Krkonošský rok Harrachů! 120 let od vyhlášení první přírodní rezervace v našich nejvyšších horách

5. leden 2024

Na pátek 5. ledna 2024 připravil Český rozhlas Hradec Králové od 9:00 do 12:00 hodin přímý přenos ze Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Pozveme vás do nově otevřeného Muzea Krkonoš i na zajímavou výstavu v Ekocentrum Krtek. Připomeneme loňské šedesátiny KRNAPu a podíváme se i do blízké budoucnosti. Od mikrofonů se na vás těší Lada Klokočníková a Zdeněk Novák.

Po loňském roce, kdy Správa KRNAP oslavila 60. výročí založení Krkonošského národního parku a přidala se k Roku Harrachů, vyhlášenému Národním památkovým ústavem, pokračuje letos oslavou 120 let od vyhlášení první přírodní rezervace v našich nejvyšších horách, kterou vyhlásil Jan Nepomuk hrabě Harrach v roce 1904 na Strmé stráni v Labském dole.

Čtěte také

Při této příležitosti byla připravena nová dočasná značku, která odkazuje na toto 120. výročí. Základem je číslice 120, kde 0 má symbolizovat oko hraběte Harracha. Doplněna je grafickým prvkem v podobě vlnovky navazující tvarem na knírek hraběte Harracha. Jeho geometrické zpracování navazuje na jednotný vizuální styl Správy KRNAP.

Druhá část značky je textové uvedení do problematiky s vysvětlením a letopočtem výročí.

Hlavním předmětem oslav je lokalita Strmá stráń v Labském dole. Uskuteční se seriál několika terénních pochůzek právě do této poměrně nepřístupné lokality, kdy bude zástupcům místních samospráv, široké veřejnosti i médiím představen lesnický management v KRNAP.

Čtěte také

Součástí oslav bude také instalace podmalbových obrázků na skle s postavami svatých. Celý soubor 15 obrázků je autorským dílem Zory Paterové-Ponicové. 12 z nich již v minulosti bylo na vhodná místa instalováno. Letos budou umístěny poslední tří, a to obrázek Nejsvětější Trojice do kaple sv. Trojice, známé jinak jako Památník obětem hor v Modrém sedle.

Dalším bude Anděl strážný umístěný na pro hraběte Harracha symbolickém vrcholu Předního Žalého. Poslední sv. Prokop orající čertem bude na Čertově hoře nad Harrachovem.

Celý rozhlasový přenos z Krkonoš si můžete poslechnout v našem audioarchivu!

Spustit audio

Související