Komunální volby 2022 – speciál z Hradce Králové

12. září 2022
Volby 2022 – Hradecký kraj

V letošním roce kandiduje v Hradci Králové 15 politických subjektů. Je to o 2 více než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 13 subjektů. Komunální volby se konají 23. a 24. září 2022.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak byste řešili dopravní situaci související s plánovanou výstavbou obchodní zóny Nová Zelená?
  2. Jak byste urychlili roky trvající opravu Benešovy třídy?
  3. Jak se stavíte k opravě Velkého náměstí a řešení parkování?
  4. Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Hradci Králové:

ANO 2011

1. Jak byste řešili dopravní situaci související s plánovanou výstavbou obchodní zóny Nová Zelená?

Nejprve bych chtěla říct, že dopravní situaci nemá řešit pouze město, ale významný díl je také na investorovi, který obchodní zónou lokalitu výrazně ovlivní. Hustota dopravy  v návaznosti na jeho činnost se zde zmnohonásobí, neboť počet projíždějících vozidel výrazně stoupne. Je třeba po investorovi požadovat, aby v maximální míře řešil infrastrukturu apod., aby pokud možno eliminoval všechny potenciální negativní dopady. Tedy rozhodně není možné, aby se projekt realizoval tak, jak byl přednesen zastupitelstvu v poslední době. V této souvislosti by radnice měla maximálně komunikovat s obyvateli města, zejména s těmi žijícími v okolí. Spolu s tím také velmi důkladně posoudit veškeré možné vlivy a dopady nákupního centra. 

2. Jak byste urychlili roky trvající opravu Benešovy třídy?

Komunikace. Ta byla jednou z příčin dosavadního zadrhnutí celé věci. Je velmi nešťastné, když město jedná s obyvateli z pozice síly, neslyší je, nevnímá je a namísto toho diktuje. Radnice je především servisem obyvatelům města, kteří si ji z daní platí, aby za ně řešila společné záležitosti a hledala řešení. Je pochopitelné, že lidé citlivě vnímají, když je dotčen jejich majetek. Právě zde hrají klíčovou roli představitelé města z řad komunálních politiků, kteří s lidmi musí diskutovat, slyšet je a prokázat jim, že kroky, které radnice činí, dělá v jejich nejlepším zájmu. Pokud se toto zanedbá, pak se jakkoli dobré úmysly zaseknou i na léta, což se bohužel stalo, byť v posledních 4 letech se radnice a její představitelé snažili s obyvateli komunikovat a mnohé se tak posunulo. Předcházející vedení města během svých 8 let na radnici jednalo mnohdy povýšeně a arogantně. Osobně chci jednat jinak. Byla bych ráda, kdyby lidé viděli a zažívali, že skutečně hájíme jejich zájmy a děláme to nejl…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Jak se stavíte k opravě Velkého náměstí a řešení parkování?

Že je třeba Velké náměstí opravit je zřejmé a jistě není nikdo, kdo tvrdil opak. I zde se projevuje obdobný faktor jako u Benešovy třídy a přestože se aktuální vedení radnice snažilo o změnu, předchozí léta špatné komunikace ze strany tehdejšího vedení města, mnohé zablokovalo. Zároveň se z celé věci stalo zbytečné politikum, jakoby si někdo nepřál jeho rozkvět. Tak jako v jiných věcech, politikaření zabránilo nalezení řešení. Musíme odložit politiku a skutečně diskutovat a hledat nejlepší cestu s lehkostí a radostí.

Zároveň chci říct, že samotná oprava Velkého náměstí i vyřešení parkování, není konečným cílem. Mělo by dojít k oživení Velkého náměstí, aby bylo přirozeným místem k odpočinku a setkávání. Mojí představou jsou častější společenské události a akce. Zvýšení turistického zájmu a návštěvnosti nejen s podporou místních podnikatelů. Náměstí byť opravené, ale bez života, nic neřeší.

4. Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy?

Letiště není otázkou samo o sobě. Je spojené s rozvojem a strategickým plánem celého města. Vedení města musí mít dlouhodobou vizi, takovou na níž nalezlo shodu pokud možno celé zastupitelstvo a která se tedy nebude měnit každé volební období, neboť rozvoj města je běh na dlouhou trať, skládá se z projektů s mnohaletou realizací, která přesahuje jedno i více volebních období. Obyvatelé, investoři, úředníci i podnikatelé musí mít jistotu, že plány, které město vytýčí přetrvají, že do nich mohou investovat, aniž by se za 4 roky otočilo kormidlem o 180 stupňů.

Areál letiště je jedinečné území a v rámci vize rozvoje města bude mít rozhodně své jasné místo. I proto máme motto "Ano, měníme Hradec", neboť jsme přesvědčeni, že nemůžeme stále žít z toho, co máme, co vybudovali osvícení architekti minulosti, ale musíme mít, podobně jako oni, jasnou vizi do budoucna a nebát se dělat odvážné věci.

Česká pirátská strana

1. Jak byste řešili dopravní situaci související s plánovanou výstavbou obchodní zóny Nová Zelená?

Byli jsme to právě my, kdo vyvolal mimořádné zastupitelstvo k EIA. Projekt chceme diskutovat s investorem a buď ho úplně zastavit, nebo přehodnotit. Ideální bude win-win výsledek. Podmínkou ale zůstává vybudování stěžejních komunikací, na které město zatím nemá peníze. Samozřejmě se musíme pohybovat v transparentním právním rámci, který nám určí jasné limity.

2. Jak byste urychlili roky trvající opravu Benešovy třídy?

Mohu slíbit jen přípravu a dílčí etapizaci. Rozpadlá koalice ODS a ANO dala přednost fotbalovému stadionu a lávce přes Labe. Tyto akce nás finančně zatíží natolik, že v příštích čtyřech letech nelze počítat s opravou celé Benešovy třídy. Kdo vám tvrdí opak, ten tomu asi nerozumí.

3. Jak se stavíte k opravě Velkého náměstí a řešení parkování?

Velké náměstí chceme opravit a chceme ho pokud možno bez aut. To se netýká rezidentů, zásobování, ani krátkodobého příjezdu. Podzemní parkoviště, kdy jedno parkovací stání bude stát víc než 1,5 milionu korun, to z rozpočtových důvodů odmítáme. Uvědomujeme si nutnost vybudování dostatečných parkovacích kapacit v pěším dosahu Velkého náměstí. 

4. Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy?

Z letiště vybudujeme „ technologický park“. Vidíme ho jako místo pro firmy s technologicky přidanou hodnotou. V krátké vzdálenosti počítáme i s bytovou výstavbou. Stávající letecký provoz chceme zachovat a dát mu podmínky pro rozumný rozvoj. To samé se týká Festival-parku. 

Česká strana sociálně demokratická s podporou nezávislých

1. Jak byste řešili dopravní situaci související s plánovanou výstavbou obchodní zóny Nová Zelená?

Na úvod je nutné uvést, že zastupitelé ČSSD byli při hlasování v roce 2010 striktně proti vzniku této obchodní zóny, a to jak z důvodů přetížení dotčeného území dopravou, tak z důvodů zastavění orné půdy s vysokou bonitou. V neposlední řadě se domníváme, že v Hradci Králové je obchodních zón již dostatečné množství.
Co se týče řešení dopravní situace, je nutné ještě před otevřením obchodního centra vybudování nové více proudové komunikace po ulici Páleneckou, včetně napojení na Pražskou třídu. Na vybudování této komunikace je nutná podstatná finanční spoluúčast investora. Za současné dopravní situace by došlo ke kolapsu dopravy v oblasti Kuklen, Plačic a Pražského Předměstí, a to je pro další rozvoj a život v těchto lokalitách pro nás jako ČSSD Hradec Králové nepřípustné.
V případě projednávání v novém zastupitelstvu chceme navíc prosazovat další vyjednávání s investorem o možné změně v projektu např. ve prospěch potřebnější výstavby bytových domů.

2. Jak byste urychlili roky trvající opravu Benešovy třídy?

Pro urychlení revitalizace Benešovy třídy je nejdříve nutné zdárně dotáhnout potřebná úřední řízení, tj. dosáhnout územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. V tomto procesu je potřeba kontinuálně otevřeně spolupracovat se všemi SVJ v dané oblasti a aktivně spolupracovat s komisí místní samosprávy, která situaci v dané oblasti zná a určitě může pomoc i se zahrnutím potřeb místních obyvatel, případně se získáním dalších případných souhlasů vlastníků (bude-li nutné).
Považujeme za nereálné slibovat, že stavba bude postavena během 1-2 let, nebo v jiném „zaručeném termínu“. Takové nesplněné sliby pak akorát zvyšují frustraci obyvatel a pocit, že „vedení města nekoná“. Je však nutné závazně deklarovat, že po vyřízení všech uvedených potřených řízení bude revitalizace Benešovy třídy okamžitě zahájena. Vzhledem k předpokládané vysoké finanční náročnosti je již nyní nutné plánovat funkční rozfázování celé akce a s jednotlivými fázemi samozřejmě počítat v městském rozpočtu a rozpočtovém…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Jak se stavíte k opravě Velkého náměstí a řešení parkování?

Oprava Velkého náměstí je i naší prioritou, protože se jedná o historickou dominantu města. Ve věci řešení parkování nesouhlasíme s výstavbou podzemního parkoviště, a o jednak z úcty k tomuto historicky cennému území, rovněž vzhledem k očekávaným obrovským nákladům takové realizace. Ideální řešení pro získání náhradních parkovacích ploch spatřujeme ve využití plochy v Žižkových kasárnách. Toto řešení by bylo žádoucí i z urbanistického hlediska, kdy se nabízí oživení tohoto objektu v samém centru města. Vedení města by tedy mělo opravdu intenzivně vyjednávat s ministerstvem obrany o převodu areálu Žižkových kasáren do majetku města. Velice nás mrzí, že během současného volebním období se s rekonstrukcí, až na drobnosti, reálně nepohnulo a akce se rozmělnila a následně utopila v různých „analýzách“ a diskusích ve slepých uličkách o (ne)možnosti vybudování podzemního parkoviště. 

4. Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy?

Rozvoj hradeckého letiště je strategickou záležitostí. Proto budeme podporovat investice s cílem zachování a rozšíření využití funkce letiště pro leteckou dopravu cargo a osobní dopravu malých letadel. Rovněž je možné uvažovat o rozšíření o možné soukromé lety pro vnitrostátní linky a lety v rámci EU.
Podporujeme další rozvoj letiště směrem k rozvoji a využití chátrajících budov, a to jak prostřednictvím soukromých investic (za vhodné bychom považovali činnosti, které jsou spojené s letectvím), tak případně prostřednictvím investic veřejných (pakliže by se uvažoval podobný projekt jako byl kdysi plán výstavby výcvikového centra hasičského záchranného sboru, jsme všemi deseti pro). Stojíme za zachováním současných aktivit - vyhlídkové lety, balónové létání a zachování Festivalparku pro zavedené a bezproblémové akce.
Jako ČSSD Hradec Králové chceme určitě zachovat letiště jako celek v městském majetku a nedovolit jakékoliv rozparcelování na menší části s možností rozprodeje. V případě souk…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

HRADEC ROZUMEM

1. Jak byste řešili dopravní situaci související s plánovanou výstavbou obchodní zóny Nová Zelená?

Projekt zóny Nová zelená samozřejmě vítáme, jednou za našich priorit je zajištění dostatku lokalit k bytové výstavbě. Plánovaná zóna je sice dobře dostupná z dálnice D11, ale ze strany z centra města vidíme už v tuto chvíli jako problém nedostatečnou kapacitu kruhového objezdu a přilehlého podjezdu u Koruny. Ten prosazujeme dostatečně zkapacitnit ještě před výstavbou zmíněné zóny v Kuklenách. Doprava v Hradci Králové musí být podle nás plynulá, bez „dopravních špuntů” se zelenou vlnou pro IZS. Ač jsme jednoznačně zastánci individuální automobilové dopravy - nemyslíme pouze na motoristy a chceme tak zajistit návaznost cyklostezek na zelený okruh i pro zmíněnou vznikající lokalitu Nová zelená.
Hradecký dopravní systému musí být dostatečně prostupný a bezpečný, přičemž řídící a kamerové systémy musí mít striktně občanské zadání tak, aby nedocházelo ke zbytečné buzeraci řidičů. Jako jistý „dluh” minulosti dále vidíme nedostatečnou optimalizaci příčných pruhů v našem městě.

2. Jak byste urychlili roky trvající opravu Benešovy třídy?

V tuto chvíli je tato lokalita bohužel spíše ostudou Hradce.
Opravu, respektive neopravu Benešovy třídy považujeme za obrovský dluh směrem k voličům prakticky všech vedení města za poslední léta. Přes deklarovanou podporu občanům Benešovy třídy se v podstatě nic, kromě slibů, neděje. Investice do revitalizace této části našeho města tak považujeme v rámci velkých investičních akcí za naší skutečnou prioritu číslo 1. Namísto dalších budoucích projektů typu lávka u nového ČSOB za 160 milionů chceme Benešovku už opravdu konečně opravit, včetně významného navýšení parkovacích kapacit v blízkém okolí. Netýká se to jen zmíněné Benešovy třídy: Celkově bychom rádi zlepšili komunikaci města s občany, mimo jiné, větším zapojením komisí místní samosprávy do řízení města. Ty by měly mít základní komunikační kanál směrem k vedení města, jejich požadavky by měly být úředníky prioritně zpracovávány a město by mělo oprávněné požadavky začít skutečně řešit.

3. Jak se stavíte k opravě Velkého náměstí a řešení parkování?

Parkování v Hradci je samozřejmě velké téma. Na jedné straně vnímáme požadavky občanů na to, aby naše Velké náměstí v historickém centru nebylo jen obrovským parkovištěm, zároveň ale respektujeme, že i tamní obyvatelé a podnikatelé mají nárok na komfort parkování v docházkové vzdálenosti od svých bytů a provozoven. Opatření by se neměla negativně dotknout turistického ruchu. Chceme tak prověřit veškeré, nejen ekonomické, aspekty případného vybudování podúrovňového parkingu pod náměstím, ale i další varianty v blízkém okolí. Projekt parkování pod náměstím je pro nás možnost, nikoliv dogma. Vzhledem k potenciálně obrovské finanční náročnosti této stavby je ho nutné posoudit zejména očima řádného hospodáře. Obecně jsme pro budování parkovacích domů v centru, nicméně chtěli bychom parkovací místa rozložit rovnoměrně po celém městě. To znamená, v neposlední řadě, zvýšení počtu parkovacích míst u fakultní nemocnice na 1.000. 

4. Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy?

Na problematiku letiště se díváme ze třech perspektiv: Je nutné minimalizovat hluk obtěžující obyvatele v okolní zástavbě, smysluplně využít chátrající budovy v majetku města a přitom zachovat to dobré, co stávající využití letiště přináší, ať už to jsou kulturní akce, nebo rekreační a vyhlídkové lety. Rozvoj a podporu kulturních aktivit, které budou mít městem jasně definované podmínky provozování tak, aby negenerovaly zbytečný hluk, považujeme rozhodně za žádoucí. Nejsme pro provozování výukových letů a za neakceptovatelné jednoznačně považujeme úvahy o využití letiště pro cargo lety. Přílety Jumbo-jetů se zbožím každou hodinu by obyvatelé (nejen) Ruseka určitě neocenili, neboť by generovaly neúnosné množství hluku. V rámci volných objektů si dovedeme představit provozování projektů typu podnikatelských inkubátorů, nebo například prostorů pro administrativu, vědu a výzkum. Obecně tedy nikoliv využití pro těžký průmysl.

Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou Hradeckých patriotů a LES

1. Jak byste řešili dopravní situaci související s plánovanou výstavbou obchodní zóny Nová Zelená?

Je nutné významně upravit projekt Nové Zelené, zejména ve vztahu k lidem žijícím v okolí a ke zcela nedostatečné dopravní infrastruktuře v lokalitě. Je třeba dále jednat s investorem (či dalšími investory v území) o maximální spoluúčasti na vybudování kuklenského obchvatu a vyřešení přetížení Pražské třídy. Zároveň je třeba vzít v potaz, že tento typ projektů (velkokapacitní nákupní centra na okrajích měst) je přežitý a vede k dalšímu “umírání” center měst, což zásadně nechceme.

2. Jak byste urychlili roky trvající opravu Benešovy třídy?

Je neskutečně skličující, co obyvatelé této třídy musí již mnoho let zažívat. Za poslední čtyři roky se opět nic viditelného neudálo a bohužel zdá se, budeme-li realisté, že ani v dalším volebním období nedokážeme dát do kupy celý bulvár. Tedy, řešením je realizovat revitalizaci po etapách, a především co nejvíce projekt propojit s novými dotačními tituly zaměřenými na tzv. modrozelenou infrastrukturu jako je například Národní plán obnovy či Operační program životní prostředí. Tím také pomůžeme městu s potřebnou adaptací na změnu klimatu. Bude-li třeba, bude si muset město vzít alespoň na část oprav úvěr.

3. Jak se stavíte k opravě Velkého náměstí a řešení parkování?

Bohužel současné vedení města o projekt v momentě, kdy zastupitelstvo poslalo k ledu projekt podzemního parkingu, ztratilo zájem. Zároveň však dokázalo čerpat milionové částky na poradenské a expertní činnosti, které však projekt náměstí jakkoli neposunuly dopředu.
Po volbách musí dojít k bezodkladnému zahájení revize dokumentace pro územní rozhodnutí. Okamžitě musí nastat systematické vyjednávání s majiteli nemovitostí s cílem vyhnout se jakémukoli obstruování revitalizace historického jádra. Myšlenka opravy náměstí po etapách může být zachována. Na samotné ploše náměstí dojde k redukci parkovacích míst, to by mělo jít ruku v ruce s dalšími opatřeními motivujícími řidiče parkovat v přilehlých parkovacích domech. Nicméně rychloobrátková místa na ploše v redukovanějším počtu zůstanou zachována, ale jejich organizace bude odlišná od té stávající, kdy auta zabírají samotné srdce náměstí. Zároveň se nabízí rozšíření parkovacích kapacit v Komenského ulici. Důležitým bodem je zajištění bezba…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy?

Oblast letiště, ač to tak nyní nevypadá, je jednou z klíčových oblastí rozvoje Hradce. Naše město bohužel nemá příliš míst, kde by mohly být budovány rozvojové zóny, o to důležitější je velmi důkladně plánovat další kroky na letišti. Právě sem můžeme v blízké budoucnosti vábit firmy produkující výrobu s vysokou přidanou hodnotou. Zásadní bude pro rozvoj oblasti výstavba severní tangenty a zamezení snahám o zrušení letiště jako takového, protože právě letiště bude magnetem pro budoucí investory v našem městě.

HRADEČÁCI

1. Jak byste řešili dopravní situaci související s plánovanou výstavbou obchodní zóny Nová Zelená?

V idálním případě neřešily, jelikož jsme názoru, že Hradec Králové další obchodní centrum nepotřebuje a už vůbec ne o takových rozměrech.
Návrh developera řeší dopravu pouze po podjezd u ZVU, ale už nebere v potaz dopravní situaci u Koruny.
Pokud už není žádná situace jak výstavbě obchodního centra zabránit, budeme prosazovat zmenšení velikosti alespoň na ¼.

2. Jak byste urychlili roky trvající opravu Benešovy třídy?

V prvé řadě opět začít pracovat na opravách a neházet komisi místní samosprávy klacky pod nohy.

3. Jak se stavíte k opravě Velkého náměstí a řešení parkování?

Parkovaní zahloubené pod náměstí je sice hezká myšlenka, ale přijde mi nereálná, za prvé kvůli ceně a za druhé kvůli tomu, co všechno se ukrývá pod povrchem. Zajímavý nápad je vybudovat parkování v Žižkove pěchotní kasárně kde časová a finanční náročnost realizace bude násobně nižší.

4. Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy?

Roky upozorňujeme vedení města, že trestuhodně nechávají chátrat areál letiště, proto jsme iniciovali vypracování studie proveditelnosti rozvoje sektoru Hradec Králové sever a v jejím rámci chceme maximálně využít potenciál areálu pro bydlení, podnikání, sport i zábavu.

Hradečtí kantoři a Nestraníci

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

Koalice pro Hradec

1. Jak byste řešili dopravní situaci související s plánovanou výstavbou obchodní zóny Nová Zelená?

Povolovat výstavbu většího rozsahu, tedy nejen obchodní zónu, bez předchozího zajištění potřebné infrastruktury a bez kompenzace negativních vlivů v blízkém i širším okolí je nepřípustné. V případě této části města je dopravní situace již nyní velice komplikovaná a nová komunikace tak, jak je navržená v územním plánu, problém dopravní zátěže řeší jen částečně, respektive posouvá, protože zde máme stále „špunt“ v podjezdu pod železnicí a křižovatku Koruna, ale alespoň odlehčí provozu v centrální části Kuklen. Navíc další obchodní centrum není vůbec potřeba. Jde o developerský projekt, který bude pro město v současné situaci jen přítěží. Obávám se, že posouzení vlivu stavby nezohledňuje řadu aspektů, které budou mít negativní vliv na okolí. Tím mám na mysli především negativní vliv urbanizace na klima a odtokové poměry. Případné problémy pak už neřeší developer, ale město.

2. Jak byste urychlili roky trvající opravu Benešovy třídy?

Není možno hovořit o urychlení něčeho, co je pozastaveno a vůbec neprobíhá. Stav Benešovy třídy je tristní, což je způsobeno zčásti původním technickým řešením odpovídajícím době vzniku, zčásti zanedbanou údržbou. Zahájení další etapy rekonstrukce veřejného prostoru je tedy otázkou financí, stanovením priorit či jiné etapizace a nalezením zdrojů, které by bylo možno pro obnovu využít. 

3. Jak se stavíte k opravě Velkého náměstí a řešení parkování?

Jde o dva vzájemně se ovlivňující problémy. Náměstí by nemělo sloužit primárně jako parkoviště, jako je tomu nyní. Náměstí má být reprezentativním prostorem, prostorem pro setkávání lidí. Problémem, kvůli němuž se připravovaná akce ani nezahájila, byla námitka ohledně množství parkovacích míst. Tím se vlastně Velké náměstí degraduje na pouhé parkoviště, což je nesmírná škoda. Ani nápad s podzemním parkovištěm není správným řešením, tak velké zase historické centrum není, aby se nedalo omezit parkování aut na Velkém náměstí (čímž nemyslím dopravní obslužnost) a nahradit jej kapacitami v bezprostředním okolí. Pro všechny by rozhodně bylo přínosem, kdyby se Velké náměstí stalo atraktivnějším pro obyvatele města i pro jeho návštěvníky. 

4. Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy?

V současném územním plánu jde stále o plochy letiště, takže jiné využití je podmíněno jednak změnou či schválením nového územního plánu, v jehož návrhu jsou označeny jako plochy přestavby, jednak nalezením vhodného odpovídajícího využití. Část areálu nyní využívána je, především jako administrativní prostory, např. Technologickým centrem. S ohledem na umístění v blízkosti severní tangenty půjde po dokončení tohoto dopravního napojení o poměrně zajímavou lokalitu pro komerční využití. Zda jsou či budou prázdné a chátrající budovy ještě využitelné, je ovšem jiná otázka. Zatím se spíše jeví, že si město s řadou svých staveb dlouhodobě neví rady, resp. nemá vizi a majetkovou koncepci. Podobně je na tom např. i Pajkrova flošna, u níž se uvažovalo o umístění vysokoškolského klubu, a přesto tato památka stále chátrá.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Jak byste řešili dopravní situaci související s plánovanou výstavbou obchodní zóny Nová Zelená?

V roce 2010 byla provedena změna, která na západním okraji města, v Kuklenách, převedla cca 130 hektarů orné půdy na plochy pro občanskou vybavenost nadregionálního významu a část pro městskou zástavbu a stanovila podmínky. Realizaci Jižní spojky jako napojení města na D11 a realizaci komunikace Nová Zelená - severního obchvatu centra Kuklen a osy budoucí zástavby. Pražská ulice je dopravně přetížená. Má zásadní význam jako obslužná komunikace. Nemůže sama nést další dopravu vyvolanou rozsáhlým obchodním centrem se 40.000 m2 prodejních ploch. Nárůst dopravy by velmi zhoršil životní prostředí. Je nutné předem zajistit od ŘSD stavbu Jižní spojky a rozhodnout, zda stavba komunikace Nová Zelená bude prioritou města. Bez těchto komunikací další obch. centrum  odmítáme. Obecně odmítáme budování nových obchodních center zvláště na zemědělské půdě. Naší prioritou je ochrana životního prostředí obyvatel, návrat života do města a ne podpora  jízdy za nákupy na okraje města. Záměr je nutné přehod…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak byste urychlili roky trvající opravu Benešovy třídy?

Urychlit rekonstrukci v podstatě moc nejde díky současným stavebním zákonům a mnohdy i přístupu majitelů nemovitostí. Podporujeme již schválené etapové řešení, podpoříme vyčlenění finančních prostředků tak, aby ihned po získání stavebního povolení - což není snadné, mohla začít realizace. Městské prostředky na to při stoupajících cenách stačit nebudou - bylo by to na úkor dalších potřebných akcí ve městě. Bude nutné zapojit dotační tituly, případně úvěr. Na Benešovce bydlí a žije velká část obyvatel města a ti by si zasloužili konečně splnění mnoha slibů předchozích vedení města. Ani dílčí opravy neprobíhají dle slibů, přesto, že mají vše potřebné - lávka u Kozlovky. Domníváme se, že by opravu pomohla urychlit i větší pozornost, systematické, důsledné a kontrolované kroky, průběžná a jasná informovanost obyvatel. Určitě by rádi pomohli tam kde by to bylo potřebné a možné.

3. Jak se stavíte k opravě Velkého náměstí a řešení parkování?

Chceme, aby oprava Velkého náměstí byla provedena. Je to jedna z našich priorit. Podporujeme postupnou opravu po etapách a dle finančních možností města - rekonstrukce ulice V kopečku, náměstí Jana Pavla II., ulice Rokytanského a chodníků v podloubí na severní straně. Pro úspěšnou opravu je potřeba součinnosti všech dotčených - města, majitelů okolních nemovitostí, provozovatelů různých provozoven. Nechceme náměstí jako jedno velké parkoviště, ale důstojné, příjemné náměstí s posezením, zelení, dechem historie. Pokud se týká parkování, které podmiňuje celkovou rekonstrukci plochy náměstí, jsme připraveni vést konstruktivní diskusi nad variantami včetně podzemního parkování. V současnosti podporujeme větší využití stávajících parkovacích domů a parkovišť v blízkosti náměstí, pokud to jejich kapacity dovolí. Rozhodně nechceme, aby rekonstrukce a změna parkování přinesla problémy lidem, kteří na Starém městě bydlí a všem, kteří tam např. provozují restaurace.

4. Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy?

Město zadalo studii, která se v současné době dokončuje. Je průběžně kontrolována zadavatelem a jsou seznamováni členové Výboru pro ÚP, rozvoj a investice města. Jsou řešeny dopravní otázky (křížení se Severní tangentou, napojení na město, obslužné komunikace v areálu). Počítá se s plochami pro provoz letiště, s plochami pro výrobu a služby, s plochami pro volnočasové aktivity, kulturní akce. Současné využití nájemci není v kolizi se studií a nemáme s tím žádný problém. K dokončované studii k využití areálu letiště nemáme připomínky. Je ale obtížné předvídat, jaké budou finanční možnosti města k realizaci, jak se bude dařit získávání investorů a spolupráce s nimi. Umíme si představit i rekonstrukce některých vhodných budov na byty. 

Občanská demokratická strana

1. Jak byste řešili dopravní situaci související s plánovanou výstavbou obchodní zóny Nová Zelená?

Úvodem je nutné připomenout, že se jedná o investiční záměr soukromého investora, který by měl postupovat v souladu s územním plánem. Dále je nezbytné zmínit, že město Hradec Králové vyslovilo již v roce 2010 souhlas s tímto investičním záměrem a stanovilo jisté závazné podmínky, které musí investor splnit, aby záměr mohl být realizován. Tyto podmínky se týkaly zejména dopravního napojení, zasakování dešťové vody, realizace tzv. chaloupecké svodnice, parku N.Zelená apod.
V novodobé historii města byla realizována výstavba v jiných městských částech, která měla rozdílnou úroveň infrastruktury. Některé lokality tím trpí dodnes; chybí chodníky, cyklostezky, nedostatek parkovacích míst. V případě Nové Zelené by nemělo dojít k podobným chybám.
Aby se chybám předešlo, bylo požádáno o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), kde by se mělo vycházet mimo jiné z předpokládaného množství dopravních prostředků, modelování dopravní zátěže a navržených komunikací. K projednávání se může vyjádřit v…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak byste urychlili roky trvající opravu Benešovy třídy?

Dokončení rekonstrukce Benešovy třídy by mělo být prioritou jakéhokoliv příštího vedení města, a to z toho důvodu, že nelze v mnohých částech třídy zajistit bezpečný pohyb osob.
Nelze nezmínit finanční hledisko zbývající rekonstrukce. Ještě nedávno byl odhad stavebních prací na úrovni 1 mld.Kč; v současné době se odhad blíží 1,5 mld.Kč. Z toho vyplývá, že akce musí být z hlediska rozpočtu města rozložena do delšího období .
V současné době je již požádáno o územní rozhodnutí a stavební povolení, nicméně stavební úřad požádal o doplnění dokumentace. Ta byla doplněna a znovu bylo požádáno o územní rozhodnutí a stavební povolení.
Urychlení rekonstrukce Benešovy třídy lze zajistit zejména upřímnou vůlí politiků řešit tento problém, úplnou a precizní dokumentací a podklady předkládaných stavebnímu úřadu.

3. Jak se stavíte k opravě Velkého náměstí a řešení parkování?

Stav Velkého náměstí a přilehlých ulic a veřejných prostranství vnímám jako letitou ostudu Hradce Králové negativně ovlivňující život rezidentů, podnikání a turistický ruch.
Připravená etapizace stavebních prací připadá realistická, nicméně nejcitlivější oblastí, kterou bude nutné rozhodnout, je doprava, respektive parkování a samotné umožnění vjezdu do historické části města rezidentům, návštěvníkům a zásobování.
V současné době byly představeny dvě studie parkovacích domů. Pro podrobnější posouzení obou variant je nutné jejich dopracování na stejnou úroveň.
V případě vybudování některého z parkovacích domů, vzhledem k jejich avizovaným kapacitám, a zbývajícím parkovacím kapacitám na Velkém náměstí po rekonstrukci, bude nutné vyřešit vjezdový systém do historické části města.

4. Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy?

Nakládání s nemovitým majetkem na letišti je ovlivněno značným množstvím vlastníků, tedy nikoliv města, a vleklými restitučními spory. S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových je město dohodnuto na převedení nemovitostí po jejich vypořádání.
Další podmínkou pro rozvoj této lokality je vypořádání se s ekologickými zátěžemi.
V současné době, s ohledem na výše uvedené, je zpracovaná studie proveditelnosti tzv. zóny sever.
V letištním areálu by mohl vzniknout bulvár s přilehlými obytnými zónami.
V případě letiště nelze zapomenout na průběh severní tangenty, která bude představovat odlehčení dopravy z ulic Pouchovská a Velká.
Areál letiště může v budoucnu nabídnout zázemí Policii ČR a Armádě ČR, které mají svá zařízení ve středu města.

ROMA LUMA

1. Jak byste řešili dopravní situaci související s plánovanou výstavbou obchodní zóny Nová Zelená?

Dle projektu bychom odpověděli ,Stávající projekt bychom zachovali a neměnili. Přijde nám jako dobře situované a řešené situace

2. Jak byste urychlili roky trvající opravu Benešovy třídy?

Výběrem solidního investora, který bude solventní a vyhovující pro uskutečnění opravy Benešovy třídy

3. Jak se stavíte k opravě Velkého náměstí a řešení parkování?

Oprava Velkého náměstí za nás provést opravy určitě ano.
Omezení parkovacích míst. Více zeleně a laviček pro odpočinek ,zlepšení ovzduší na základě snížení provozu motorových vozidel.

4. Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy?

Letiště bychom využili, jako tržnici ,která by byla výnosem pro město a občany Královehradeckého kraje. Chátrající budovy, z našeho hlediska, by měli být využity ve prospěch ,svodné matky ,sociálně slabé ,lidi v důchodovém věku , pro samostatné, kteří už nemají partnerku-ra a nestačí s finančních důvodu pro žití.
Tím je myšleno pro majoritní a minoritní spoluobčany.

ROZVÍJÍME HRADEC - NOVÁ HRADECKÁ OBČANSKÁ KANDIDÁTKA

1. Jak byste řešili dopravní situaci související s plánovanou výstavbou obchodní zóny Nová Zelená?

Základním východiskem je, že dokud nebude vyřešena otázka dopravního napojení přes ulici Nová Zelená, nemůže být obchodní centrum otevřeno. Obchodní zónu ale nelze v územním plánu zrušit a změnit zpátky třeba na zemědělskou půdu, protože by pak město muselo platit investorovi kompenzaci za znehodnocení pozemků. Zároveň není třeba se obávat hrozeb, že by na místě byly postaveny velké nevzhledné skladovací haly, protože územní plán skladování umožňuje pouze v omezeném rozsahu. Řešení je jediné - jednat s investorem o nahrazení části parkování a obchodů jiným využitím, jako jsou například byty, věda a výzkum, kanceláře a podobně. Je třeba zohlednit stávající zástavbu, to co již bylo vytvořeno, a do lokality přinést další potřebné městotvorné funkce. Pro případné změny však bude potřeba změnit územní plán, což bude možné až po přijetí nového územního plánu. Jde tedy o dlouhodobou diskusi. Jednání s investorem bude vyžadovat koncepční a odborný přístup ze strany vedení města. 

2. Jak byste urychlili roky trvající opravu Benešovy třídy?

Žádost o vydání územního rozhodnutí na rekonstrukci již byla podána. V současné době lze jen odhadnout, že stavební povolení může být získáno nejdříve v roce 2025. Poté může být započata rekonstrukce. Náklady přesáhnou při současných cenách jednu miliardu Kč, což převyšuje investiční rozpočet města. Je proto potřeba se jednak snažit získat na tento projekt dotaci, jednak najít prostředky i v hospodaření města nebo zvážit dlouhodobý úvěr. V mezidobí je třeba na Benešovce realizovat průběžné opravy a práce, a to zejména lávku ke Kozlovce, která již má stavební povolení. Je třeba pohlídat, aby výstavba nové lávky skutečně proběhla a město na ni alokovalo potřebné finanční prostředky. Dále je třeba řešit kontejnerová stání, aby nestála přímo pod okny bytů, ale ve větší vzdálenosti.

3. Jak se stavíte k opravě Velkého náměstí a řešení parkování?

Město musí zejména řešit rekonstrukci Velkého náměstí koncepčně společně s řešením parkování v centru města. Je třeba opustit myšlenku nesmyslného parkovacího domu pod Velkým náměstím. Naopak je třeba usilovat o získání Žižkových kasáren od Ministerstva dopravy a jejich využití pro parkování. Rovněž je třeba zajistit bezbarierový přístup od Žižkových sadů a od Žižkových kasáren na úroveň Velkého náměstí. Projekt pro rekonstrukci Velkého náměstí je třeba zrevidovat, ale tak, aby se mohlo pokračovat v započatém uzemním řízení, zejména je třeba zaktualizovat mobiliár, použít nové technologie a dále například najít jednotné řešení pro zahrádky restaurací. Pokud projekt rekonstrukce Velkého náměstí půjde dopředu, je reálné dosáhnout stavebního povolení do dvou až tří let. S výstavbou je možné započít přibližně do 4 let, poté co bude získáno stavební povolení a vysoutěžen zhotovitel pro projekt rekonstrukce. Dřívější termíny nejsou bohužel reálné.

4. Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy?

Sektor HK SEVER - letiště - jedna ze strategických rozvojových zón, lehký průmysl a vývoj s vysokou přidanou hodnotou (letectví včetně leteckých motorů), start-upové firmy, software, nové technologie a inovace. Je třeba posilovat infrastruktur letiště (datové trasy) a zejména maximálně urychlit napojení na dálniční sít prostřednictvím realizace severní tangenty. Po jejím dokončení vznikne jedna z nejzajímavějších technologických zón v České republice. Chátrající budovy letiště by bylo nejvhodnější nabídnout Amádě ČR v rámci jednání o získání budov Žižkových kasáren pro město za účelem řešení parkování v centru města.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1. Jak byste řešili dopravní situaci související s plánovanou výstavbou obchodní zóny Nová Zelená?

Stejné otázky byly v posledních letech horkým tématem a mnoho politiků mělo potřebu se k nim vyjádřit, často ve svůj prospěch. Celé je to ale jinak. Politik nemůže zasahovat do jednotlivých dílčích investic, ale měl by řešit nastavení systému. Jinými slovy - máme územní plán a nástroje územního plánování. Tyto dokumenty musí být jednoznačné, a je třeba se jimi řídit.
Návrh počítá s realizací dopravního napojení s plánovanou ulicí Nová Zelená. Problém je, že pokračování ulice je v nedohlednu a dokud není schválen nový územní plán, není jasné, že ulice takto vznikne. Návrh počítá s odkupem pozemků, protíná i areál ZVU. Jak ale donutit vlastníky k takovému řešení? V jakém horizontu je to realizovatelné a má i napojení obch. zóny časovou osu reflektovat? Můj pohled je jasný - je to v souladu s rozvojovými dokumenty města? ANO/NE. Jednoduchá odpověď. A možnosti extra řešení schvalovaného Odborem hlav. architekta je potřeba eliminovat, přináší prostor pro nekoncepční řešení a možnou korupci.

2. Jak byste urychlili roky trvající opravu Benešovy třídy?

Benešova třída je evergreenem a jedním z top slibů minulých vedení města. Jak to pokaždé dopadlo, ví snad každý Hradečák a nejde jen o tu Benešovku. Problém byl v komunikaci s majiteli bytů, trvalo neskutečně dlouho dostat je na stranu projektu a získat jejich souhlas. Jako bývalý předseda SVJ moc dobře vím, jak je složité získat souhlasy vlastníků, nicméně základem všeho je komunikace a styl vyjednávání. Vůči občanovi se nemůže používat síla, ale vstřícnost a trpělivost. U samotné realizace, je základním kamenem jasný plán a kvalitní zadání výběrových řízení, aby se všechna povolení získala na první pokus, neprodražovaly se zakázky a dodržovaly se termíny. Samozřejmostí je, že i v těchto fázích je nutné udržovat plnou informovanost zainteresovaných vlastníků, aby měli možnost sledovat projekt takzvaně na živo. Zkrátka město má být správce, nikoliv vrchní rozhodovatel, a pokud město chce opravit něco, co není celé jeho, pak musí své kroky jasně komunikovat s vlastníky a občany.

3. Jak se stavíte k opravě Velkého náměstí a řešení parkování?

O rekonstrukci se stále jen mluví a pak je tu ještě nápad, udělat podzemní parkování pod náměstím. Považujeme takový nápad za nesmysl. Mezi hlavní důvody, proč jsme proti, řadíme obrovskou cenu za jedno parkovací místo a zásah do podloží náměstí. Realizace by mohla nenávratně poškodit statiku domů. To jsou obrovská rizika, které si město nemůže dovolit. Město potřebuje investovat peníze jinde a musíme se vrátit myšlenkami na zem. Oprava náměstí ale zůstává hlavní prioritou. Ať bude finální návrh jakýkoliv, rekonstrukce nesmí komplikovat život vlastníkům nemovitostí, provozovatelům a ani občanům města. Problém parkování je spjat s dopravou. Cílem města by mělo být co nejméně aut v centru, to znamená, že projekt Velké náměstí je propojen s nutností zlepšit služby MHD a dopravní obslužnost v okolí centra. Chceme motivovat občany, aby více používali ekologická řešení osobní dopravy. Parkování v okolí náměstí by pak bylo dobrým řešením pro ty, co vozem do města musí a nemají jinou možnost.

4. Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy?

Areál v sobě skýtá významný rozvojový potenciál. Prostor sice bude rozdělen severní tangentou, ale to by mělo areálu spíše pomoci. Z pohledu města je nutné najít limity využívání areálu a ty pevně definovat. Ty jsou sice v územním plánu, je nutné podrobnější nastavení. Vyhneme se problémům s provozem, negativními vlivy na okolí a zmařeným investicím. Naopak bude možné vytvořit podmínky pro unikátní řešení odpovídající 21. století. Areál je rozhodně vhodný pro kulturní a sportovní akce, ale i lehký průmysl nebo zázemí dopravního podniku. Co dopočtu startů a přistání patří k nejvytíženějším letištím v ČR. Tyto hlavní směry je vhodné rozvíjet a zajistit jim perspektivu vhodnými investicemi, které areál zatraktivní. Na městu je zajistit vhodné napojení celého areálu na centrum - komunikace a chodníky, MHD. Dá se předpokládat, že v areálu vzniknou výhledově tisíce pracovních míst. Je potřeba být na to připraveni a nehasit požáry až vzniknou. Investoři si pak místo najdou rychle sami.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Jak byste řešili dopravní situaci související s plánovanou výstavbou obchodní zóny Nová Zelená?

Upřednostnila bych výstavbu bytů v Hradci Králové a více zelených ploch.

Za nás je tam jediné možné stanovisko, pokud chce developer uskutečnit tak velký stavební projekt, tak musí na vlastní náklady vybudovat komunikaci, která bude stavěná na takovou kapacitu dopravy. Stávající infrastruktura nevydrží tak vysokou dopravní zátěž.

2. Jak byste urychlili roky trvající opravu Benešovy třídy?

V tuto chvíli nelze výstavbu nijak zásadně urychlit. Rekonstrukce Benešovy třídy je v etapě schvalování a to se urychlit nedá. Po dokončení schvalování chceme okamžitě vyčlenit finanční budget z rozpočtu města na započetí třetí části rekonstrukce Benešovy třídy. 

3. Jak se stavíte k opravě Velkého náměstí a řešení parkování?

Rekonstrukce Velkého náměstí je jeden z hlavních bodů naší strany.
Nejsme spokojeni s dosavadním navržením projektu. Je extrémně finančně náročný, a také likvidační pro restaurace a prodejce, kteří na náměstí jsou.
Přinášíme mnohem levnější projekt, který je i přívětivější pro obchodníky a restaurace. Naleznete ho na webových stránkách vlastenciprokhradec.cz, kde naleznete odkaz na další webovou stránku selský rozum.cz

4. Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy?

Hlavní věcí, která by se měla v první řadě řešit, je zvýšení výdělečnosti letiště. A to chceme docílit tím, že opravíme postupně hlavní budovy a budeme zde prostory pronajímat firmám nebo různým institucím. Jedna z našich priorit je ta, aby na letišti neutichl letecký provoz, jak se o to snaží komise místních Samospráv. Na našem letišti se v posledních letech snižuje počet vzletů a přistání ale to se děje převážně z důvodu Covid-19. Jedná se zhruba o meziroční pokles o + - 5000 vzletů a přistání. Také velký Festival park může do budoucna nabídnout spoustu využití pro akce různého zaměření.

Změna pro Hradec a Zelení

1. Jak byste řešili dopravní situaci související s plánovanou výstavbou obchodní zóny Nová Zelená?

Projekt OC Nová Zelená je naprosto ukázkovým příkladem plýtvání územím a také způsobu uvažování o výstavbě a rozvoji města, který zůstal zamrzlý někde hluboko v 90. letech minulého století. Řešení vidíme v zahájení jednání s vlastníkem pozemků o zastavení projektu obřího obch. centra s tím, že po schválení nového územního plánu by byla provedena změna územního plánu na jiný typ zastavitelné plochy, která by měla pro město větší přínos - např. pro bydlení nebo smíšenou městskou zástavbu. Pokud připustíme, že by zde nějaké obchodní centrum mohlo vzniknout, pak budeme chtít, aby město usilovalo minimálně o zásadní přepracování projektu (směrem k úspoře zemědělské půdy, minimalizaci parkovišť na terénu a dalších zpevněných ploch, lepšímu nakládání se srážkovými vodami, vyššímu podílu kvalitní zeleně a provedení dalších opatření reagujících na probíhající změnu klimatu). Rovněž je nutné trvat na kvalitnějším urbanistickém a architektonickém řešení a řádném dopravním napojení, které nezhorší…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak byste urychlili roky trvající opravu Benešovy třídy?

Pokud se jedná o rekonstrukci Benešovy třídy, v současné době probíhá její projektová příprava a povolovací procesy, které jsou velmi náročné. Nejsme si po dosavadních zkušenostech jisti, zda tento proces lze nějakým výrazným způsobem urychlit - obáváme se, že spíše ne a nebylo by zodpovědné něco takového slibovat. Pro nás je Benešova třída určitě prioritou a budeme se snažit, aby jí byla věnována maximální péče a nedocházelo k dalšímu zdržování - tj. aby před rekonstrukcí Benešovy třídy nebyly upřednostňovány (finančně, časově či z hlediska personálního nasazení) jiné podobně velké investice a aby skutečně veškeré možné kapacity města byly věnovány této stavbě a její přípravě a finančnímu zajištění.

3. Jak se stavíte k opravě Velkého náměstí a řešení parkování?

V případě Velkého náměstí chceme pokračovat v přípravě jeho rekonstrukce s tím, že odmítáme nesmyslnou a extrémně drahou realizaci podzemního parkoviště. Považujeme za nutné provést revizi a aktualizaci dosavadní projektové dokumentace a následně obnovit územní řízení. Součástí aktualizace by mělo být stanovení rozumného (kompromisního) počtu parkovacích míst (na jedné straně nelze mít náměstí jako jedno velké parkoviště, na straně druhé není možné auta vyhnat z náměstí úplně a určitý počet parkovacích míst zde vždycky bude potřeba). Příkladů vhodného řešení je v ČR celá řada. K cílovému počtu parkovacích míst je třeba směřovat již v předstihu (tj. co nejdříve začít omezovat rozsah parkování, bez ohledu na termín zahájení vlastní rekonstrukce). Další věcí, kterou považujeme za nezbytnou, je věnovat se návratu zeleně na Velké náměstí (výsadba opravdu kvalitních stromů - např. lip, nikoliv nevhodných kultivarů akátu, které jsou zde navrženy) a doplnit další opatření, která zlepší obyvat…zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Jak by mělo město využít letiště a tamní chátrající budovy?

Pro území letiště má město čerstvě vypracovánu kvalitní územní studii, která navrhuje jeho využití, včetně etapizace výstavby, charakteru zástavby i odhadů finančních nákladů na toto využití. Navrhujeme proto postupovat podle této studie s tím, že areál letiště by se měl změnit na víceúčelové území, kde budou zastoupeny různé funkce od administrativy, přes rozličné služby, výzkumné aktivity, až po výrobu a skladování (zejména v oboru letecké techniky a oborech příbuzných). Zachovány by měly být určitě historické vojenské budovy ve vstupní části letiště jako památka na původní účel území (s tím, že pro ně bude potřeba najít specifické využití).
Nicméně v případě letiště připadá v úvahu ještě jedna možnost, kterou je směna určité části tohoto areálu s armádou za objekt Žižkových kasáren v centru města, které by bylo vhodné využít pro potřeby města (vč. případného parkování pro Velké náměstí).

Spustit audio