Výše výživného! Jděte do toho, bojujte za práva svých dětí, nemáte co ztratit, říká zkušený právník

18. říjen 2023

Advokát Mgr. Daniel Buzu je hostem naší právní radioporadny. A tentokrát řešíme otázky kolem placení výživného na děti. Jedná se o peníze, kterými má rodič přispívat na potřeby svého dítěte, pokud není schopno se samo živit. Určit minimální výživné a stanovit automatické zvyšování alimentů, o tom jedná Ministerstvo práce a sociálních věcí s resortem spravedlnosti.

Každý případ je individuální, ale je to tak, že se ex partneři většinou nedohodnou?
Mohu říci, že se k nám do advokátní kanceláře dostávají ti, kteří se nedohodnou. Nicméně není žádná statistika, kolik párů se dohodne. A více jsou samozřejmě vidět a slyšet ony negativní případy. Ale mohu říci, na základě zkušeností, že pokud se ti partneři nedohodnou, tak ty případy bývají opravdu extrémní a dá se říci až bizarní. O co všechno se pak vedou spory.

Daniel Buzu ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Přišel za mnou klient, řekl mi nějaký náhled na to, jak by chtěl platit výživné. A já mu řekl, kdybyste se díval na seriál, natočený podle scénáře, který jste mi právě řekl, co byste si o tom myslel? A on mi odpověděl, že by si opravdu asi myslel, že ti lidé jsou doslova padlí na hlavu. Já na to: vidíte a vy v tom hrajete hlavní roli.

Jistě se posuzuje každý případ individuálně a potom existuje široká škála částek, které jsou jako výživné stanoveny. Ty nůžky jsou asi velmi rozevřené.
Je to tak, jak říkáte. Z mé praxe mohu uvést, že máme čím dál více případů, kdy měsíční výživné na jedno dítě je stanoveno v desetitisícových částkách. Ale zároveň se setkávám s případy, kdy ta minimální částka stále klesá.

Je v zájmu státu a celé společnosti, aby děti nemusely řešit, že nemají na školní obědy, nebo že nemohou jet se třídou na školu v přírodě.
Mgr. Daniel Buzu, advokát

Před dvěma roky jsem zažil nejmenší měsíční výživné na nezletilé dítě ve výši 900 korun. A zrovna letos jsem se setkal s případem, kdy bylo měsíční výživné na jedno dítě určeno na 150 korun. Což je cena, za kterou si pomalu nekoupíte ani jednu večeři v restauraci.

Čtěte také

Jak je možné potom z toho ale uživit dítě?
To je otázka. Vždy je při stanovování výživného zohledněno více kritérií, která soud posuzuje. Není to jen například minimální mzda. A je pak otázkou, jestli tomu, kdo má platit, něco brání v tom, aby vydělával více. Jestli to jsou třeba zdravotní důvody nebo pouze lenost. A to vše se posuzuje.

Tedy soud přihlíží i k tomu, zda dotyčný se svým zdravotním stavem, se svým vzděláním, včetně místa bydliště samozřejmě, může sehnat lépe placené zaměstnání.

Myslíte si, že pokud by byla odsouhlasena automatická valorizace alimentů, tak by to pomohlo?
Musíme si uvědomit, pro koho je ta právní úprava určena. Je to primárně pro děti. A je v zájmu státu, a v zájmu celé společnosti, aby děti nemusely řešit, že nemají třeba na školní obědy, nebo že nemohou jet se třídou na školu v přírodě. Tedy z mého hlediska, v obecné rovině, bych rozhodně odsouhlasil, aby ze zákona byla stanovena v nějakém časovém úseku automatická valorizace výživného.

Z mého hlediska bych rozhodně odsouhlasil, aby ze zákona byla stanovena v nějakém časovém úseku automatická valorizace výživného.
Mgr. Daniel Buzu, advokát

Jaká částka by podle vám měla být určena jako minimální měsíční výživné na dítě?
To je těžké říci, protože musíme vždy přihlédnout k tomu, kdo alimenty platí. Jaký má měsíční příjem, v jaké je životní situaci. Nicméně z materiálů ministerstev z roku 2022 vyplývá, že by bylo vhodné, aby se výživné navyšovalo o jedno procento, řekněme každé dva až tři roky.

Čtěte také

S tím, že Ministerstvo spravedlnosti vydalo v loňském roce k tomuto tématu obsáhlé dokumenty, které jsou velice pěkně napsané. Doporučuji si je přečíst, jsou psány velmi srozumitelně a porozumí jim i naprostý laik. Jsou tam uvedeny tabulky ohledně výživného, kde je vše hezky vysvětleno.

Často přijdou do advokátní kanceláře lidé s touto tabulkou, jsou poučeni, a řeknou, takže minimální výše výživného bude taková a taková.

Někteří se bojí možná soudních poplatků, a proto raději toto téma nerozviřují. Máte pro ně nějaké uklidnění?
Mám uklidnění velké, zejména co se týče výživného pro nezletilé děti, není dán žádný soudní poplatek. Jinými slovy, pokud podáte návrh soudu na určení nebo zvýšení výživného, neplatíte vůbec nic. Současně, pokud byste navrhovali například nějakou vyšší částku a neuspěli byste v plném rozsahu, tak se běžně neplatí ani náhrada nákladů řízení pro advokáta druhé strany.

Daniel Buzu a Pavla Kindernayová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Tedy v případě nezletilých dětí, jděte do toho, bojujte za práva svých dětí, nemáte co ztratit. Jenom abych byl úplný, u zletilých se také neplatí soudní poplatek, jen tam potom už může vzniknout povinnost náhrady nákladů řízení. A poslední věc k tomu ve stručnosti, u zletilých dětí ten návrh podává už samo dítě, ne druhý rodič.

Celou radioporadnu ohledně výživného na děti s advokátem Mgr. Danielem Buzu si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související