400 paragrafů dědického práva vám může přinést bezesné noci. Rady zkušeného advokáta Daniela Buzu

15. březen 2023

Advokát Mgr. Daniel Buzu je hostem naší právní radioporadny. A řešíme otázky kolem dědictví. Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě nevymahatelných osobních práv a povinností. Jde o souhrn veškerého majetku a jeho dluhů, která se zjišťují v rámci řízení o pozůstalosti. Ve vztahu k dědici se nazývá dědictvím a právo na ně vzniká smrtí zůstavitele.

Setkáváte se často s tím, že mají třeba lidé špatné či zastaralé informace nebo nevědí, co si s dědictvím počít?
Já bych českou populaci pochválil. Nám do kanceláře kvůli dědickým věcem chodí často a ta znalost je, řekněme, dobrá. Ale s tím, že ona znalost často ještě vyplývá z právní úpravy, která už není platná. V Československu a v České republice platila od 60. let minulého století, byla velmi stručná a vžila se.

Čtěte také

Jen pro představu, ještě před 10 lety bylo dědické právo upraveno ve dvou právních předpisech, v občanském zákoníku bylo upraveno v přibližně jen 27 paragrafech a v občanském soudním řádu přibližně ve 30 paragrafech. Tedy bylo to dohromady méně než 60 paragrafů.

Zatímco dnes, v takzvaně novém občanském zákoníku, je dědické právo upraveno v téměř 250 paragrafech. Ale zároveň k tomu je ještě potřebné vzít zákon o zvláštních řízeních soudních, kde dědické právo upravuje 191 paragrafů. Takže máme přes 400 paragrafů, která přinášejí mnohá překvapení, ať už pro někoho příjemná a pro jiného naopak. A to si myslím, že ještě mnoho lidí nezaznamenalo.

V jaké posloupnosti lidé po zemřelém dědí? V první řadě jsou to děti, manželé a manželky, tedy nejbližší rodina?
Vy jste to už v samotné otázce krásně předestřela. Pokud zůstavitel, ona zemřelá osoba, neučiní závěť nebo dědickou smlouvu, tak se dědí podle pravidel v zákoně. A ten nám nově stanoví šest dědických tříd. V první třídě jsou to samozřejmě děti zůstavitela a manžel či manželka.

Vydědit lze pouze ze zákonných důvodů. Tady bych vždy doporučil zajít za advokátem, případně notářem, a probrat to s odborníkem.
Mgr. Daniel Buzu, advokát

Ale tady bych chtěl doplnit, pokud budete hledat, kdo je v jaké třídě, tak je to trošku oříšek. Řeknete si, ano, dědím podle první nebo druhé třídy, ale abyste si tím byli jisti, podle které třídy se dědí, tak je ještě potřeba se podívat i do třetí třídy. Protože zákon je psán trošku komplikovaně. Upozorňuji, mnohdy se v tom dělá chyba, přečíst si vždy i tu následující třídu, abyste si byli jisti.

Čtěte také

Když uvažujeme o převedení majetku na potomky, jakou cestou se to obvykle dělá?
Stačí pro to písemná darovací smlouva mezi vámi a konkrétním potomkem, kterému převádíte majetek. Pokud to bude nemovitý majetek, tedy klasicky dům, tak musí mít ona smlouva úředně ověřený podpis. Nemusí to být u notáře, stačí na poště, je to levnější. A potom smlouvu zanést na katastr nemovitostí, kde zaplatíte správní poplatek, podáte návrh a převede se nemovitost. A co se týče odhadu nemovitosti, žádný dělat nemusíte.

Může rodič vydědit dítě se, kterým od jeho narození nežije?
Vydědit lze pouze ze zákonných důvodů. Takže důvod, že s někým nežijete, je takový hodně zvláštní. V zákoně je důvod pro vydědění, že ono dítě o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat mělo. Tady bych doporučil zajít za advokátem, případně notářem, a probrat to s odborníkem.

Protože tam musí to být pouze jednostranné. Pokud by náhodou i zůstavil neměl o kontakt s potomky zájem, tak to vydědění může být neplatné. Ale obecně to lze.

Celou radioporadnu s advokátem Danielem Buzu týkající se dědictví a dědického řízení si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související