Budoucí rektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž: Funkce je závazek a služba. Chci být více vidět

2. leden 2024

Univerzita Hradec Králové už zná svého nového budoucího rektora. Bude jím současný děkan Přírodovědecké fakulty, fyzik Jan Kříž, kterého ve středu 6. prosince zvolil akademický senát. Jan Kříž ve volbě porazil děkana Fakulty informatiky a managementu Josefa Hynka. Současný rektor, toxikolog Kamil Kuča, ve funkci skončí příští rok v červnu, protože po dvou funkčních obdobích už kandidovat znovu nemohl. 

Nově zvolený, tedy budoucí rektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž, je hostem Českého rozhlasu Hradec Králové.

Ještě tedy rektorem nejste, musí vás potvrdit vláda a prezident. Je to tak?
Ano, musí to schválit vláda a jmenovat prezident. Čili akademický senát nevolí rektora, ale tzv. kandidáta.

Panu prof. Kučovi se trošku zazlívalo, že byl málo viditelným rektorem. To si beru k srdci a chci být více viděn na veřejnosti.
Jan Kříž, budoucí rektor Univerzity Hradec Králové

Co jste na to říkal, že vás akademický senát univerzity zvolil poměrem hlasů 17 ku 6?
Velmi si toho cením. Do té volby jsem šel s tím, že jdu vyhrát, nebyl to můj nápad, byl jsem navržen skupinou akademických pracovníků, se kterými jsem o tom dlouze hovořil. Zvažovali jsme všechny možnosti, ale když už jsem se rozhodl do té volby jít, tak jsem opravdu chtěl vyhrát a jsem rád, že to takto dopadlo. Velmi si vážím toho silného mandátu, ani jsem nečekal, že to bude takto přesvědčivé.

Čtěte také

Jak jste vnímal svého soupeře a protikandidáta prof. Josefa Hynka, který je děkanem Fakulty informatiky a managementu? A už v minulosti také osm let rektorem byl.
Já si pana prof. Hynka velice vážím, byl to velmi silný soupeř, o to je to vítězství možná sladší. Pan prof. Hynek byl dvě období rektorem Univerzity Hradec Králové a kdyby nebylo jej, nebyla by ani Přírodovědecká fakulta, na která já teď působím. Takže si myslím, že toho pro univerzitu udělal strašně moc. Nicméně si také myslím, že nastal čas se posouvat trošku někam jinam.

Pojďme zmínit ještě jedno jméno, a to je současný rektor prof. Kamil Kuča.
Já bych skutečně chtěl navazovat na práci pana prof. Kamila Kuči. Především na to, co tady za osm let dokázal v oblasti tvůrčí činnosti, tedy výzkumu, a v oblasti internacionalizace. To je velmi obdivuhodné. Univerzita Hradec Králové se pod jeho vedením dostala podle mezinárodních prestižních žebříčků do top ten českých univerzit. Tedy já bych chtěl na jeho práci navazovat. Vnímám i některé věci, kterým se třeba nevěnovalo tolik pozornosti, a těm bych se chtěl věnovat také. Možná řeknu, že panu prof. Kučovi se trošičku zazlívalo, že byl málo viditelným rektorem. Takže to je jedna věc, kterou já si beru k srdci. A chci být více viděn na veřejnosti.

Myslím si, že je potřeba mluvit s lidmi. Jak s akademickými pracovníky, tak i se studujícími. Ti jsou skutečnými partnery akademiků.
Jan Kříž, budoucí rektor Univerzity Hradec Králové

Jak chcete být více viditelným? Být více viditelným na veřejnosti, nebo i v rámci školy jako takové?
Určitě i ve škole. Myslím si, že je potřeba mluvit s lidmi. Jak s akademickými pracovníky, tak i se studujícími. Ti jsou skutečnými partnery akademiků a jejich role je velmi důležitá. I ve svém volebním programu jsem psal, že bych chtěl posílit roli studujících v rozhodovacích procesech na univerzitě. Čili kontakt se studujícími by měl být posílen.

Čtěte také

Snažil jste se být i takovým děkanem na Přírodovědecké fakultě? Tedy být více vidět a slyšet?
Určitě jsem se snažil, ale jak moc se mi to dařilo ať posoudí jiní. Specifikum Přírodovědecké fakulty je, že je to mladá a malá fakulta, kde je skutečně rodinné prostředí. A kontakt se studujícími je tam velmi blízký, své studenty znám jménem, není to prostě velký dav 200 lidí v posluchárně. To se mi jako fyzikovi bohužel nestane, takže z tohoto pohledu tam kontakt byl.

Takže fyzika není tak oblíbená?
Fyzika určitě není žádná masová záležitost. Bohužel je to způsobeno i tím, že na základních a středních školách podle mne chybí kvalitní učitelé fyziky, je jich v tom systému prostě málo. A vím, že kvalitní kantor dokáže děti a pak studenty středních škol k fyzice přivést. Potřebujeme víc kvalitních učitelů.

Co to znamená, pane docente, pro vás osobně, že se stanete rektorem tak věhlasné univerzity, která má za sebou velkou historii a vypustila do světa mnoho úžasných lidí?
Děkuji za pochvalu pro Univerzitu Hradec Králové, byl bych rád, aby byla takto vnímána. A pro mě to v tuto chvíli znamená závazek. Být rektorem je služba. Ta situace není jednoduchá, víte, že se mluví o podfinancování vysokých škol. To jsou všechno problémy, které mě čekají. Stát se rektorem veřejné vysoké školy, tam už se výše dostat nemůžete, tedy já to vnímám jako závazek a myslím si, že mě čeká spousta práce.

Čtěte také

Jste rodák z Hradce Králové, čím jste chtěl být jako kluk? Byla fyzika už tenkrát někde ve vašich v myšlenkách?
Jako malý kluk jsem chtěl jezdit s kombajnem během žní. Pro fyziku jsem se rozhodoval až na střední škole, kde jsem měl velké štěstí na kantora, pana doktora Ungermanna. A musím říct, že ještě na Matematicko-fyzikální fakultu jsem byl přijat na matematiku a až když jsem nastupoval na školy, tak jsem své rozhodnutí změnil a začal jsem studovat fyziku.

Čím vás fyzika nakonec chytila?
Nechci se pouštět do nějakých filozofických debat, ale fyzika popisuje svět kolem nás. Fyzika není, jak si mnozí žáci myslí, soubor pouček a vzorečků, fyzika je popis světa. A teď budu trošku ošklivý vůči matematikům, já mám matematiku rád, i jsem se s ní živil, ale matematika je nástroj, který používá fyzika.

Je tedy důležité podchytit talent a zájem o fyziku už u dětí?
Zcela jistě, čím dříve ho podchytíme, tím lépe. Stále ještě jsou v českých školách velmi nadaní žáci a studenti na fyziku. Vidíme to na mezinárodních soutěžích, kde jsme pořád schopni přivážet medaile a úspěchy. Trošičku se mi zdá, že je v posledních letech těch talentovaných dětí ale možná je to také tím, že byly slabší populační ročníky.

Čtěte také

Budete mít na fyziku čas i jako rektor vysoké školy?
To je otázka, kterou odpoví až příští rok. Ale já bych se velmi rád věnoval jak fyzikální olympiádě, tak dalším soutěžím i nadále. A tím, že asi povinnosti, které mám, se budu snažit delegovat na více lidí, ale je to pro mě srdeční záležitost, kterou bych velmi nerad opouštěl.

Jaké jsou tedy vaše plány nebo vize, kam by měla hradecká univerzita minimálně v příštích čtyřech letech mířit pod vaším vedením?
Už jsem zmínil některé věci. Že jsme nyní velmi dobře na tom, co se týká výzkumu, vědecké činnosti a internacionalizace, tam je potřeba pouze neusnout na vavřínech a udržet úroveň takovou, jako máme. Zmiňoval jsem i větší zapojení studujících do rozhodovacích procesů. Co bych ještě zmínil a kde si myslím, že jsme trošku promarnili šanci v posledních osmi letech, je restrukturalizace studijních programů. V září 2016 začala platit rozsáhlá novela zákona o vysokých školách, která přinesla nový systém akreditací, byl ustanoven Národní akreditační úřad a to byla šance, kdy jsme mohli udělat rozsáhlou restrukturalizaci studijních programů tak, aby byly atraktivní jak pro uchazeče, tak pro trh práce. A to si myslím, že se úplně nepovedlo. Takže jedním z mých cílů, i když chápu, že to je především věcí fakult, ale univerzita může fakulty určitým směrem posouvat, by bylo podívat se i na studijní programy a provést restrukturalizaci.

Jan Kříž a Jakub Schmidt ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

1. července 2024 se tedy ujmete funkce. Co uděláte jako první? Už jste o tom přemýšlel?
Dostal jsem tento dotaz od akademického senátu v průběhu kampaně, kdy si mě pozvala studentská komora. Tedy jako první asi budu muset jmenovat své prorektory, budu muset vytvořit tým lidí, se kterými budu pracovat. Počítám s tím, že bych stejně jako prof. Kuča měl čtyři prorektory, ale to, jaké bude jejich složení, je ještě otevřená otázka. Hodně o tom napoví i volby budoucího děkana Přírodovědecké fakulty a Fakulty informatiky a managementu a Pedagogické fakulty. To je můj úkol už teď na nadcházející půlrok, jednat s lidmi a připravit si tým, aby byl funkční.

Naším hostem byl zvolený kandidát na příštího rektora Univerzity Hradec Králové, současný děkan Přírodovědecké fakulty Jan Kříž. Ať se vám daří, děkujeme za rozhovor.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.