Kvůli ochraně neživé přírody, živočichů a rostlin dohlíží denně strážci přírody na vrchol Sněžky

27. červen 2022 10:02

Vrchol Sněžky je v současné době pod každodenním dohledem strážců parku nebo jeho zaměstnanců, Jejich úkolem je dohlížet na to, jak se turisté chovají. Bohaté zkušenosti má i mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný, který už odsloužil na naší nejvyšší hoře i v předchozích sezónách stovky hodin.

Radku, nedávno jste v této vzácné lokalitě opět nainstalovali ochranné sítě, změnilo se tím chování turistů?

Čtěte také

Odpověď je ano. V okamžiku, kdy nainstalujeme sítě, tak to představuje jednoznačnou fyzickou bariéru a přestupky v daném místě téměř vymizí. Až na předminulý víkend, kdy jsme zaznamenali velké množství turistů, kteří překonali sítě a piknikovali na alpinských trávnících.

Počínaje minulým týdnem a tímto víkendem se situace na Sněžce výrazně zklidnila.

Na jaké problémy nejčastěji narážíte? A jak přítomnost ochránců přírody lidé vnímají?

Ten problém vychází z toho, že se pohybujeme v klidovém území národního parku, tedy v místě, které je nejcennější a také nejpřísněji chráněné z hlediska českých zákonů. Je to lokalita, kde můžete chodit pouze po značených turistických trasách.

Čtěte také

A právě na vrcholu Sněžku se musíte pohybovat v zásadě pouze po vrcholovém plato a přístupových cestách, nesmíte vstoupit do volného terénu, tedy na trávníky a kamenná moře. To jsou místa velice cenná z hlediska ochrany přírody. Rostou na nich vzácné druhy, některé z nich nerostou nikde jinde na celém světě, pouze v Krkonoších. Jako třeba rozrazil chudobkovitý.

Pro mnohé návštěvníky jsou výhledy velkým lákadlem, aby si šli za zábrany sednout. Nicméně tím porušují naše zákony a ohrožují velmi křehkou přírodu národního parku.

Určitě je důležité připomenout, čím je lokalita na vrcholu naší nejvyšší hory unikátní?

Čtěte také

Největší riziko spočívá v tom, že mnohý návštěvník si řekne, že vrchol Sněžky je pouze hromada kamenů a vlastně o nic nejde. Ale je důležité vědět, že historie Sněžky se dána formováním ledovců a všechna kamenná moře na jejím vrcholu jsou stále živé tvary, které neustále mění svoji podobu.

Neděje se to tak rychle, abychom vše dokázali postřehnout lidským okem, ale probíhá to v horizontu desítek a stovek let. Rozebrat takové kamenné moře, zvednout kámen, to okamžitě znamená, že zničíte proces, který trvá třeba 10 tisíc let.

Když se posuneme od neživé přírody k živé, tak jsou to také rostliny, které na vrcholu Sněžky rostou.

Čtěte také

Kromě zmíněného jedinečného rozrazilu chudobkovitého i pampelišky krkonošské, rostou tam i různé jestřábníky, mimochodem 20 jejich druhů je endemických právě v Krkonoších. Tedy nenajdete je nikde jinde.

A v neposlední řadě je vrchol Sněžky i hnízdištěm celé řady vzácných ptáků, lindušek a pěvušek. To jsou ptáci, kteří přirozeně hnízdí na zemi nebo na skalách. Tedy jejich hnízdo ani nemusíte vidět a svojí stopou, průchodem v místě, kde nemáte co dělat, můžete zničit celou snůšku pro daný rok.

Tedy především z těchto tří hlavních důvodů, tedy ochrany neživé přírody, ochrany živočichů a ochrany rostlin, je nezbytné se na vrcholu Sněžky a přilehlých lokalitách, obecně řečeno v klidovém území národního parku, zdržovat pouze na značených cestách.

autoři: Radek Drahný , baj
Spustit audio

Související