Vladimír Burjánek: Hodnoty života

Jaké jsou důležité hodnoty života? (ilustrační foto)
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jaké jsou důležité hodnoty života? (ilustrační foto)

Jestli vám přišla internetem úvaha moudrého pána s řadou titulů před i za jménem, možná jste s ním souhlasili jako já.  Srovnává, jak se změnily některé hříchy ctěné po generace. Pýchu jsme prý vyměnili za zdravé sebevědomí. Z lakomství se stal v dnešní podobě zákon ekonomiky. 

Závist je vlastně dnes boj o spravedlnost a hněv v podstatě zdravá reakce na nekorektní jednání druhých. Smilstvo není nic jiného než prevence proti neurózám. Nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň. Z lenosti se stala zásada chronicky odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu.

Jsou tu však ještě další proměny dneška

Hulvátství si mnozí vykládají jako svobodu projevu, okrádání definují jako svobodný trh a zanedbanou výchovu dětí vysvětlují jako tvorbu vlastního názoru potomstva.

Život (ilustrační foto)

Neúcta k tradicím je pro některé jen pouhým vítězstvím zdravého rozumu, stejně jako likvidace pozitivních hodnot pouhým zbavením se předsudků. Zbývá už jen doplnit ještě tři poznatky pana docenta.

Podle něho se svoboda částo povyšuje na svévoli jednotlivce, tolerance je ustupování zlu a korektnost vlastně povinný názorový koridor. Řekl bych, že je to rozvaha téměř vystihující překotný klokot současnosti.

Spustit audio

Související