Spolu můžeme „vytůnit“ krajinu, věří Kristýna Dyntarová, rodačka z Vrchlabí a patriotka Broumovska

16. leden 2022

Na další rozhlasovou Návštěvu jsme vás pozvali na výpravu po stopách práce dobrovolníků, kteří se snaží pomoci přírodě CHKO Broumovsko. Jednou z nich je mladá sympatická žena, Ing. Kristýna Dyntarová. Redaktorka Romana Joudalová se s ní tedy vydala na zimní výlet, aby navštívily místa, kde byly vybudovány nebo obnoveny mokřady a tůně, ale také místa nově osázená stromy. 

Kristýna Dyntarová svůj volný čas věnuje dobrovolnictví ve prospěch přírody a ekologie a tímto směrem už cílila i při výběru vysoké školy. Vystudovala obor Rozvoj venkova na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Jako studentka se také zapojila do prvních dobrovolnických projektů  INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z. s., které se v ČR věnuje mezinárodnímu dobrovolnictví a neformálnímu vzdělávání už 30 let. 

Pracovala v Českých Kopistech na Svobodném statku na soutoku, v Centru Veronica Hostětín, nebo na zahraničních dobrovolnických workcampech ve Finsku a Bulharsku. 

Rodačka z Vrchlabí a patriotka Broumovska

Kristýna Dyntarová je rodačka z Vrchlabí, kde od roku 2019 pracovala na vodoprávním úřadě, stala se členkou tamního Okrašlovacího spolku a postupně se začala zajímat o téma zádrže vody v krajině. Současně začala poznávat Náchodsko a Broumovsko, a to díky příteli z České Skalice, kam se v roce 2021 přestěhovala.

Čtěte také

V září 2020 se zúčastnila prvního dobrovolnického workcampu v Adršpachu, jehož hlavní náplní bylo kopání tůní, které by pomohly udržet vodu v krajině a staly se domovem ohrožených druhů obojživelníků a hmyzu.

„Společně můžeme vytůnit krajinu skalních měst.“

Při první dobrovolnické akci, kopání tůní u Adršpachu, se Kristýna Dyntarová seznámila se členy polického spolku Julinka a dalšími aktivními lidmi z regionu, také s činností spolku Živá voda a s jeho Modelem Živá krajina.

Čtěte také

V roce 2021 uspořádali další workcamp v Polici nad Metují, kterého už se Kristýna zúčastnila jako vedoucí dobrovolníků a věnovala se také propagaci dobrovolnictví pro krajinu Broumovska. Sehnat lidi na takovou práci není snadné. Hlásí se především vysokoškoláci. 

Kdo chce, může pomoci, každý podle toho, jak mu síly a časové možnosti dovolí. Všem společně se podařilo zbudovat například tůně v Machově, Vižňově nebo Horních Teplicích.

Ostaš už si hýčká nový les

Dobrovolníci v rámci loňského workcampu také mimo jiné odklidili následky těžby po kůrovcové kalamitě na Ostaši. Následně se v říjnu v rámci akce Home for Trees a polického spolku Julinka pustili do obnovy tamního lesa, který úplně zmizel. 

Stromořadí vysázené dobrovolníky u Vižňova

Vysázeli stovky stromků a postavili oplocenky, takže dominanta krajiny Policka, hora Ostaš, už si hýčká nový les. Dobrovolníci také vysázeli v krajině nová stromořadí, například se členy spolku Julinka ve Vižňově, či při akci MAS Stolové hory v Machově.

Společně proti suchu

Ing. Kristýna Dyntarová patří k mnoha mladým lidem, kterým není jedno, v jakém stavu předáme naše životní prostředí dalším generacím, kteří věří, že je možné za pomoci dalších stejně nadšených lidí adaptovat českou krajinu na probíhající klimatickou změnu.

Čtěte také

V květnu 2021 absolvovala školení pro lokální koordinátory projektu Společně proti suchu pořádaného spolkem Živá voda. Od srpna se pak přidala přidala ke skupině zpracovávající v několika lokalitách na Broumovsku studii proveditelnosti pro projekt zádrže vody v krajině podle Modelu Živá krajina. Kristýna pracuje v okolí obce Otovice. 

Model Živá krajina představuje komplexní přístup nápravy krajiny zádrží vody, obnovou biodiverzity, snížením eroze, retardací vody v hydromelio systémech, zdrsněním částí krajiny, které budou mít i protipovodňový efekt, ve vybrané oblasti povodní ideálně od pramene, v rozsahu nejméně 10 k

Umožňuje řešit všechny akutní problémy současné české krajiny, kterými je sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze a je tak nezbytným krokem pro adaptaci na klimatickou změnu.

Soulkostel ve Vernéřovicích - srdcovka Kristýny Dyntarové

U studánky ve Vernéřovicích, na bývalém poutním místě, ještě nedávno stával zcela zchátralý kostel Panny Marie Pomocné.

Kristýna Dyntarová - Soulkostel Vernéřovice

Dnes je „Soulkostel“ unikátním kulturním prostorem na území bývalých Sudet. Konají se zde koncerty, meditační večery, je to místo setkávání, „srdcovka“ Kristýny Dyntarové, která před časem právě zde potkala svoji životní lásku a s ní našla i lásku ke krajině Broumovska. 

Ta se jí dostala tak hluboko pod kůži, že se rozhodla pracovat jako projektová manažerka pro Strategickou radu regionu Broumovsko, která usiluje o zvýšení kvality života v regionu Broumovska a jeho sociální, ekonomický a kulturní rozvoj.

autoři: Romana Joudalová , baj
Spustit audio

Související