Smyslem pěstounské péče je hledat rodinu pro dítě, ne dítě pro rodinu, říká Lenka Půlpánová

24. září 2018

Jak se stát pěstounem? Poradí vám psycholožka Mgr. Lenka Půlpánová z Centra Nomia Hradec Králové v naší radioporadně na téma: Týden pěstounství v našem kraji. 

Pěstounství je forma náhradní rodinné péče, kdy se pěstoun stará o svěřené dítě po dobu nezbytně nutnou, mnohdy však i několik let nebo až do dospělosti dítěte.

Na náhradní rodinu momentálně v Královéhradeckém kraji čeká 240 dětí. Pěstounů je nedostatek

dítě, mimino, miminko, ruka

V Královéhradeckém kraji je málo vhodných pěstounů. Chybí především ti, kteří by se starali o vícečetné sourozenecké skupiny, starší děti nebo děti menšinového etnika. Aktuálně tak na náhradní rodiče čeká dle údajů krajského úřadu 240 dětí z kojeneckých ústavů a dětských domovů.

Pěstouni mohou rozhodovat o běžných věcech dítěte, poskytují dítěti domov a rodinné zázemí, ve kterém se může neomezeně rozvíjet. Za svou péči jsou pěstouni státem finančně odměňováni. Státní příspěvky tak dostávají na pokrytí některých nákladů spojených s výchovou dítěte. Pokud je to v zájmu dítěte, pěstouni pomáhají udržovat kontakt mezi dětmi a jejich biologickými rodinami.

V evidenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bylo ke konci srpna nahlášeno 230 dětí, kterým je možné zprostředkovat náhradní rodinu. Od začátku roku 2018 přibylo do evidence 51 dětí. Největším problémem je dlouhodobě nedostatek pěstounů tolerantních ke specifickým potřebám dětí, jako jsou zejména vícečetné sourozenecké skupiny, děti minoritního etnika a děti nad 10 let, různá zdravotní omezení a podobně.

Do náhradní rodiny se dítě často dostává z kritické situace ve velmi křehkém psychickém stavu a péče o něj je i v tomto směru velmi náročná.

Mgr. Lenka Půlpánová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové spolu s Janou Kudyvejsovou

Pěstoun (klasický i profesionální) může vedle odměny čerpat také mateřskou, rodičovský příspěvek nebo přídavek na dítě. Stát může přispět i na auto. Podmínkou je, že máte v pěstounské péči (pouze v klasické dlouhodobé formě pěstounství) aspoň tři děti. Profesionální pěstouni na dávku nárok nemají.

V Královéhradeckém kraji se do 29. září koná Týden pěstounské péče

V řadě měst kraje můžete získat všechny potřebné informace k pěstounství. Program a seznam města najdete na těchto webových stránkách.

V našem audioarchívu si můžete poslechnout: jak se stát pěstounem; kde a jakým způsobem požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče; co musí budoucí pěstoun splnit a čím projít, než se dítě dostane právě do jeho rodiny:  

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související