V Krkonoších platí nové ochranné zóny a nový návštěvní řád. Jak se tyto změny dotýkají turistů?

1. červenec 2020 10:09

Nové ochranné zóny Krkonoš a také nový návštěvní řád začínají od 1. července platit v našich nejvyšších horách. Z hor postupně mizely současné cedule informující o hranicích 1. zóny KRNAP a na patřičných místech je strážci nahrazují novými označeními klidových území. Přímo v Krkonoších podrobnosti zjišťovala reportérka Kateřina Kohoutová.

Jaké změny čekají návštěvníky našich nejvyšších hor?

Čtěte také

Běžného pěšího výletníka se nová zónace národního parku příliš nedotkne. Jde zejména o to, že se bude muset seznámit s novým vymezením zón. Přičemž nejzásadnější je ta, která dostala název Klidová.

V těchto Klidových zónách je totiž přísný zákaz vstupu do volného terénu mimo značené turistické trasy. Dá se to přirovnat k pravidlům, která dosud platila v 1. zóně, tedy nejchráněnější oblasti Krkonoš.

V souvislosti ze změnou zákona o ochraně přírody bylo samozřejmě nutné také změnit návštěvní řád. Veškeré jeho podrobnosti najdou lidé na webových stránkách Správy Krkonošského národního parku.

Správa Krkonošského národního parku
Krkonoše - ostrov tundry uprostřed Evropy - jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů. Svahy hor osídlují horské lesy a louky, horní partie plochých hřebenů porůstá borovice kleč, alpínské trávníky a rašelinná společenstva. Druhově bohaté jsou také karové oblasti, vzniklé působením ledovců v minulosti. Pro tuto výjimečnost a krajinnou hodnotu byly v roce 1963 vyhlášeny národním parkem. Správou území je pověřena Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí.

Novinka se týká také cyklistů, kteří dosud jezdili po trasách značených dřevěnými gravírovanými piktogramy na nichž byl právě obrázek cyklisty. Toto značení ale z terénu zmizelo a už se neobjeví. Nově budou cykloturisté jezdit podle barevného značení.

Co představuje zónace?

Co se změní oproti ochranným pásmům, které jsme znali dodnes?

Dosud jsme znali tři ochranné zóny národního parku, které se lišily přírodovědnou hodnotou. Nové rozdělení na čtyři zóny je podřízené významu každé z nich. Jedna ze zón například dostala název Přírodní. Ta je na plochách, kde převažují přirozené ekosystémy. Cílem je ponechat je jejich přirozenému vývoji. A lidé by do této zóny vůbec neměli zasahovat.

Každé léto rozeberou v Krkonoších strážci přírody stovky takových kamenných mohyl (ilustrační foto)

Následuje zóna Soustředěné péče o přírodu. Ta má dva cíle. Patří sem člověkem pozměněné systémy, které jsou nestabilní. Jde například o krkonošské louky a lesy. A cílem je zlepšit jejich stav například sečením nebo pastevectvím.

Čtěte také

Potom se jedná o zónu Kulturní. To jsou vymezená území krkonošských obcí. Cílem je nezhoršit životní prostředí.

A poslední je již zmíněná Klidová zóna.

Znamenají tyto změny práci navíc pro strážce parku?

Strážci parku se budou daleko víc zaměřovat na Klidové zóny a budou dohlížet na to, aby se tam turisté chovali tak, jak mají. Strážci budou také každodenně bez ohledu na počasí kontrolovat vrchol Sněžky. A v neposlední řadě budou také kontrolovat platné povolenky pro vjezd do Krkonošského národního parku.

Spustit audio

Související