Senioři cestují čím dál víc. Je ovšem dobré se na dovolenou připravit a nepodceňovat rizika

10. červenec 2019

Cestování v seniorském věku je stále populárnější, existují cestovní kanceláře specializující se na tuto věkovou kategorii, čím dál více seniorů cestuje individuálně. Cestování přináší pozitivní stimuly, ale u seniorů má i svá rizika. záleží na individuálním zdravotním stavu, fyzické a psychické kondici. 

Nové zážitky a zkušenosti můžete získat i v seniorském věku. Se spolkem Hurá na výlet!

Spolek Hurá na Výlet! je nezisková organizace, která realizuje volnočasové aktivity pro seniory 65let+ a osoby ZTP – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností

Tomáš Martinek ze spolku Hurá na výlet! byl hostem naší radioporadny na téma: volnočasové aktivity pro seniory 65let+ a osoby ZTP – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností. 

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. v naší radioporadně na téma: cestování v seniorském věku. Jak se připravit na dovolenou a chránit své zdraví.

Ke specifickým rizikům seniorského věku patří zhoršená tolerance vysokých teplot a vlhkosti vzduchu. Horší průběh aklimatizace na vysoké teploty v prostředí je typický pro věk nad 65 let, u obézních osob, osob s kardiovaskulárním a renálním onemocněním. U seniorů se tyto rizikové faktory mohou kumulovat.

Menší pocit žízně, pocení, které se neuplatňuje dostatečně v termoregulaci, a snížená koncentrační schopnost ledvin se v prostředí vysokých teplot a vlhkosti vzduchu mohou podílet na rozvoji dehydratace. Může dojít k rozvoji patologických stavů vyvolaných vlivem vysokých teplot, jako je úpal nebo úžeh, kolaps, vyčerpání nebo křeče z horka.

Přehled kroků, které by měli cestující učinit při plánování zahraniční dovolené:
Seniorům ale i rodinám s malými dětmi plánujícím zahraniční cestu se doporučuje s dostatečným časovým předstihem navštívit očkovací centrum alespoň 6-8 týdnů před odjezdem a zkonzultovat povinné i nepovinné očkování vhodné do dané destinace.
Nezapomenout na antimalarika při cestě do rizikové oblasti.
Nezapomenout na cestovní lékárničku, repelenty, tablety na filtraci vody.
Vzít si dostatečnou zásobu léků do příručního zavazadla, ideálně všechny pravidelně užívané.
Napsat si názvy léků a užívanou dávku, i generickou látku, nejen komerční název.
Speciální potvrzení pro větší zásobu tekutých léků.
Zajistit si kvalitní cestovní pojištění.

Vyšší riziko hluboké žilní trombózy bývá spojeno s cestováním delším než 5 hod při současném sezení ve stísněném prostředí, bez možnosti pohybu, v těsném oblečení, při nedostatečné hydrataci a sníženém tlaku vzduchu v letadle. Riziko navyšuje v případě seniorů věk jako takový, dále kouření, trombotická nebo embolická příhoda v anamnéze, onkologické, kardiopulmonální onemocnění a chronická žilní insuficience.

Pozdrav, zdravení, senior, venkov, klobouk

K základní prevenci vhodné pro každého seniora je volné oblečení a obutí, časté procvičování končetin, změna polohy těla během cesty, krátká chůze nebo postavení se a dodržování pitného režimu s omezením konzumace alkoholu a kávy.

V seniorském věku se častěji vyskytují kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus, chronická onemocnění dýchacího systému, ledvin, trávicího traktu, nervového systému a další.

Nezbytné je vybavení cestovní lékárničky

Samozřejmostí je kvalitně vybavená cestovní lékárnička, repelenty pro prevenci arbovirových nákaz a antimalarická léková profylaxe v případě malarického rizika.

Rastislav Maďar

Lékárničku si vybavte dostatečným množstvím pravidelně užívaných léků, které jsou rozděleny na dvě části; jedna část je uložena do kabinového zavazadla a druhá část do zavazadla k odbavení. Některé léky vyžadují specifické skladování.

Pozor na infekce

Očkování je vhodná prevence virových hepatitid A a B, pneumokokových nákaz, chřipky či tetanu.

„Nejčastěji navštěvují očkovací centra cestovatelé starší 55 let před odjezdem do Asie, následně do Afriky a Jižní Ameriky. Je nepochybné, že nejvíc cestovatelů - seniorů zůstává v Evropě a právě tato skupina má tendenci hrozící rizika podceňovat. Zapomínat by neměli rozhodně na ochranu před nemocemi, které se vyskytují nejen u nás, ale i v dalších zemí našeho kontinentu, jako např. klíšťová encefalitida." vysvětluje docent Maďar.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar vám poradí jak přežít tropická vedra!

Nepál - diagnostický proces v horském středisku

V pátek 24. července 2015 byl naším hostem po 11 hodině Doc. MUDr. Rastislav Maďar, který má zvláštního koníčka, ve svém volném čase totiž navštěvuje rozvojové země, kde zdarma léčí lidi.

„Prvním krokem před cestou je komplexní vyhodnocení zdravotních rizik. Je třeba zjistit si maximum informací o plánované cestě. Dalším krokem je realisticky vyhodnotit své fyzické schopnosti, zdravotní stav, zkonzultovat zdravotní omezení s ošetřujícím lékařem a lékařem-specialistou na cestovní medicínu a očkování," doporučuje doc. MUDr. Rastislav Maďar.

„Doporučuji omezit podávání rukou a vyvarovat se konzumace syrových či polosyrových potravin, kterých se dotýkaly ruce jiných osob. Nezdržujte se déle, než je nutné, v blízkosti fontán a dalších vodních zdrojů vytvářejících vodní aerosol. Nepouštějte vodu z kohoutku silným proudem. Vodu ze sprchy nechte nejdříve odtéct a nekoupejte se ve stojaté sladké vodě," dodává k hygienickým doporučením doc. MUDr. Maďar.

Celou radioporadnu s doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, PhD. si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související