Jak se novinky v Krkonoších dotýkají návštěvníků našich nejvyšších hor a horských hospodářů?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Nová zonace, klidová území, nový návštěvní řád KRNAP a změna značení cyklotras

Nové ochranné zóny Krkonoš a nový návštěvní řád začaly platit v našich nejvyšších horách. Strážci z hor odinstalovali dosavadní značení nejchráněnějších lokalit a nahrazují je novými cedulemi, které vyznačují klidová území v Krkonoších.

Strážci přijeli nad Špindlerův Mlýn, konkrétně na rozcestí pod Martinovkou směrem na Brádlerovy boudy, tudy vedla hranice prvního pásma, dnes je tu hranice klidového území.

„Sundali jsme staré značení a nainstalujeme nové," říká strážce Petr Blažek, který právě vyměnil turistické značení.

Jeho kolega Pavel Jiřička s kbelíkem a štětkou značí hranici klidové zóny.
„Člověk, který půjde za mnou, kde ta klidová zóna není a bude procházet do porostu, kde už naopak je, tak aby viděl ten pruh a nemohl se vymlouvat, že ho neviděl."

Značky maluje s odstupem 50 až 100 metrů zhruba ve výšce 130 centimetrů.
„Vrchní pruh je kolem dokola a spodní jen do půlky."

Nové ochranné zóny Krkonoš a nový návštěvní řád začaly platit v našich nejvyšších horách

V klidových zónách v Krkonoších platí podobná pravidla jako v dřívějším nejpřísněji chráněném pásmu.

„V klidových územích není možné chodit volným terénem. Je možné jít pouze po značených turistických cestách. Tedy prakticky je tam podobný režim pro turisty jako v dřívějších prvních zónách," vysvětluje mluvčí národního parku Radek Drahný.

A doplňuje, že zonace nebude mít velký vliv na návštěvníky hor.
„Je namířená vlastně vůči nám, jako hospodáři na daném území. A říká správě parku a našim odborníkům jak o konkrétní lokality rozčleněné do zón pečovat tak, abychom dosáhli cílů oné zóny."

Nový návštěvní řád upřesňuje některá pravidla pro pohyb turistů a cyklistů, kteří už nebudou jezdit podle dřevěných piktogramů, ale podle barevného pásového značení. Jedna z nejvýznamnějších změn platí pro splouvání řek.

Správa Krkonošského národního parku
Krkonoše - ostrov tundry uprostřed Evropy - jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů. Svahy hor osídlují horské lesy a louky, horní partie plochých hřebenů porůstá borovice kleč, alpínské trávníky a rašelinná společenstva. Druhově bohaté jsou také karové oblasti, vzniklé působením ledovců v minulosti. Pro tuto výjimečnost a krajinnou hodnotu byly v roce 1963 vyhlášeny národním parkem. Správou území je pověřena Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí.

„Dosavadní návštěvní řád umožňoval splouvání pouze Jizery a Labe. Dohodli jsme se se žadateli a navrhovateli tak, že je tam těch toků víc. Protože se u nich nedá předpokládat, že by tím omezeným splouváním, které je možné z přírodních podmínek, došlo k nějakým porušením," říká náměstek ředitele parku Václav Jansa.

Spustit audio

Související