají vysoký obsah živců. Rozkladem těchto živců se uvolňuje kyselina křemičitá a ta právě impregnovala pravěké stromy. Velmi často jsou na nich vidět i letokruhy, suky či pařezové náběhy".

Lidově se araukaritům říkalo také jiskřivce

Protože když se na vzduchu rozpadaly, tak v těch prasklinách jiskřily krystalky křemene.

Araukarit - zkamenělé dřevo

"Většina araukaritů skončila v muzejních sbírkách, protože to byla přímo móda, že i vzdálená muzea je musela mít. Žaltmansko je sice možná bohatší na množství nálezů, ale Novopacko má přeci jeden rekord. A to, že se zde zachoval rekordně velký kus, asi 8 metrů dlouhý kmen. A proto má také v Nové Pace takovou reprezentativní skleněnou výlohu", dodává Vlastimil Pilous.

A novopacký obr vedle Klenotnice a Suchardova domu spočívá již přes 60 let.

Spustit audio