Kdo hledá, najde. Zavřete oči a uvidíte. Fascinující Dílo Jana Švankmajera se vrátilo do Nové Paky

15. březen 2019

Městské muzeum v Nové Pace zažívá mimořádnou událost. Suchardův dům hostí výstavu „Jan Švankmajer - práce na papíře a několik objektů". Je to umělcovo druhé novopacké zastavení, první se uskutečnilo v roce 2003 jako součást  festivalového programu Muzika Paka, který nabídl kulturu okraje v kraji blouznivců a  alternativní kulturou tehdy rozrazil dveře do magické krajiny a podkrkonošského města. 

Před 16 lety Jan Švankmajer vystavoval v novopackém muzeu se svou ženou Evou a společně nabídli „Mediumní kresby a fetiše".

Do 14. dubna 2019 můžete v Suchardově domě Švankmajerovo „zázračno v realitě" hledat a objevovat i s pomocí autorovy věty z konce jeho filmu Něco z Alenky: „Teď musíte zavřít oči, jinak nic neuvidíte."

Součástí výstavy, kterou zpostředkoval pracovník muzea Ivo Chocholáč, je i projekce filmu Možnosti dialogu.

Suchardův dům v Nové Pace hostí výstavu „Jan Švankmajer - práce na papíře a několik objektů“

„O výstavu z tvorby filmového režiséra, animátora, spisovatele, výtvarníka a dramatika je zájem, navštěvují ji školy z celé republiky, jak základní, tak střední. Proto jsme se rozhodli, že připravíme i lektorské prohlídky pro veřejnost aneb setkání se Švankmajerovou tvorbou v širších souvislostech, a to v sobotu 30. března od 10:00, 13:00 a 15:00 hodin. V Nové Pace jde totiž letos o jedinou prezentaci umělcova díla v České republice. Ti, kdo si ji nenechají ujít, se mimo jiné dozvědí, proč ji máme právě tady," slibuje Ivo Chocholáč.

Ještě před vernisáží výstavy jsme s Ivo Chocholáčem natočili pozvání a symbolicky jsme se sešli v Klenotnici drahých kamenů, v expozici spiritismu:

„Jsem rád za návrat Jana Švankmajera na Novopacko, kde kresba, její mnohovrstevnatost, nám cosi naznačuje. A je úplně jedno, jestli povstala skrze lidskou ruku jako je tomu u medijních kreseb nebo k nám promlouvá společně s živly: s kresbami ve zkamenělinách, achátových mandlích nebo ve skalní stěně. Může to být i kresba samotné krajiny, ať už vnitřní nebo té vnější. Domnívám se, že jeho Dílo, stejně jako jeho ženy Evy, k této krajině patří. A věřím, že i on sám se v takové krajině nalézá, protože říká, že nejautentičtější díla jsou ta, která mají nejblíž k tvorbě přírody, ať to jsou kořeny, stalaktity krápníkových jeskyní, skalní města, fantastické kresby achátů, motýli, brouci, kosti nebo lastury," vysvětluje Ivo Chocholáč.

Suchardův dům v Nové Pace hostí výstavu „Jan Švankmajer - práce na papíře a několik objektů“

Na novopacké výstavě z díla zástupce pozdního českého surrealismu Jana Švankmajera (* 4. září 1934 Praha) můžeme vystopovat umělcův růst a zrání.

Ze své tvorby do Suchardova domu vybral mediumní a medijní kresby, novodobé relikviáře, frotáže, animované koláže, kolorované lepty z fantaskního přírodopisu, část kolekce Švank-meyers Bilderlexikon a objekty.

Návštěvníky Suchardova domu oslovuje i Švankmajerův 12 minut dlouhý film Možnosti dialogu natočený pomocí stop motion animace v roce 1982, který alegoricky zachycuje roviny mezilidské komunikace.

Stopy tvůrčího Díla Jana Švankmajera jsou mnohostranné. Nacházíme je také jako literární scénáře, taktilní (dotykové) básně, výtvarné objekty nebo jako jeho teoretické zprávy věnující se zkoumání fenoménu hmatu a imaginace.

„Uvědomíme-li si, že celé naše tělo je jednou velkou erotogenní zónou, čekající na své taktilní probuzení, pak tyto předměty jsou prostředky mající navodit toto procitnutí - eregovat tyto zóny, senzibilovat je. A mohou to být třeba vařečky, pokličky nebo prkénka," dodává Ivo Chocholáč.

Suchardův dům v Nové Pace hostí výstavu „Jan Švankmajer - práce na papíře a několik objektů“

A připomíná, že dílo je pro Jana Švankmajera hrou, stejně jako u dítěte nebo básníka. A tato Hra je „doprovázena pocitem napětí a radosti a vědomím „jiného bytí" než je všední život."

Důležitost hry vidí z hlediska našeho duševního zdraví právě dnes, kdy může být smysl pro hru dokonce východiskem.

Tyto pocity můžete ve společnosti jedinečného tvůrce Jana Švankmajera zažít v Suchardově domě v Nové Pace do 14. dubna.

Spustit audio

Související