Dejte dětem možnost v bezpečí prožívat své emoce. Zvládnou pak líp agresivitu i žárlivost

11. prosinec 2018

Emoce jsou přirozené. Každý člověk je v sobě nosí. Proto je důležité naučit se s nimi pracovat a rozvíjet je. Martin Drnek ze vzdělávací společnosti Scio v naší radioporadně na téma: emoční inteligence aneb schopnost zvládat své city a emoce. Důležitá je empatie a umění práce s vlastní psychikou.

Děti nemají zkušenosti s filtrováním informací. Pomozte jim zvládat nebezpečí internetu

I ve světě internetu číhají nebezpečí a musí se dodržovat pravidla (ilustrační foto)

Bc. Aleš Mentberger v naší radioporadně na téma: Nástrahy internetu. Víte, čím se baví na sociálních sítích vaše děti? Nebojte se zabezpečit internetové účty. Jde o bezpečnost celé rodiny.

Pojem emoční inteligence uvedli poprvé v roce 1990 P. Salovey a J. D. Mayer, zpopularizoval jej potom ve své knize z roku 1995 Daniel Goleman. Lze ji chápat jako schopnost zvládání emocí a umění vcítit se do emocí ostatních jedinců.

Tento konstrukt je používán zejména v oborech blízkých psychologii, jako je personalistika či management, které používají například i „emoční kvocient“ jako číselný ukazatel, hodnotící schopnost zacházet s vlastními emocemi a také schopnost spolupráce se sociálním okolím.

Když se poprvé objevil termín emoční inteligence, přišlo se současně na zajímavou věc - průměrně inteligentní lidé mají často vyšší emoční inteligenci než lidé nadprůměrně inteligentní s vysokým IQ. Tato anomálie zcela překroutila dosavadní předpoklad, že vysoké IQ je jediným zdrojem úspěchu.

Martin Drnek ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Více emočně inteligentní manažeři dokáží řídit nejen sebe, ale také ostatní, mnohem efektivněji. Silné emoční propojení manažerů a ostatních lidí v organizaci zapříčiňuje lepší povědomí podřízených o tom, co je po nich požadováno a tím zvyšuje výkonnost organizace.

Emoční inteligence aneb schopnost zvládat své city a emoce

Lidé s vysokou emoční inteligencí zvládají své emoce, protože jim rozumějí, umějí je pojmenovat a zajímají se o ostatní. Nezáleží na tom, jestli jste introvert, nebo extrovert - emočně inteligentní jedinci se zajímají o všechny ve svém okolí. Tato zvědavost je vyvolána empatií.

Emoce jsou sice člověku jistým způsobem dány, ovšem můžeme je rozvíjet. Můžeme se naučit na nich pracovat. Děti často učíme emoce úplně přirozeně. Radost a smutek vnímáme již od malička. A tím, že přehráváme, ukazujeme dětem, že nějaké emoce vlastníme. A ony se naučí na ně reagovat.

Aby se dítě naučilo s emocí pracovat, musí si ji několikrát odžít a prožít. A například agresivita je přirozená emoce.

Celou radioporadnu s Martinem Drnkem ze vzdělávací společnosti Scio si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Blanka Malá , baj
Spustit audio

Související