Online výuka udržuje i sociální vazby. Mladí jsou už zvyklí na komunikaci ve virtuálním prostředí

3. září 2020

Digitální pohotovost je projekt, která pomáhá školám se zavedením jednoduchých digitálních vzdělávacích a komunikačních nástrojů, aby se dalo bezpečně a účelně vyučovat online. Učitel a zakladatel projektu Digitální pohotovost Tomáš Hamberger je dnes naším hostem v rozhlasovém studiu.

Těšil jste se už po prázdninách do školy?
Já jsem se těšil, určitě. Zejména na setkání s mými žáky. Do poslední chvíle bylo určité napětí, ale na škole, kde teď působím jako externí učitel, se podařilo nový školní rok zahájit v plánovaném termínu.

Tomáš Hamberger ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Co učíte?
Já jsem učitel informatiky. Informace, to jsou moderní, počítačové, digitální a komunikační technologie.

Těšíval jste se do školy po prázdninách jako kluk?
Já jsem se těšil hlavně na kamarády, které jsem o prázdninách neviděl. Každý z nás odjel někam za babičkou a dědou. Měsíc nebo i dva jsme neviděli. Takže na ně jsem se těšil.

Ovlivnil mne můj dědeček učitel. Díky němu jsem získal vztah k pedagogické profesi. Možná jsem už měl v sobě nějaké předurčení.
Tomáš Hamberger, zakladatel projektu Digitální pohotovost

Kdy vás napadlo, že jednou budete chodit do školy i do práce?
Pocházím z učitelské rodiny a především mě ovlivnil můj dědeček. Ten byl učitelem. Díky němu jsem asi získal vztah k pedagogické profesi. Možná jsem už měl v sobě nějaké předurčení.

Čtěte také

Vy jste z těch učitelů, kteří mají rádi nové moderní trendy ve vzdělávání. Co to podle vás přináší?
Můžeme si to představit ve dvou úrovních. Jednu úroveň modernizace a inovativnosti v podobě technologií a moderního vyučovacího softwaru. Je to něco, co zpestří výuku a pedagogickou činnost, například 3D technologie a tak dále. A druhá úroveň je z didaktického hlediska. Moderní přístupy ke vzdělávání dětí přináší také nové vyučovací metody. Například projektová výuka, vrstevnické učení, vedení dětí ke kritickému myšlení a tak dále. Tedy má to dvě roviny a já se snažím věnovat oběma. A získávat pro to i ostatní kolegy.

Počítačová hra

Jak se tyto moderní metody dívají vaši kolegové?
Já jsem právě kvůli tomu založil spolek Klub aktivní ve vzdělávání. První myšlenkou bylo sdružovat kolegy a bavit se s nimi. Ukazovat, jaké jsou trendy a možnosti. A chtěl jsem vidět i jejich názor na věc. Ale jako vše to má dvě strany. Někteří učitelé byli nakloněni novému a inovativnímu postupu. A pak jsou samozřejmě i tradiční učitelé, kteří mají už své zajeté metody. A nechtějí na tom nic měnit. Jsou to opravdu dvě skupiny.

Čtěte také

Jak vznikla Digitální pohotovost?
V době vyhlášení nouzového stavu a přerušení prezenční školní docházky byla naše škola v okrese Náchod právě na jarních prázdninách. To znamená, že jsme neměli absolutně žádnou možnost nějakým způsobem žáky varovat. Říci jim, co se chystá. Že bude chvíli zakázáno chodit do školy. Proto to bylo pro nás těžší, ale možná právě to byl silnější impuls, něco s tím udělat, nějakým způsobem se s žáky spojit. Proto vznikla taková platforma. Byla to skupina dobrovolníků, učitelů, mých kolegů, kamarádů z celého Královéhradeckého kraje, kteří učíme informatiku a máme dovednosti a znalosti v této oblasti. Řekli jsme si, co když bude škola zavřená třeba do konce školního roku. Jak budeme komunikovat s žáky, jak je budeme vzdělávat? Tak jsme vymysleli metodiku a nějaký plán. Pojďme zkusit pomoci a podpořit ostatní školy. To byla prvotní myšlenka.

Tomáš Hamberger ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Co jste tedy vymysleli?
Předpokládali jsme dlouhodobější uzavření škol a dali jsme dohromady naše zkušenosti, vědomosti, znalosti z oblasti moderních digitálních technologií, které by umožnily vzdálený přístup k žákům a umožnily výuku na dálku. V podstatě jsme úplně jednoduše vytvořili metodické materiály, kde jsme dali dohromady soubor několika jednoduchých technologií, určených například k videokonferencím nebo jednoduchému sdílení informací někde ve virtuálním nebo cloudovém prostoru. A toto řešení jsme začali nabízet školám.

Jaké byly vaše praktické zkušenosti z prvního týdne po jarních prázdninách? Vy jste se v pondělí nesešli ve škole, ale už na online hodině?
Ano, u mne to tak bylo. Opravdu jsem první hodinu, hned v pondělí ráno, měl videohovor se svou devátou třídu. My jsme začali hned. Ještě ten týden v pátek jsem měl online první schůzky s rodiči.

online vzdělávání učitelů

Přišli v pondělí po jarních prázdninách všichni vaši žáci do "virtuální" školy?
Ano.

Jak se to osvědčilo? Přeci jen je něco jiného, když jste soustředěný ve třídě a nebo doma, kde vás všechno rozptyluje.
Já musím říct, že jsem si všiml u svých žáků, byl jsem třídním učitelem deváté třídy, že pro ně to nebylo nic neobvyklého. Protože dnešní generace je zvyklá na komunikaci ve virtuálním prostředí, hrají mezi sebou hrají různé hry. Tam mají komunikace založené také na různých sdílených aplikacích. Takže pro ně to bylo v podstatě přirozené. Ale co jsem shledal největším přínosem bylo to, že když jsme měli tuto výuku měsíc, tam spíš než to, co děláme, hrálo prim, že se vidíme

Do projektu Digitální pohotovost se mohou přihlásit školy, které chtějí využívat digitální technologie. Vedeme žáky ke spolupráci.
Tomáš Hamberger, zakladatel projektu Digitální pohotovost

Že máte možnost udržovat sociální vztahy.
Přesně tak. Nešlo už jen z mé strany o předávání učiva, ale opravdu jsem vycítil u žáků, že mi třeba chtějí jen říci, jak se mají, jak už je štve být pořád doma v karanténě. Myslím, že se jim tím i ulevilo.

To je přednost videokonferencí, než jen posílat e-maily se zadáním domácích úkolů a učiva, které se mají děti naučit.
Je to určitě osobnější. A já sám si kladu teď otázku, jak to budou mít ti učitelé, kteří se opravdu teď uvidí se žáky až po nějakých pěti nebo šesti měsících. Jestli to udělá nějaký otisk nebo stopu na sociálních vztazích nebo ne.

Čtěte také

To ukáže všechno čas. V jaké fázi je teď váš projekt? Školáci chodí do školy, ale budoucnost je nejistá. Školy se mohou opět ze dne na den zavřít. Mohou se tedy školy dál hlásit do vašeho projektu?
Do projektu Digitální pohotovost se mohou přihlásit školy, které by chtěly využívat digitální technologie. A nejen ve vztahu k přerušení prezenční docházky, ale i v průběhu běžného školního roku. Protože se nemusíme bavit jen o videokonferencích, ale třeba o virtuálních učebnách, cloudových a sdílených aplikacích. Ty se dají využít krásně i v rámci běžné prezenční docházky. Vedeme tím žáky ke spolupráci, mohou pracovat na různých projektech i když je jejich spolužák nemocný nebo v karanténě.

Digitální pohotovost 4.0

kontaktní osoby: Tomáš Hamberger, Michal Bureš
telefonní linky: 722 285 222, 702 099 458, 733 749 200
email: info@digitalnipohotovost.cz

Moderní technologie mají jistě opodstatnění i v rámci běžného školního roku.
Jakákoliv škola se může na Digitální pohotovost obrátit. Budeme určitě rádi, když se budou hlásit zejména školy z Královéhradeckého kraje, protože většina současných členů, kteří působí v tomto projektu, jsou učitelé právě z tohoto kraje.

Jakub Schmidt a Tomáš Hamberger ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Dá se při online vyučování také zkoušet? Neuvidíte, jestli doma nemá žák nějaký tahák.
Určitě se dá. Četl jsem teď zajímavý článek o vývoji nějaké formy umělé inteligence, která by dokázala odhalit, jestli si žák našel třeba lehnout, jestli je u počítače a nemá někde něco, jestli je opravdu aktivní a soustředěný v komunikaci s učitelem.

Naším hostem byl učitel a zakladatel Digitální pohotovosti Tomáš Hamberger. Moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
Já děkuji za pozvání. Na shledanou.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související