Židé slaví Chanuku, Svátek světel. V Náchodě žila před válkou jejich malá, ale významná komunita

3. prosinec 2018 13:27

Židům na celém světě začal v neděli se západem slunce osmidenní Svátek světel - Chanuka. Je spojený s postupným zapalováním svíček na osmiramenném svícnu, které symbolizují víru ve vítězství dobra nad zlem, svobody nad útlakem a poznání nad nevědomostí. 

V našem kraji máme bohatou židovskou historii, mnohá místa už ale bohužel neexistují. Například v Náchodě žila početná skupina Židů, která měla dokonce vlastní čtvrť. Po jejich stopách se vydala reportérka Jana Házová.

Město Náchod podpořilo čtvrt miliónem korun rekonstrukci bývalé židovské obřadní síně

Oprava bývalé židovské obřadní síně v Náchodě

Městské zastupitelstvo v Náchodě schválilo na svém jednání poskytnutí dotace ve výši 250 000 korun, jejímž příjemcem je Židovská obec Praha. Tato dotace z náchodské městské pokladny je určena k zajištění financování projektové dokumentace na opravu bývalé židovské obřadní síně u areálu starého židovského hřbitova v Náchodě. 

Doprovodila ji kronikářka a autorka knih o židovských občanech Náchodska Alena Čtvrtečková. „Procházíme bývalou Radniční ulicí. Řada těch židovských občanů žila právě v centru města."

Došli jsme na parkoviště za náchodskou radnicí. Co tady dříve stávalo?

„Když se podíváme před sebe, tak vidíme ulici Krámskou, kde stála židovská radnice a vedle byl nadační dům Jakuba Oberländera, který byl postaven pro chudé lidi. Tyto dvě budovy vznikly kolem roku 1906," říká Alena Čtvrtečková.

V Náchodě stávala synagoga i rituální lázně mikve

Jak početná byla židovská komunita v Náchodě v první polovině minulého století?
„Byla to málo početná, ale velmi významná komunita. Tvořili dvě až tři procenta obyvatel Náchoda. Ale velmi výrazně zasáhli například do průmyslového rozvoje města, účastnili se kulturního života, byli v radě města. Zasáhli také do rozvoje sportu. Do všech oblastí života. Oni byli vzdělaní, vždy uctívali vzdělanost."

Průčelí náchodské synagogy před 2. světovou válkou

Abychom se dostali na místo, kde stávala židovská rituální koupel mikve, musíme projít takzvanou myší dírou.
„Takových malých a úzkých uliček bylo v Náchodě víc. Nebyly všechny jen v židovské části města. Tato ale vede mezi dvěma židovskými domy, které se zachovaly a málokdo to dnes ví. A tady u městských hradeb stávalo číslo popisné 732. A jak píše pan Šafář, již zemřelý náchodský kronikář, v přízemí byla veliká předsíň, ze které se vstupovalo do lázní. V domě byly totiž také židovské veřejné lázně, sloužící celé náchodské obci."

A kde stávala v Náchodě synagoga?

„Byla trošku zastrčená. V rohu ulice Krámské, která zatáčela do Židovské ulice. Synagoga byla ovšem zbourána v roce 1964. Byla dokonce zlikvidována odstřelem dne 19. září 1964 v sobotu ve 4 hodiny 30 minut ráno," dodává Alena Čtvrtečková.

Kromě zmíněných židovských domů zůstaly ve městě stopy po dvou židovských hřbitovech a stará obřadní síň. Ta by se v příštích letech mohla dočkat opravy.

autoři: Jana Házová , baj
Spustit audio

Související