Právník Souček: Lidé se často zadlužují bez rozmyslu, samoživitelky a senioři jsou nejzranitelnější

16. březen 2022

Akce Milostivé léto měla za cíl zbavit dlužníky exekucí. Kdo dlužil státu, kraji nebo třeba obci mohl splatit svůj závazek bez úroku či penále pouze s doplatkem 908 Kč. Tato možnost se tedy už uzavřela, ale plánuje se její pokračování. Komu akce pomáhá, kdo se bude moci zapojit, jak se správně oddlužit a zbavit exekucí?

Právník Mgr. Tomáš Souček z advokátní kanceláře ADKINS Legal, s.r.o. hovoří v naší radioporadně na téma: oddlužení, osobní bankrot, insolvence a výsledky akce Milostivé léto.

Průměrný dlužník je muž, 46 let, se 6 exekucemi, žijící v okresech Most, Ústí nad Labem či Chomutov, případně v Moravskoslezském kraji.
Mgr. Tomáš Souček, právník

Už jsou známy výsledky akce Milostivé léto, kolik lidí se zapojilo a využilo ji?
Ačkoliv exekutorská komora avizovala, že by výsledky měly být známy zkraje března, tak zatím ještě oficiálně nejsou. Nicméně, co jsem absolvoval různé semináře, kde vystupovali pracovníci exekutorských úřadů, tak se zpravidla mluví o tom, že z těch 400 tisíc finálních dlužníků, kterých se Milostivé léto mohlo týkat, tak akci využila zhruba pouhá čtyři procenta z nich.

Čtěte také

Co bylo z vašeho pohledu tím důvodem, že se nezapojilo víc dlužníků?
Domnívám se, že to byla především poměrně nekvalitní a zmatečná právní úprava, kdy už i v průběhu aplikace Milostivého léta se neustále řešily poměrně zásadní otázky typu, zda například penále u zdravotního pojištění do akce spadá a bude odpuštěno po úhradě jistiny nebo se jedná o samostatnou jistinu dluhu.

A další různé výkladové problémy, které činily v praxi prakticky ten dluh častokrát neuchopitelným a mohlo to v řadě dlužníků vyvolat spíše strach se pouštět do něčeho, co ani neví, jak dopadne. To si myslím, že může být hlavní důvod.

Už se připravuje druhé Milostivé léto. Je to dobrý nápad?
Domnívám se, že ano, poněvadž, jak jsem už zmiňoval, jen malé procento dlužníků první Milostivé léto využilo. Tak si myslím, že na druhý pokus už by se mohlo zapojit více lidí.

Čtěte také

Především bude ale zapotřebí, aby ta právní úprava byla kvalitněji zpracovaná a připravená, aby skutečně nebudila aplikační pochybnosti a lidé zkrátka viděli, do čeho vstupují a co přesně mají splnit tak, aby se svého závazku zbavili.

Kdo se bude moci zapojit při pokračování Milostivého léta?
Tak to bude záležet na tom, jakou podobu zákona zákonodárci přijmou. Ale lze konstatovat, že to pravděpodobně opět budou závazky vůči tzv. veřejnoprávním věřitelům, tedy vůči státním orgánům, například zdravotním pojišťovnám, sociální správě nebo finančnímu úřadu.

Je poměrně značný tlak na to, aby byla opuštěna současná právní úprava, která říká, že Milostivé léto může dopadat pouze na dluhy, které jsou vymáhány v rámci exekucí vedených pouze soukromými exekutory, což byl jeden ze základních kamenů úrazu toho prvního Milostivého léta.

Čtěte také

Protože například sociální správa nebo finanční úřad nebo Všeobecná zdravotní pojišťovna si častokrát pohledávky vymáhají sami. Jinými slovy, nevymáhají je přes soukromé exekutory, a Milostivé léto se potom neaplikuje na takový dluh. A to je právě velký problém, který také mohl část lidí odradit.

Kdy by mělo být druhé Milostivé léto spuštěno? A nemůžete to vést k tomu, že lidé přestanou splácet své dluhy a budou čekat na tuto akci?
Předpokládá se, že by druhé Milostivé léto mělo být na podzim, pravděpodobně od září. A pokud bude právní úprava totožná, jako tomu bylo u prvního Milostivého léta, tedy že tam spadají pouze exekuce, které byly zahájeny ještě před účinností zákona, tak by to mělo tento problém minimalizovat.

Samozřejmě nelze úplně vyloučit, že někdo, kdo dnes dluh řádně splácí, si neřekne, tak to si raději počkám na podzim a Milostivého léta využiji. Prostě zákonem nelze podchytit úplně veškeré jednání ve společnosti.

Čtěte také

Když započítáme i leasingy, hypotéky a půjčky, tak dluhy má údajně každý druhý Čech. Jde v dnešní době žít úplně bez dluhů?
To je spíš sociologicko, psychologicko, filozofická otázka. Asi záleží hodně na konkrétních okolnostech daného člověka, ale bohužel konzumní doba tohle přináší, že se lidé častokrát zadlužují bez rozmyslu jen z toho důvodu, aby si pořídili nepotřebnou věc jen proto, že ji má kamarád nebo soused.

Většina lidí asi nemá vstupní kapitál, takže bojuje celoživotně s nějakým splácením. Nejohroženější skupinou budou pravděpodobně senioři a samoživitelky?
To je taková mýlka, která se častokrát prezentuje v médiích. Naopak, podle statistik Exekutorské komory vyplývá, že průměrný dlužník je muž, kterému je zhruba 46 let a má přibližně 6 exekucí. A žije v okresech Most, Ústí nad Labem či Chomutov, případně v Moravskoslezském kraji v okolí Ostravy.

Tomáš Souček ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Máme naprosto enormní počet takových případů a naopak samoživitelek a seniorů je výrazně méně. Ale jinak souhlasím s tím, že ti budou pravděpodobně nejohroženější skupinou z hlediska toho, že jsou zvlášť zranitelnými osobami a nemají objektivně tolik možností se dluhů zbavit jako ekonomicky aktivní obyvatelstvo.

Celou radioporadnu s Mgr. Tomášem Součkem si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související