Víte jak vypadala taková spiritistická seance? A kolik lidí se na ní scházelo?

Když se mluví o městu Trutnov, potom se automaticky připojí symbolika brány do Krkonoš, trutnovský drak nebo strážce hor Krakonoš. Trutnov ale také stráží ve své historii jednu opravdovou pikantnost. Jen opravdoví znalci ale vědí, jaké historické prvenství získalo toto podhorské město v osmdesátých letech devatenáctého století. Takže zkuste uhodnout!

Pro jistotu vám ale napoví ředitel trutnovského muzea Vlastimil Málek, a to společně s redaktorkou Evou Boudovou.

Málokdo asi ví, že pokud bychom hledali kořeny spiritismu, tak bychom je našli v Trutnově.

"Ano, tedy pokud jde o český spiritismus. Ten moderní spiritismus má kořeny ve Spojených státech amerických v polovině 19. století. Odtud se šířil dále do Evropy, zejména do Německa, Anglie a Francie, to byla evropská centra spiritismu", říká Vlastimil Málek.

Na přelomu 70. a 80. let 19. století přivedl do Trutnova pořádání spiritistických seancí továtník Ignaz Etrich.ředitel trutnovského muzea Vlastimil Málek

Společenská smetánka se scházela a dokonce vznikaly i spiritistické spolky. Byly také v Trutnově?

"Ale málokdo ví, že Trutnov má takové unikum, takový primát, že se tu konaly první spiritistické seance v rámci českých zemí. Zasloužil se o to továrník Ignaz Etrich", dodává.

ruce

Ignaz Etrich byl jeden z nejvýznamějších textilních podnikatelů v severovýchodních Čechách a spiritistické seance pořádal překvapivě pro své dělníky. A postupně vznikaly i spiritistické spolky. Trutnovsko si zachovalo v tomto smětu významné postavení v rámci Českých zemí i v dalším období.

Jak vypadala taková spiritistická seance? Kolik lidí se na ní sešlo?

Udává se ve spiritistické literatuře, že ideální počet účastníků spiritistické seance je 8. Počet účastníků by se neměl měnit a seance by měly být pravidelné každý týden pokud možno na stejném místě.

Čtěte také

Trutnov leží v údolí horské řeky Úpy a na přilehlých návrších, v bohatě zalesněném podhůří Krkonoš, v oblasti bohaté na přírodní krásy i historické zajímavosti. Svou polohou a rozlohou vytváří přirozené spádové správní místo celé oblasti východních Krkonoš. Má zhruba 32 tisíc obyvatel a je tak po Hradci Králové druhým největším městem Královéhradeckého kraje.


Zvětšit mapu