Za poklady královských věnných měst putoval Petr Voldán

Hradec Králové představuje vizi moderního evropského města z počátku 20. století

Královská věnná města patří k nejkrásnějším a nejzajímavějším českým městům, která při svých toulkách českou krajinou rozhodně nemůžete vynechat. 

Naším posledním cílem je Hradec Králové. Z věnných měst největší a dá se říci i nejvýznamnější.

Výroba klavírů Petrof

Z Bíle věže jsme měli při natáčení pořadu město i široké okolí jako na dlani, a tak mi mohl kurátor, archeolog Muzea východních Čech Radek Bláha plasticky popisovat, jak vypadal Hradec v době, kdy získal celý název Hradec Králové, protože se stal věnným městem manželky panovníka - tedy "králové".

A náš rozhovor se točí nejen kolem vzdálené historie a života v ní. Naší pozornosti pochopitelně neušly ani architektonické skvosty takových velikánů naší architektury, jako byli Kotěra, Gočár a další. Prohlíželi jsme si "Salon republiky". O něm jsem si povídal také s architektem Jakubem Potůčkem, který ohodnotil ze svého pohledu i současný rozvoj Hradce Králové.

Bažant královský

Protože třetinu katastrálního území města tvoří Městské lesy a vodní plochy, zamířil jsem s rozhlasovým mikrofonem do Bažantnice. Ředitel Městských lesů Milan Zerzán je totiž zároveň i vášnivým milovníkem a chovatelem bažantů. Právě bažanty navíc Královské věnné město Hradec Králové zásobovalo královský dvůr.

Nikoli ovšem podobnými chovatelskými raritami, které má ve voliérách Milan Zerzán, ale bažanty pro pestřejší královskou tabuli. Nádherného bažanta královského si můžete prohlédnout i v naší fotogalerii.

Parník u Hučáku

Mezi dalšími zastávkami při mém putovaní s rozhlasovým mikrofonem po Hradci Králové nemohl chybět ani "Hučák". Pokud netušíte, co se za tímto podivným názvem skrývá - obyvatelé Hradce asi vědí - poslechněte si pečlivě náš pořad.

A já vás v něm zavedu ve společnosti jednatelky Zuzany Ceralové Petrofové do legendární firmy Petrof, uslyšíte i jejich piána, budou znít i nové varhany Filharmonie Hradec Králové.

Zajímavým fenoménem se ve městě a pohledu na něj staly i vyjížďky na lodích Hradecké paroplavební společnosti - ani o toto lákadlo vás nepřipravíme.

Slavnosti královny Elišky v Hradci Králové

A protože jsme stále v Královském věnném městě Hradec Králové a k němu už teď tradičně patří Slavnosti královny Elišky, budou právě ty symbolickou tečkou nejen za posledním pořadem, ale i za celým seriálem.

Malou Paříž má Hradec Králové ve své Galerii moderního umění. Sama budova je uměleckým dílem

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Na Velkém náměstí v Hradci Králové stojí jedna hodně zajímavá secesní budova. Kdysi tam sídlila banka nebo chcete-li záložní úvěrový ústav, pro který byla vlastně v roce 1912 postavena. Nicméně už 28 let je tam doma Galerie moderního umění.

Zjistit, proč je Hradec Králové známý také jako Salon republiky, není tak těžké. Noblesní architektura, jedinečný urbanistický koncept a vize moderního evropského města z počátku 20. století jsou pádným argumentem pro takový přívlastek. Město na soutoku Labe a Orlice je přirozeným centrem duchovního života, kultury a vzdělanosti východních Čech, sídlem řady institucí a škol a také městem festivalů.

Okouzlující zákoutí starého města, monumentální nábřeží a krásně upravované parky jsou jen některá další místa, která nesmíte při své návštěvě vynechat.

Centrum královského věnného města Hradec Králové

Historické město

Katedrála sv. Ducha
Původně kostel sv. Ducha, který byl po založení biskupství roku 1664 povýšen na katedrálu. Jedná se o gotickou cihlovou stavbu, založenou královnou Eliškou Rejčkou patrně roku 1307. V roce 1424 tu byl pohřben Jan Žižka z Trocnova.

Katedrála sv. Ducha v Hradci Králové

Bílá věž
Renesanční zvonice 72 m vysoká, byla dokončena v roce 1589 a sloužila městu jako strážní a požární věž. Její jméno je odvozeno od použitého stavebního kamene, který má světlou barvu. Ukrývá třetí nejtěžší zvon v České republice, téměř desetitunový zvon Augustin.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Barokní kostel byl postaven jezuity v letech 1654-1666. Autorem plánů byl významný italský architekt Carlo Lurago.

Stará radnice a katedrála v Hradci Králové

Dům U Špuláků
Původně renesanční dům byl postaven ve druhé polovině 16. století, ale v roce 1750 byl barokně přestavěn. Zadní část domu sloužila od 15. století jako modlitebna Českých bratří. V domě se také narodil zdejší významný starosta František Ulrich. Dnes slouží opět jako reprezentativní prostory města s hlavní obřadní síní.

Biskupská rezidence
Barokní stavba vznikla v letech 1709-1716. Kamenný vchodový portál je dílem J. B. Santiniho-Aichela. Ve zdejší kapli byl vysvěcen na kněze historik Josef Dobrovský.

Moderní město / Salon republiky

Budování moderního města souvisí se vznikem staveb předních českých architektů.

Muzeum východních Čech
Symbol nastupující české moderny byl vybudován na městském nábřeží podle plánu J. Kotěry v letech 1909-1912. Vzhledem k ojedinělé architektuře i výzdobě bylo muzeum jako jediná stavba v Hradci Králové prohlášeno národní kulturní památkou.

Muzeum východních Čech

Sbor církve československé husitské kněze Ambrože
Sbor kněze Ambrože je dílem architekta J. Gočára. Byl vybudován v letech 1926-1929 současně s výstavbou školských staveb v Labské kotlině. Komplex, který zahrnuje kostel, biskupství, faru a kolumbárium, je postaven na trojúhelníkovém půdorysu v duchu konstruktivismu.

Ulrichovo náměstí
Moderní centrum města vytvořené podle plánů J. Gočára. V místech, kde na náměstí ústí Gočárova třída, stojí čtyři vysoké nárožní budovy, které o dvě patra převyšují okolní zástavbu a tvoří tak symbolické brány.

Paříž se chlubí Eiffelkou a Vítězným obloukem. Hradec má Vítěze, Gočárovo schodiště a řeku navíc

Vítěz Jana Štursy v Hradci Králové

Hlavní město lásky a milenců, Mekka umělců nebo stříbrná kráska. To jsou všechno přívlastky, kterými se pyšní Paříž. Salón republiky ve východních Čechách v mnohém nezůstává za touto světovou metropolí pozadu. I Hradec Králové vás nadchne svou architekturou a atmosférou.

Pevnostní pozůstatky
Ve městě zůstalo zachováno několik staveb, které připomínají historii města coby vojenské pevnosti. Jsou to například Gayerova kasárna, Jezdecká kasárna, Žižkova kasárna a tzv. flošny, které sloužily jako předsunuté pevnosti. V Jiráskových sadech je pevnostní kasemata i pevnostní poterna.

Současná architektura
Na přelomu 20. a 21. století vyrostlo na území města několik nových architektonicky zajímavých děl, která získala řadu odborných ocenění. Jsou to např. objekt společné výuky Univerzity Hradec Králové, budova společnosti GIST, Výukové centrum lékařské fakulty, Studijní a vědecká knihovna, Terminál hromadné dopravy, Bytový dům na Střezině a Městské koupaliště Flošna.

Elektrárna Hučák v Hradci Králové modře nasvícená

Můžete také soutěžit o zajímavé ceny, včetně publikace “Královny a jejich věnná města”. Abyste některou z cen získali, stačí odpovědět správně alespoň na pět otázek, které uslyšíte každou neděli po odvysílání pořadu. Odpovědi posílejte buď písemně na adresu Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292, PSČ 500 02 Hradec Králové nebo elektronicky na adresu hradec@rozhlas.cz

A teď už poslední, devátá soutěžní otázka k pořadu z věnného města Hradec Králové. Co se skrývá za zvláštním označením Hučák?

Celou letní soutěž o Královských věnných městech završíme vyhlášením vítězů v živém dopoledním vysílání Pátečního Habaděje 7. září po deváté hodině.

V seriálu dokumentů na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové jsme vám postupně přiblížili historii i současný život devíti věnných měst českých královen. 

autoři: Milan Baják , pvo
Spustit audio

Nejnovější zprávy

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka