Jaroměř chystá kroky k zadržení vody v krajině, která by se tak přiblížila své přirozené podobě

11. září 2019 09:22

Radnice v Jaroměři bude chtít po zemědělcích ekologičtější a hlavně k půdě šetrnější způsob hospodaření. Pracovat na tom už úředníci začali, a to přesto, že konkrétní body plánu budou ještě na konci září projednávat zastupitelé. Jde o jeden z kroků, kterými chce město přispět k zadržení vody v krajině. 

Podle starosty Josefa Horáčka z Volby pro město chce město například budovat vsaky nebo nádrže na dešťovou vodu, která by pak sloužila k zalévání. Hlavní ale bude proměnit krajinu tak, aby se přiblížila původní a přirozené podobě.

Čtěte také

„V rámci státem prováděných pozemkových úprav můžeme požadovat i začlenění různých krajinných prvků tak, aby byly v souladu s územním systémem ekologické stability," říká Josef Horáček s tím, že za městem by mohly vzniknout nové poldry nebo obnovené mokřady.

Odbor životního prostředí pracuje také na zmapování polních cest v okolí města.
„Většina těch cest fyzicky neexistuje, jsou rozorány. Někde samozřejmě už polní cesty absolutně postrádají smysl, ale tam, kde smysl budou mít, ať už pro nějakou tvorbu krajinných prvků nebo prostě pro spojení, budeme trvat na jejich obnovení."

Hlavní je proměnit krajinu tak, aby se přiblížila původní a přirozené podobě

Polní cesty a jejich bezprostřední okolí totiž mají význam třeba pro opylovače - přirozené prostředí tam najdou třeba včely, ale i další hmyz.

Jinak by podle představ města měli hospodařit i zemědělci

Radnice připravuje návrhy nových pachtovních smluv a ten, kdo bude chtít od města pronajmout půdu, se bude muset zavázat k šetrnějšímu způsobu hospodaření, upozorňuje Josef Horáček.
„Jsou například rozorány trvale travní porosty a dochází tam k intenzivnímu hospodaření. Na to si chceme velmi důsledně dohlédnout a v případě, že nám budou zemědělci takovým způsobem hospodařit na půdě, tak budeme ty pachtovní smlouvy vypovídat a budeme postupovat naprosto nekompromisně."

Hlavní je proměnit krajinu tak, aby se přiblížila původní a přirozené podobě

Návrhy nových pachtovních smluv zatím většina zemědělců ještě nedostala, Karel Silovský z firmy UniAgro v Zaloňově už se s představami radnice ale seznámil. A bude chtít o požadavcích města ještě jednat.
„Oni to vidí svýma očima a my to samozřejmě vidíme někdy zase trošku jinak. Nejsou úplně zasvěceni do věci, jak by měli být. Takže je to o velké diskusi a ta pravda je někde uprostřed."

Své si k celé věci řekli i ochránci přírody, se kterými město spolupracuje

Čtěte také

I podle předsedy místní organizace Svazu ochránců přírody v Jaroměři Davida Čípa by bylo dobré najít střední cestu mezi maximálním využitím technologií a zemědělstvím v podobě, v jaké bylo před desítkami let - a z obojího si vzít to nejlepší.
„Na jednu stranu těm zemědělcům ani nic jiného nezbývá, protože ty dotace jsou špatně nastavené. To je hlavní, změnit nastavení dotací, aby byly opravdu k užitku k funkcím, které má zemědělská krajina mít. Nejen jako produkce potravin. Ale právě i k tomu, že nám zadržuje vodu a v půdě je život."

Radnici i ochráncům přírody je jasné, že nejde o proces na pár týdnů, jak ale řekl David Číp, důležité jsou i první malé kroky a hlavně vůle města se stávající situací něco dělat.

autoři: Tomáš Lörincz , baj
Spustit audio

Související