Atraktivita Jaroměře roste. Jízda vlakem do Hradce za několik minut, což je jako pár zastávek metrem

31. leden 2024

Teď vás čeká výlet do Jaroměře, druhého největšího města na Náchodsku, kde se v nadmořské výšce 254 metrů setkávají tři řeky Labe, Úpa a Metuje. A od posledních komunálních voleb tam starostuje Jan Borůvka z hnutí ANO.

Jan Borůvka ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Naposledy jsme se viděli loni v létě. Co se od té doby u vás v Jaroměři všechno změnilo? Co je nového?
Udála se spousta věcí. Já se ani nestíhám ohlížet, co všechno se povedlo a co ještě máme před sebou, protože ze zvolení do funkce v roce 2022 prostě už mám rok a půl za sebou. Ale abych byl trošku konkrétnější, podařilo se nám zrekonstruovat komunikace v městě, podařilo se nám vyjednávat na vládní úrovni s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury a Ministerstva financí ohledně možnosti financování obnovy pevností Terezín a Josefov. Máme za sebou mnoho práce, ale to samozřejmě s sebou nese i určité odhodlání a povinnosti a závazky do budoucna. A to v objemu financí, které nám jsou nabízeny, musíme učinit poměrně dost zásadní rozhodnutí. To konkrétně mluvím o možnosti obnovy Josefova.

Do Josefova půjdou výhledově od státu velké dotace. Je to hezké, ale nese to s sebou určité závazky a zásadní rozhodnutí.
Jan Borůvka, starosta Jaroměře

Josefovskou pevnost máte tedy jako město na starosti. Stát poskytne nějaké finanční prostředky, o které jste usilovali. Kolik je to celkem peněz?
Bavíme se v nějakém výhledu deseti let o zhruba třech miliardách korun. Pojďme se podívat na konkrétní příklad. Když se ohlédneme do minulého roku, tak vláda přiklepla nějakých 120 milionů pro Terezín a Josefov, tedy částku 60 milionů pro nás, což je super, za to moc děkuji. Je je zapotřebí se podívat i na spolufinancování. A to je pro nás, zase společně s krajem, poměrně zásadní rozpočtově rozhodnutí.

Čtěte také

Když máte zhruba nějakých 100 milionů na investice a my jsme se zavázali po domluvě s Královéhradeckým krajem a samozřejmě se zastupiteli města, že bychom dávali maximálně ročně do toho projektu 20 milionů korun. Zbytek musíme přerozdělovat na další investice, které jsou nutné zase z pohledu údržby. Ať to jsou silnice nebo další investice. Čeká nás investice do rozšíření kapacity mateřské školy, to musíme také spolufinancovat. Takže je to hezké, ale nese to s sebou určité závazky a zásadní rozhodnutí.

Tam je podmínka, že se musíte jako město podílet na spolufinancování projektu, abyste dotace od státu dostali?
Ano. Dostáváme polovinu částky, kterou nám poskytne stát, ale pak se na té druhé polovině musíme s krajem podílet. Máme domluvu s hejtmanem, dva ku jedné na tom dalším spolufinancování.

Obchvat Jaroměře má být hotový, pokud mám poslední informaci z ŘSD, v září letošního roku. Moc se na to těšíme.
Jan Borůvka, starosta Jaroměře

Co by se za ty peníze mělo podařit opravit?
Jelikož k tomu rozhodnutí a přidělení částky peněz Ministerstvem financí došlo na konci minulého roku, tak my budeme muset v první fázi udělat projektovou přípravu. To s sebou nese určitý časový posun a v momentě, kdy budeme mít nějaké projekty připravené, tak budeme rádi, když začneme sanovat střešní konstrukce, kde vidíme největší úskalí. Problém nastal, že se nám se do toho pustili určití broučci plus nějaké houby. Tedy to je alarmující a první finance budou směřovat do střešních konstrukcí. Střecha je základ u každého objektu. A zkusíme udělat i komíny, uvidíme, jak kam s těmi financemi dostaneme.

Čtěte také

V jakém stavu vlastně pevnost Josefov je? Pokud vím, tak je opravena jedna část, to je Bastion IV., kde je umělecká kolonie.
Ano. Tam byla asi před dvěma lety dokončena investice zhruba za 165 milionů. Ovšem to to je opravdu jen zrníčko, když vezmete velký projekt na celou pevnost Josefov. Ale jsem za to rád, protože věřím, že drobnými krůčky se postupem času, v průběhu několika let, začneme dostávat do fáze, aby pevnost Josefov vypadala jako opravený pražský Karlín po povodni. Myslím si, že ten genius loci, který to má, a možnosti pro bytový fond, který tam je, plus nějaká ekonomická činnost, která nám může přinést zaměstnanost do Josefova a zvýšení životní úrovně. Úplně tam vidím kavárničky, vidím tam život i příležitosti luxusního bydlení. Je to možná i v souvislosti s dostavbou dálnice, která k nám přivádí možnost lepšího cestování za prací nebo naopak turistický ruch. Jednání, která probíhají se Správou železnic, o dalších možnostech vybudování vysokorychlostních tratí a zdvojkolejnění Hradec - Jaroměř. Umožní to časový posun z Jaroměře do Hradce Králové za sedm minut, což je jako dvě nebo tři zastávky metrem.

Čtěte také

Tím by se určitě zvýšil zase zájem o vaše město.
Přesně tak. Atraktivita Jaroměře vzrůstá. Drobnými krůčky se můžeme dopracovat k nějakému velkému smysluplnému celku.

Co dalšího je v letošním roce pro vás důležité?
Máme v plánu na jaře začít stavět školku v oblasti na Zavadilce. Je to přístavba jednoho pavilonu, kdy navýšíme kapacitu o 50 dětí. Souvisí to i s tím, že jsme nemohli letos uspokojit 43 dětí. Takže z toho mám velikou radost, protože to byla mravenčí práce a děkuji všem zúčastněným, kteří na tomto projektu pracovali, protože to bylo opravdu s nasazením všech sil.

Chtěl jsem se ještě zeptat na dokončení obchvatu Jaroměře?
Obchvat Jaroměře má být hotový, pokud mám poslední informaci z ŘSD, v září letošního roku. Moc se na to těšíme.

Jakub Schmidt a Jan Borůvka ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Starosta Jaroměře Jan Borůvka byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související