700 let stará katedrála sv. Ducha v Hradci Králové potřebuje opravit ve výšce pískovcové prvky

21. červenec 2019 10:23
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Katedrála a Bílá věž v Hradci Králové

Více než 700 let stará Katedrála sv. Ducha na Velkém náměstí v Hradci Králové je na první pohled v dobrém technickém stavu. Jsou ale místa, která přesto vyžadují opravu. Reportérku Janu Házovou zajímaly podrobnosti a tak zašla ke katedrále za děkanem Královéhradecké diecéze Františkem Hladkým.   

Obcházíme tuto obrovskou a nádhernou stavbu. Co momentálně katedrále schází, co by potřebovala?

Katedrální kostelnice je neviditelnou dobrou duší v zákulisí. Vše musí být přesně připravené

Kostelnice Milada Fejtková otevírá gotický oltářní obraz od Mistra Královéhradeckého oltáře. Je na něm i betlémský výjev

Kostelnice Milada Fejtková slouží už bezmála 19 let v katedrále  sv. Ducha v Hradci Králové. Ve Čtrnáctideníku farnosti Hradec Králové se o ní mimo jiné píše: „Je mnoho činností, které nejsou vidět, ale jsou nutné nebo užitečné pro život ve farnosti. Vděčnost a uznání si proto zaslouží i naše agilní a všudypřítomná kostelnice Mgr. Milada Fejtková." 

„Myslím si, že katedrála je v relativně velmi dobrém stavu. Ale přeci jen, jsou tady určité problémy. Jsou tady věci, které nás momentálně trápí. Když se postavíte před průčelí katedrály a podíváte se nahoru, uvidíte takové opěráky a jejich zakončení, gotické pískovcové fiály. A nyní už to budou dva roky, co během vichřice jedna z nich spadla dolů. A to nás upozornilo na to, že je potřebné věnovat těmto záležitostem pozornost," vysvětluje František Hladký.

A hned doplňuje: „Celkem jsou na průčelí katedrály čtyři fiály, vysoké 4 až 5 metrů. Museli jsme potom všechny sundat dolů a nyní jednáme o tom, abychom mohli zhotovit jejich kopie a ty následně vrátit zpátky na konstrukci. Ty původní, originální fiály, bychom zrestaurovali a umístili na nějakém vhodném místě."

Z ochozu Bílé věže v Hradci Králové je krásný výhled do dálky

Nahoře na katedrále se nachází ještě něco dalšího, co by bylo třeba opravit?

„Právě tato událost s fiálami v průčelí mne vedla k tomu, abych se podrobněji podíval i na všechny další pískovcové prvky. Když se díváte zvenčí na věže katedrály, tak na nich uvidíte zábradlí, říká se tomu balustráda. To je také zhotoveno z pískovce a propojuje čtyři rohové věžičky. Když jsem se byl nahoře na ně pečlivě podívat, tak jsem zjistil, že jsou silně narušené. A že by případně mohlo nastat nebezpečí, že by se mohl nějaký kus kamene uvolnit."

V kostech čteme jako v knize. Kolem katedrály sv. Ducha je etážové pohřebiště, osm pater pohřbů

Kosterní antropologie čte v lidských kostech jako v knize

Co všechno lze vyčíst z našich kostí? Protože archeologických průzkumů i v našem kraji probíhá poměrně hodně, tak se na některé z nich dnes zeptáme antropoložky Marcely Horákové, kterou vítám ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. 

Děkan František Hladký k tomu dodává: „Přeci jen, je to velká výška, nějakých 40 metrů. A i pád malého kousku kamene by mohl způsobit nějaké zranění. A to nás vedlo k tomu, abychom tomu věnovali pozornost. Když se podíváte na věže katedrály z náměstí, tak je vidět, že jsou kryté takovými měděnými šablonami. A některé z nich už jsou také uvolněné. Tedy je nutné i této krytině věnovat pozornost a vše opravit."

V současné době projektanti pracují na zpracování dokumentace. Samotná oprava by mohla začít přibližně za dva roky.

Spustit audio