Znáte pravidla provozu na našich cyklostezkách? Jak správně jezdit a kdo na ně smí a nesmí?

18. březen 2021

Pěkné slunečné počastí vyláká na silnice a cyklostezky nejenom spoustu dospělých ale i malých cyklistů. Rozumní cyklisté využívají stezek, které jsou jim určené a navíc daleko bezpečnější, než je jízda na frekventované silnici. Jak správně na cyklostezkách jezdit a kdo na ně smí a nesmí?

Koordinátorka BESIP Lenka Kociánová hovoří v naší radioporadně na téma: pravidla provozu na cyklostezkách.

Stezka pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její jízdní pás vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. V kontextu české legislativy je určena pouze pro cyklistickou dopravu. Automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena.

Čtěte také

Pravidla silničního provozu v České republice povolují užití stezky pro cyklisty též například jezdcům na kolečkových bruslích nebo lyžařům.

Povinností všech účastníků je, aby se vzájemně neohrožovali a byli vůči sobě ohleduplní. To znamená, že cyklisté by se měli vyvarovat rychlé a nebezpečné jízdy. Rychlejší uživatelé objíždí pomalejší zleva, stejně jako se na silnici předjíždějí automobily. Chodci pak nemohou jít například čtyři vedle sebe, ale musí umožnit cyklistům bezpečný průjezd.

Stezka pro cyklisty je určena pro provoz jízdních kol, což nicméně v českém právu zahrnuje jak mechanická dvoustopá jízdní kola, tak přisplnění určitých prostorových a výkonnostních parametrů i značnou část elektrokol, koloběžky a elektrokoloběžky a šlapací trojkolky a čtyřkolky s elektromotorem i bez něj.

Cyklista je povinen užít stezku pro cyklisty, ale není povinen užít stezku pro chodce a cyklisty.

Značení a fyzické vlastnosti

Na stezce pro chodce a cyklisty je chodec povinen užívat pouze pruh vyznačený pro chodce a cyklista pouze pruh vyznačený pro cyklisty.

Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty. Nesmí přitom ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce. Jiným účastníkům provozu je užití stezky zakázáno.

Čtěte také

Pruh pro cyklisty není určen k chůzi, vstupovat na něj mohou chodci pouze v odůvodněných případech, např. při obcházení a vcházení či vycházení ze stezky, přičemž nesmí cyklisty ohrozit.

Stezka pro cyklisty může být též doplněna vodorovným dopravním značením (šipky, podélné čáry, přechody pro chodce přes stezku) a může na ni navazovat přejezd pro cyklisty.

V některých případech bývá před dopravně kolizním místem (křížení s pozemní komunikací apod.), kde není zajištěn bezpečný průjezd cyklistů, stezka pro cyklisty ukončena, případně doplněna značkou přikazující sesednout z kola, a za tímto místem je označen znovu začátek stezky pro cyklisty.

Pokud není pruh pro cyklisty od vozovky pro ostatní silniční vozidla oddělen fyzicky (obrubníkem, dělicím pásem, pásem zeleně atd.), jde zpravidla pouze o tzv. vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, nikoliv o stezku pro cyklisty. Vztahují se na něj obdobně ta ustanovení pravidel silničního provozu, která byla psána prvořadě pro jízdní pruh vyhrazený pro autobusy nebo trolejbusy městské hromadné dopravy.

V české legislativě je zavedeno několik dalších pojmů:

Stezka pro chodce a cyklisty je oproti pouhé stezce pro cyklisty přístupná též chodcům.

Čtěte také

Od roku 2001 umožňují v České republice dopravní značky rozlišit, zda je stezka pro chodce a cyklisty rozdělena na samostatné pruhy, nebo zda celá šířka stezky je určena chodcům i cyklistům dohromady.

Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jídních kol také umožňuje pohyb chodců i cyklistů, nicméně preferovaným módem dopravy zůstávají chodci a cyklisté mají oproti nim omezená práva. Na rozdíl od stezky pro cyklisty a stezky pro chodce a cyklisty nicméně není cyklista v daném směru povinnen stezku pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol využít a může legálně jet po přilehlé komunikaci s motorovým provozem.

Stezky pro cyklisty jsou velmi rozšířené v některých západoevropských státech, ale i v rovinatých českých městech, například Hradec Králové a Pardubice.

Celou radioporadnu s Lenkou Kociánovou si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Blanka Malá , baj
Spustit audio

Související