Hornický skanzen v Žacléři připravil od července pro své návštěvníky překvapení. Co to bude?

22. červen 2019 09:52

V hornickém skanzenu v Žacléři bude už brzy nové zázemí pro návštěvníky. Jde především o místo, kde si mohou lidé chvíli odpočinout a nejen to. Podrobnosti zajímaly reportérku Janu Házovou a tak se do dolu Jan Šverma vypravila. Provedl ji ředitel skanzenu Karel Novotný. 

„Toto je právě onen objekt, který bude nový pro hornický skanzen. Bude zde trošku kulturnější zázemí, než jsme dosud měli. A vpravo od tohoto objektu bude interaktivní dětské hřiště. Bude tu kus štoly, aby měly děti takovou hornickou prolézačku. A potom klasická houpačka, nějaké kameny a tak podobně," usmívá se Karel Novotný.

V hornickém skanzenu v Žacléři si návštěvníci brzy prohlédnou novou hornickou štolu

Hornický skanzen Žacléř - důl Bohumír

V hornickém skanzenu v Žacléři v těchto dnech řemeslníci dodělávají novou štolu. Měla by být dokončena do poloviny května. Reportérka Jana Házová si ji v malém předstihu prošla v doprovodu ředitele skanzenu Karla Novotného.  

Jdeme se podívat do nově postavené budovy. Voní to v ní novotou.
„Je těsně před dokončením. Zbývá dodělat omítku stropů, nainstalovat světla, vymalovat. Sociální zařízení je skoro hotové. Zbývá osadit keramiku a instalovat stůl a židle. A návštěvníci mohou přijít."

Tato budova je součástí vrátnice a je průchozí.

„Turisté přijdou od Žacléře a nebudou už čekat venku před vrátnicí, ale budou moci jít dovnitř. To bude otevřeno, bude to taková, dá se říci, čekárna. Pořád budou mít k dispozici v rámci skanzenu prostor, který tam mají. Ale tady budou ti návštěvníci shromážděni."

Snímek areálu Hornického skanzenu v Žacléři

Kolik návštěvníků během roku hornický skanzen v Žacléři navštíví?
„V prvním roce to nebyly ani dva tisíce návštěvníků. Ale v loňském roce už jsme se dostali téměř ke čtyřem tisícům."

Doly Jan, Julie a Bohumír. Stopy hornictví východních Čech najdete v Žacléři a v měděném dole

Snímek areálu Hornického skanzenu v Žacléři

Hornický skanzen Žacléř a areál dolu Jan Šverma jsou poslední dochovalou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách, které je písemně dokumentováno již od 16. století. Komplexy budov těžních souborů jam Jan a Julie jsou prohlášeny kulturními památkami ČR. 

A Karel Novotný ještě doplňuje další pozitivní informace:
„Také imobilní návštěvníci to měli ještě do loňského roku ještě hodně složité. Protože měli možnost se v podstatě podívat jen do strojovny jámy Jan. Když jsme loni dokončili rekonstrukci úpravny uhlí, tak jsme zprovoznili výtahy. Tedy nyní už ti imobilní návštěvníci nebo rodiny s dětmi se krásně dostanou do úpravny uhlí a prostřednictvím mostu i do šachetní budovy jámy Jan."

Nové zákaznické centrum Hornického skanzenu Jan Šverma v Žacléři budou moci zájemci využívat od 1. července tohoto roku.

autoři: Jana Házová , baj
Spustit audio

Související