50 odstínů covidu. Psychiatřička Hrnčiarová zná příběhy lidí, kteří propadli při pandemii závislosti

11. březen 2022

Podle některých poraden pro závislosti přibývá lidí, kteří vyhledávají pomoc při problému s pitím alkoholu, ale i dalšími závislostmi. Podle odborníků přístup k pití alkoholu v poslední době změnila i pandemie covidu-19.

MUDr. Jela Hrnčiarová, primářka Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové hovoří v naší radioporadně na téma: nejen covidové závislosti.

Typický český alkoholik je muž kolem 40 let, který pije 5 a více let. Upil si ztrátu kontroly, tedy už není schopen pití ukončit svou vůlí.
MUDr. Jela Hrnčiarová, primářka Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové

Po dvou letech covidové pandemie je asi velké množství lidí, kteří propadli nějaké závislosti, ať už je to alkohol, gamblerství nebo závislost na lécích. Pozorujete to i vy ve své praxi?

Čtěte také

Určitě ano, vidíme to v naší praxi za poslední dva roky. Doslova, když budu parafrázovat známý titul, je to 50 odstínů covidu. To jsou příběhy, kdy starší člověk zůstane izolovaný bez kontaktu se svými blízkými, kdy se bojí, hlavně v začátcích pandemie, že sám onemocní covidem. Doposud vídáme strach, že nakazí své blízké, kteří jsou v rizikové kategorii.

A pak jsou to příběhy matek, které zůstaly se svými dětmi doma na online výuce. Někdy celé rodiny zůstaly doma a pokud v partnerském vztahu byl nějaký nesoulad doposud, tak v tom uzavřeném prostředí, kde rodina najednou tráví spolu hodně času, tak se ty potíže ještě víc prohloubí. A častokrát to může vést ke zvýšené konzumaci alkoholu.

Je to tedy především alkohol, který nejčastěji začíná zasahovat do života mnohých lidí?

Čtěte také

My s problémem alkoholu setkáváme trvale i mimo období covidu. Zhruba sedmina pacientů na našich akutních lůžkách na psychiatrické klinice je se základní, první diagnózou závislosti. A vidíme, že v těch posledních dvou letech je nárůst až na jednu šestinu. To jsou pouze ti, u kterých máme změřenu první diagnózu, pak je spousta dalších, který se k nám dostávají kvůli jiným diagnózám.

Ale hned na podkladu toho, kvůli čemu jsou v kontaktu s psychiatrií, je užívání či zneužívání nebo přímo závislost na návykových látkách. A v našich podmínkách je to nejčastěji alkohol.

Dá se charakterizovat nějaká věková skupina v níž lidé podlehnout alkoholu a dostanou se do závislosti?

Čtěte také

Typický český alkoholik je muž kolem 40 let, který pije 5 a více let. Upil si ztrátu kontroly v pití, to znamená, že když vypije několik málo nápojů, tak už pokračuje, aniž by byl schopen ukončit pití svou vůlí. A který má vysokou toleranci.

To je typický pacient, který vyhledá odbornou péči kvůli svým potížím s alkoholem. Aby se upil do stadia, kdy už potřebuje odbornou pomoc, tak to jeho pití už nějakou dobu. Bohužel začátky pití vídáme stále v nižším věku. Od 15 let, i dříve, a trvá až do důchodového věku.

Na co si tedy dát pozor, abychom nepodlehli démonu alkoholu? Můžeme alkoholovou závislost nějak poznat?

Kritérií je několik, ale žádné není definitivní. I dvě skleničky denně už nejsou dobré, každodenní pití není v pořádku. Ale jsou lidi, kteří takové pití udrží dlouho, naopak jsou jiní, kteří se při takovém pití stanou závislými na alkoholu.

Čtěte také

Ale co se dá říci obecně, je potřeba se mít na pozoru, když spotřeba alkoholu stoupá a je pořád častější. Když si člověk uvědomí, že své problémy není schopen zvládnout, aniž by se opil nebo napil hodně alkoholu. Že je už na alkohol vázaný a potřebuje ho.

Varovný příznak je, když někdo potřebuje pít hned od rána, protože cítí tělesnou nepohodu v důsledku odvykání. V důsledku toho, že od posledního napití večer uplynula nějaká epizoda nočního spánku a začne se cítit špatně kvůli tomu, že odvyká. To už je neklamný znak závislosti.

Je úplně jedno, co pijeme, ať je to pivo, tvrdý alkohol nebo víno, abychom se dostali do závislosti?

Ano, nedá se říct, že by některý druh alkoholu byl méně rizikový a jiný více. Bavíme se dosud o tom duševním stavu, ale nesmírné dosahy pití jsou i na tělesný stav. Častokrát ještě dříve než se vůbec člověk stane závislým na alkoholu.

MUDr. Jela Hrnčiarová v rozhlasové kavárně jako host Lady Klokočníkové

A na ten tělesný stav člověka je tvrdý alkohol, tedy destiláty, škodlivější. Ale vídáme cirhózy jater také u pijáků nebo pijaček piva.

Celý rozhovor Lady Klokočníkové s MUDr. Jelou Hrnčiarovou si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související