V Broumově hledají historickou podobu města. Chtějí ji ukázat digitalizovanou ve virtuálním světě

30. červen 2019 11:10

Jak vypadal Broumov v dávné historii? To je otázka, která v těchto dnech zajímá především pracovníky Kulturního a vzdělávacího centra Klášter Broumov. Připravují totiž novinku pro návštěvníky, díky které chtějí přiblížit historii především mladým lidem. O podrobnosti se zajímala reportérka Jana Házová.

S Janem Školníkem, ředitelem Kulturního a vzdělávacího centra Klášter Broumov, jsme se sešli na příznačném místě, přímo v kostele svatého Vojtěcha, který náleží k benediktinskému klášteru. Právě odtud se možná odvíjí historie celého města.

Poklady broumovské klášterní knihovny ožívají pod rukama odborníků. Jak se zachraňují knihy?

Broumovská klášterní knihovna

Dnes se po nějaké době vrátíme do broumovského kláštera, kde jsme nedávno byli s tamním správcem Přemyslem Sochorem. Před 20 lety tam objevil vzácnou kopii turínského plátna. Pokladů ovšem klášter ukrývá mnohem víc. A na jeden z nich se zaměříme s magistrem Jindřichem Koldou z katedry pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. 

„Nepochybně. Klášter byl jednou z nejstarších kamenných budov, vystavěných ve středověku. A pro mne je to místo, kde začínáme s novým projektem mapování historie kláštera a celého Broumova. A snahy o to, ukázat jej takový, jaký byl v různých dobách během staletí," vysvětluje Jan Školník.

A hned doplňuje:
„Naším cílem je ukázat v rozšířené, nebo virtuální realitě původní gotickou podobu kostela svatého Vojtěcha jako první. A potom bychom chtěli pokračovat dál do kláštera a do města. Protože i klášter během přestavby měnil svůj půdorys. Původně byl menší. A také město procházelo změnami. Z původních povětšinou dřevěných domů se začaly stavět kamenné domy.

Kulturní a vzdělávací centrum Klášter Broumov

„Já se na to těším. Je to velké dobrodružství. Dá se usuzovat podle gotických sklepů, jak ony domy původně vypadaly. My jsme se inspirovali evropským hnutím historiků a archivářů. A současně lidí, kteří se zabývají moderními technologiemi. Hnutí vyrostlo v italských Benátkách a švýcarském Lausanne, kde byly první projekty digitalizace evropské historie. Po Benátkách se dnes dá docela dobře procházet i v onom virtuálním světě."

„Za celou tou myšlenkou stojí to, že bohatství, které Evropa má, je především v její historii. A je dobré ji interpretovat i novým generacím, které se k ní bez moderních komunikačních prostředků dostávají velmi komplikovaně," říká Jan Školník.

Projekt je na samotném začátku

V tuto chvíli se začínají sbírat veškeré informace, které jsou nutné k vytvoření takové aplikace.

Broumovský klášter vydal před 20 lety jedno ze svých tajemství - unikátní kopii turínského plátna

Kopie turínského plátna v broumovském klášteře

Po stopách tajemného turínského plátna se dnes vypravíme s člověkem, který jeho kopii přesně před 20 lety objevil. To se psal rok 1999 a současný správce Přemysl Sochor byl v broumovském klášteře tenkrát na náhradní vojenské službě. 

„Jednak potřebujete mít dobře zmapovanou onu historii klasickými prostředky. Potřebujete kolem sebe archiváře, historiky, lidi, kteří mají s různými historickými obdobími zkušenosti. A na druhé straně je propojujeme s lidmi, kteří umí zacházet s moderními zobrazovacími prostředky. Umí nás vtáhnout skrze virtuální realitu přímo do toho modelu," dodává Jan Školník.

Pokud půjde vše podle plánu, mohli by návštěvníci Broumovska do historie poprvé pomocí nové aplikace nahlédnout příští rok na jaře.

autoři: Jana Házová , baj
Spustit audio

Související