Už římské právo před 2500 lety upravovalo sousedské spory a příliš se neliší od naší právní úpravy

25. květen 2022

Sousedské spory jsou námětem nejedné filmové komedie, ale v každodenním fungování dokáží život pochopitelně velmi zkomplikovat. Ve většině případů stačí sousedy na rušivé jednání upozornit. Poradíme vám co si počít, když domluva nezabere a doporučíme, jak předejít sousedské válce. Řekneme vám, jaká jsou vaše práva. 

Naším hostem je advokát Mgr. Daniel Buzu z advokátní a insolvenční kanceláře ADKINS Legal, s.r.o.

Většině soudních řízení lze předejít. Mnohdy změna vyjednávací taktiky nebo snaha o konstruktivní a slušnou debatu těmto řízením zamezí.
Mgr. Daniel Buzu, advokátní a insolvenční kancelář ADKINS Legal, s.r.o.

Partnera si můžeme vybrat, ale sousedy nikoliv. Souhlasíte s tím, že to je jedna z našich největších výzev?
Je to jedna z větších výzev, nicméně výběr životního partnera může být dle mého názoru možná největší výzvou. Vezměme si, že v naší kultuře máme při výběru partnera relativně volnou ruku, přesto mnohdy partnerské vztahy končí v advokátní kanceláři. Ale zpět k sousedským sporům a vztahům. Podle mě jsou staré jako lidstvo samo.

Čtěte také

Ostatně už římské právo upravuje sousedské spory. Zmíním Zákon dvanácti desek, který byl vydán přibližně 450 let před naším letopočtem. Sousedské vztahy upravuje a možná vás zaujme, že tato úprava Zákona dvanácti desek, co se týče sousedských vztahů, se příliš neliší od dnešní právní úpravy v České republice. Jedná se jak o přesah větví na cizí pozemek nebo plody spadlé k sousedovi. Jinými slovy, řeší se stále stejné problémy 2 500 let.

Někdy to nedorozumění, někdy je to škádlení, které se může vyvinout až po super naschvály. Je vůbec reálné těmto sporům zabránit?
Pokud máme na mysli řízení před soudem nebo před správními orgány, tak z advokátní praxe mohou uvést, že většině řízení lze předejít. Možná teď pokývete hlavou, že s vaším sousedem to určitě možné není. Ale mnohdy změna vyjednávací taktiky nebo snaha o konstruktivní a slušnou debatu těmto řízením zamezí.

Čtěte také

Je něco, co vás poslední dobou vyloženě překvapilo? Změnily se za covidu problémy, se kterými za vámi lidé chodí?
Mohu říci, že během covidu se na naši advokátní kancelář začalo obracet mnohem více lidí se sousedskými problémy. V době předcovidové, pokud to tak mohu nazvat, když se na nás někdo obrátil, tak šlo většinou opravdu o zásadní problém. Dám příklad klienta, kterému vyrostl za plotem kovošrot. Tedy zvýšila se prašnost a hlučnost, těžké kovy měl na zelenině v zahrádce.

Nicméně během covidu se nás obraceli lidé mnohdy opravdu s bagatelními spory, ale s o to větší intenzitou a agresivitou je potom řeší.

Čtěte také

Mít dobrého souseda je prostě k nezaplacení. Ze svodek policistů a statistik soudců je jasné, že to není samozřejmost. Zaujal mě paragraf občanského zákona, který říká, že každý vlastník se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval někoho jiného. Ale co to znamená nad míru přiměřenou. Není to subjektivní?
Tady jste udeřila hřebíček na hlavičku. Ano, je to určitě subjektivní otázka. Proto často doporučuji klientům se dohodnout, protože ta míra je opravdu subjektivní, to není nikde napsáno. A pokud se věc dostane k soudu, tak je potom z velké části na uvážení soudce.

Tedy potom se často dostáváme k tomu, že soudní řízení trvají i roky a končí někdy překvapivým rozhodnutím. Mnozí soudci mají tendenci nikomu neškodit, tak rozhodnou spor řekněme tak půl napůl. Takže spor pak, řekněme, není vyřešen s konečnou platností.

Daniel Buzu a Pavla Kindernayová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celou radioporadnu o sousedských sporech si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související