Víte, co je to polypragmazie? Pokud užíváme více jak 4 léky, tak stoupá riziko interakcí mezi nimi

14. prosinec 2023

Co to je nadužívání léků? Jak můžeme zabránit tomu, aby mnoho seniorů nekončilo v nemocnici právě kvůli velkému množství užívaných léků? A jak zamezit i zbytečným vyšetřením? O tom všem si povídáme s internistou, MUDr. Petrem Grenarem z Kliniky urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Petr Grenar ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Co to znamená brát hodně léků? Existuje nějaká hranice?
To je dobrá otázka. Obecně se definice polypragmazie, tedy stavu, kdy je pacientovi podávané nadměrné množství léků, často rozchází a není jednotná. A v čem se rozchází, tak to je právě onen definovaný počet léků. Mně se líbí americká definice, která říká, že polypragmazie je, když pacient užívá byť jediný lék, který ale není indikovaný, tedy předepsaný.

Skupinu, která je polypragmázií ohrožena nejvíce, tvoří pacienti v seniorním věku. Člověk prostě posbírá řadu chorob v průběhu života.
MUDr. Petr Grenar, Klinika urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové

Obecně však platí, že pokud užíváme více jak čtyři léky, to znamená pět léků, tak stoupá riziko interakcí, tedy vzájemného působení, mezi těmito léky. A v tomto smyslu si myslím, že je dobré na začátku zmínit, že kromě pojmu polypragmazie existuje i pojem polyfarmacie, což znamená, že člověk musí užívat více léků.

Čtěte také

Ono poly znamená mnoho. Ale na druhou stranu zkrátka občas jsou pacienti, kteří musí užívat více léků. Nicméně, i když jsou indikované, tak to nezabrání riziku interakcí, které vznikají v momentě, pokud pacient užívá více jak čtyři nebo pět léků.

Problémy jsou tedy na straně lékařů, kteří se nám předepisují další a další léky?
To je těžké. V dnešní době máme specializovanou medicínu, která je na velmi vysoké úrovni. Ale myslím si, že nejde dávat jednotlivým specialistům za vinu, když se snaží pro pacienta udělat maximum v rámci jejich oboru. Ovšem měl by tady být spojující článek, ať už je to praktický lékař nebo všeobecný internista.

Toto je v naší společnosti reflektováno a právě polipragmazie či multimorbidita byla tématem našeho internistického kongresu, který proběhl nedávno v Brně.

Iniciativa Choosing Wisely je postavena na dialogu mezi pacientem a lékařem. Vybírá péči, která je pro pacienta skutečně nutná.
MUDr. Petr Grenar, Klinika urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové

Kolika lidí se týká nadměrné užívání léků? Máte o tom nějaký přehled?
Přiznám se, konkrétní čísla nemám. Ale samozřejmě skupinu, která je polypragmazií ohrožena nejvíce, tvoří pacienti v seniorním věku. Kdy z logiky věci člověk posbírá řadu chorob v průběhu života a s tím je pak spojeno i riziko nadužívání léků.

Čtěte také

Proto se také na seniory zaměřujete. Vznikla také iniciativa Choosing Wisely s cílem identifikovat péči nízké léčebné hodnoty a implementovat postupy k jejímu omezení.
Iniciativa Choosing Wisely vznikla v roce 2012 ve Spojených státech amerických a od té doby se rozšířila do celého světa. My s kolegy z internistické společnosti se nyní snažíme myšlenky této iniciativy rozšířit mezi odbornou i laickou veřejnost. Tato iniciativa je postavená na dialogu mezi pacientem a lékařem. Vybírá péči, která je pro pacienta skutečně nutná a pacientem preferovaná.

Možná je někdy velmi složité lidem vysvětlit, že určité léky už nejsou zapotřebí.
Tady jste otevřela velmi důležité téma. Příčin polypragmázie je více a jednou z nich je také setrvačnost. To znamená, že pacient je zvyklý užívat nějakou medikaci, která mu byla nastavena před mnoha lety a nehodlá se jí zdát. Byť třeba onen příznivý benefit léku už pominul, nebo riziko interakce převyšuje.

Pravda je, že žádný lék není úplně bez rizika. A vždy musíme zvážit, jestli jeho přínos převyšuje rizika.
MUDr. Petr Grenar, Klinika urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vznikne tak nežádoucí účinek léků právě z důvodu toho, že užívám více léků a třeba tento konkrétní bych mohl vysadit. Zkrátka riziko interakce potom převyšuje ten případný benefit.

Co se děje v lidském těle, když pacient bere příliš velké množství nevhodných léků?
To je také dobrá otázka. Nejsem si ale jist, jestli na ni mohu poskytnout jednoduchou odpověď. Pravda je ale ta, že žádný lék není úplně bez rizika. A vždy musíme zvážit, jestli jeho přínos převyšuje rizika. Protože samozřejmě lék působí komplexně v rámci celého organismu a pokud je těch léků více, tak jejich efekt může být těžko předvídatelný a stoupá riziko nežádoucích účinků. Prostě už je to pak takový chemický koktejl.

Petr Grenar a Pavla Kindernayová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celou radioporadnu o nadměrném užívání léků s MUDr. Petrem Grenarem z Kliniky urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související