Stavění kamenných mužíků i bezohlednost cyklistů. Dodržujete pravidla pro pohyb v národním parku?

1. červenec 2022 09:19

Na polské straně Krkonoš se od 1. července zvedají ceny vstupného k vodopádu Kamienczyk. Kvůli očekávanému náporu turistů je také omezený přístup na Sněžku. O pravidlech pro pohyb v národním parku hovoříme s mluvčím Správy Krkonošského národního parku Radkem Drahným. 

Návštěvníky Krkonošského Národního parku čekají změny turistických pravidel kolem česko-polské státní hranice, zejména pak na nejvyšší hoře České republiky Sněžce. Jak se mění pravidla a přístupové cesty na Sněžku směrem z Polska?

Čtěte také

Připomenu, že Sněžka je česko-polským vrcholem, takže na ní platí pravidla jak českého, tak i polského národního parku. Ta ovšem nejsou stejná. Nyní hovoříme o tom, že polská národní park zavedl, stejně jako v minulých letech, jednosměrný provoz po červeně značené turistické stezce od Slezského domu nahoru na Sněžku. Říká se jí někdy cik-cak cesta nebo řetězová.

V tuto chvíli je tam tedy pouze jednosměrný provoz pro výstup na Sněžku. Můžete tudy jít jen nahoru. Je to otázka bezpečnosti, protože když potom jde velké množství lidí nahoru i dolů, tak riziko zranění je tam opravdu extrémní.

Tedy pokud bude chtít jít dolů ze Sněžky ke Slezskému domu, musíte jít po Jubilejní cestě.

Zvlášť teď o prázdninách neukáznění turisté v první zóně národního parku chodí, kam nemají. Jak to budete hlídat? Mají na to ochránci dostatečné pravomoci?

Čtěte také

Pravomoci mají, ale nemají moc personální kapacity. Protože strážce, který má na starosti Sněžku, má pod sebou prostor nějakých 3 tisíce hektarů, což je neuhlídatelné. Nemůže být tedy stále jen na Sněžce. Proto v letních měsících vypomáhají také všichni, kteří nejsou přímo profesionálními strážci, ale zároveň jsou stráží přírody, podle zákona.

Takže Sněžka je v průběhu prázdnin hlídána prakticky námi všemi. A to jak polskými kolegy. Snažíme se zajistit, aby nádherná krkonošská příroda na vrcholu Sněžky nebyla neukázněnými návštěvníky poničena.

Jsou letos v Krkonoších nějaká omezení kvůli opravám nebo kácení, kterým by se měli turisté vyhnout?

Čtěte také

Pochopitelně na to turisté narazit mohou. Doporučuji, aby se každý před túrou podíval na webové stránky KRNAP.CZ, kde je sekce Omezení na cestách. Tyto informace přebírají také mapy.cz, takže i tam se dá poměrně dobře zjistit aktuální situace.

My se ale snažíme cesty neuzavírat, pokud to není nezbytně nutné. Můžeme na nich pracovat a se stavebními firmami domlouváme režim, kdy je možné přes staveniště procházet. Tedy ve většině případů turisté narazí na stavební práce, ale je možné je lehce obejít okolo.

Do Krkonoš jezdí také lidé často na kolech. Připomeňme jen, jaká tam pro ně platí pravidla?

Čtěte také

Kola a elektrokola. V národním parku jsou samozřejmě terény velmi atraktivní pro cyklistiku. Nicméně je třeba vědět, že na kolech je zde možné jezdit výlučně pouze na vyhrazených cestách. Tedy po oficiálních cyklotrasách. Nemůže cyklista jezdit jen tak někde, kde se mu zlíbí.

Stejně jako obecně i turistiky, tak v případě cykloturistiky platí základní pravidlo a tím je ohleduplnost a bezpečnost. Kdo nezvládne své kolo a jdete třeba do skupiny pěších turistů, může tam být rodina s dětmi i s kočárkem, tak může dojít ke zranění. A v případě nějakých sporů to potom bývá velmi nepříjemné.

Často také upozorňujete na nešvar stavění kamenných pyramid nebo mohyl. V čem to přírodě škodí?

Čtěte také

Kamenné pyramidy jsou naprostým nesmyslem. Když na hřebenech Krkonoš někdo rozebere kamenné moře a postaví pyramidu, tak tím zastaví třeba 10 tisíc let probíhající proces. Nedává to smysl, protože takové pyramidy slouží například v Alpách nebo Himálajích k navádění cesty. V našich podmínkách máme klasické pásové turistické značení, které je téměř dokonalé.

Kdo dělá pyramidy v korytech řek, tak opět vytahuje z vody kameny s různými organismy a vodními živočichy. Když je vytáhnete nad vodní hladinu, tak uschnou a zahynou. Je to zcela zásadní zásah do přírodního prostředí národního parku a to určitě není žádoucí.

autoři: Radek Drahný , baj
Spustit audio

Související