Není zvěř jako zvěř! Odpadky jako invazivní druhy v přírodě. V Krkonoších jim „vyhlásili válku“

30. květen 2019 09:59

V loňském roce navštívilo Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo téměř 3,8 milionu lidí. To je úctyhodné číslo, které dokazuje, že příroda Krkonoš je stále lákavější cílovou destinací. Negativními dopady turistických výletů je ale množství odpadků, které po sobě turisté v parku zanechávají. 

Nevhodně se chovajících turistů není sice mnoho, ale při představě, jak dlouho odhozené odpadky v přírodě, zvláště té horské, přežívají, je obava o krkonošskou přírodu na místě.

Každoročně se konají sběračské akce, aby následky jejich chování napravily. Při takové akci letos na jaře pracovníci Správy KRNAP a dobrovolníci sesbírali skoro tři tuny odpadu, které se u turistických cest objevily po zimní sezoně. Ačkoli by si zasloužilo ocenění, s jakým nasazením se daří Krkonoše odpadků zbavit, ideální by bylo, kdyby se sběračské akce vůbec konat nemusely.

Správa Krkonošského národního parku se proto rozhodla vyhlásit boj proti odpadkům a startuje v rámci projektu Partner KRNAP osvětovou informační kampaň.

Krkonoše patří s 11 miliony návštěv ročně k nejnavštěvovanějším chráněným územím v Evropě

Krkonošský národní park patří k nejnavštěvovanějším chráněným územím v Evropě

Že Krkonošský národní park patří k nejnavštěvovanějším chráněným územím v Evropě - v přepočtu na plochu i v absolutních číslech - víme už dlouho. Nyní známe přesná data, která ukazují, že návštěvníků nejvyšších hor naší republiky je ještě víc, než jsme si mysleli. V roce 2017 navštívilo Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo 3 657 254 lidí, kteří zde dohromady strávili 11 324 528 tzv. „osobodní".

Cílem kampaně, která potrvá dva měsíce, je upozornit návštěvníky parku, aby dbali na to, že po nich v parku nesmí zůstávat odpadky. Příroda si s nimi totiž sama poradit nedokáže.

„Na horách nejsou rozmístěny odpadkové koše. Do národního parku nepatří. Odpadkové koše mají své místo v městských parcích, nikoli v přírodě, kde by jejich obsah byl vystaven nejen povětrnostním vlivům, ale i divokým zvířatům. Prostě, co si do přírody přineseme, musíme si i odnést“, uvedl ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.

Nejčastějšími odpadky, které v parku po návštěvě lidí zůstávají, jsou PET lahve, obaly od sušenek, igelitové sáčky, vlhčené ubrousky, plechovky nebo nedopalky cigaret. Jejich doba rozkladu je podle druhu od 15 až do 250 let.

Zatímco u některých druhů odpadků téměř všichni víme, že se budou rozkládat desítky až stovky let (jako například PET lahve), u jiných je to pro mnohé možná překvapení. Takovým odpadem jsou třeba vlhčené ubrousky, které jsou vyráběny z umělé textilie, proto se nerozpadnou stejně rychle jako toaletní papír, ale až za několik set let.

Mezi odpadky se objevují i překvapivé nálezy

Při letošním jarním úklidu se pracovníkům Správy a dobrovolníkům podařilo nalézt pneumatiky od aut, boty, ztracené lahve alkoholu nebo lyžařské hůlky. „Občas nad tím zůstává rozum stát,“ dodává Robin Böhnisch.

Seznam míst, kde proběhnou happeningy:
11. 6. Liberec
15. 6. Praha
19. 6. Pardubice
20. 6. Hradec Králové
1.–13. 7. výchozí místa turistických tras v KRNAP

Inspirací pro kampaň, ve které různé druhy odpadků dostávají rodové a druhové jméno, kterými se běžně označují zvířata nebo rostliny, byly pro tvůrce kampaně především pozoruhodné názvy fauny a flory krkonošské přírody.

Odpadky jako invazivní druhy v přírodě

Odpadky v krkonošské přírodě se s určitou mírou nadsázky stávají invazivními druhy, pro které realizátoři kampaně identifikovali novou čeleď – čeleď odpadkoušovitých.

Petlahvoň odhozenec - startuje kampaň Není zvěř jako zvěř

Z nejčastěji se vyskytujících druhů v Krkonoších lze jmenovat zejména petlahvoně odhozence, vlhčence ubrouskového, sáčkovce šustilku nebo obalíka sušenkovitého. Lidmi zavlečené druhy z přírody nemizí, ba naopak se rozmnožují co do počtu i druhů.

V příštích týdnech se vypraví v rámci kampaně do Krkonoš expedice mladých zoologů, jejímž cílem bude vytvoření taxonomie všech odpadkoušů, které se v krkonošské přírodě objevují.

S tvory čeledi odpadkoušovitých se budeme moci setkávat zejména na profilech „nenizverjakozver“ – konkrétně na Facebooku a Instagramu. Jakou formou?

Tandem mladých výzkumníků (zoologů), Alice a Lukáš, se s uživateli sociálních sítí budou dělit o důležité poznatky ze života odpadkoušů zavlečených do KRNAP/KPN. Podaří se jim zmonitorovat a popsat úplně všechny? Uvidíme!

A jak se zapojí veřejnost? Jednoduše!

Bude vymýšlet zajímavé, a ještě zajímavější, české i latinské názvy těchto škůdců krajiny, lesů a hor. Vždyť rozpoznány a pojmenovány byli našimi mladými zoology zatím jen čtyři z čeledi odpadkoušovitých, ostatní na svou identifikaci teprve čekají. Těšíme se také na množství fotografií ze setkání s odpadkouši.

Co přinese turistům, ochranářům i obcím nové rozdělení Krkonošského národního parku na zóny?

Sněžka a Krkonoše v zimě

Současná zonace v Krkonoších, která platí od roku 2015, stanovuje tři zóny, z nichž první je tou nejpřísněji chráněnou. To by se podle návrhu Správy KRNAP mělo změnit. Podle vedení národního parku nová zonace krkonošským obcím komplikace nepřinese. Některá místa budou víc otevřena a zpřístupněna turistům. Zároveň se ale rozšíří oblasti, které jsou pro ochranáře a vědce vzácné. 

Dalšími komponenty informační kampaně budou červnové kontaktní akce v krajských městech spádové oblasti KRNAP. Jejich ústředním prvkem bude ekologický bar aktivit založený na zážitkové pedagogice (rozpoznávání stop a také zvuků/hlasů reálných zástupců fauny od zástupců čeledi odpadkoušovitých, určování délky života odpadkoušů, workshop k tvorbě bajek o odpadkouších, další kvízové hry, fotokoutek s lesním zátiším).

V období nejvyšší návštěvnosti hor, v první polovině července, se pak kontaktní akce přemístí přímo na výchozí místa turistických tras v Krkonoších.

Turisté obdrží praktický návod na cestu, KPZ (kompostovatelný sáček na odpadky, rukavici atd.) a QR kód s odkazem na atlas čeledi odpadkoušovitých. Děti ho mohou získat také ve formě pásky na ruku.

Vlhčenec ubrouskový - startuje kampaň Není zvěř jako zvěř

Při návratu z hor budou moci turisté sdílet svou vzornou návštěvu hor v rámci fotokoutku s odlovenými odpadkouši přímo na sociální sítě. Děti obdrží navíc bajky, které budou v průběhu kampaně vznikat.

Projekt symbolicky kulminuje na nejvyšším bodě České republiky a na vrcholcích dalších hor, které jsou součástí hřebenového pásu Krkonoš.

Na příjezdech do KRNAP/KPN budou turisté potkávat klíčový vizuál na formátech billboardů a hypercubes.

Přímo v Krkonoších se bude možné potkat s kampaní také na odpadkových koších na záchytných parkovištích a ve formě plakátů a letáků také u partnerů KRNAP a v dalších ubytovacích zařízeních a informačních střediscích.

autor: baj | zdroj: Správa Krkonošského národního parku
Spustit audio

Související