Špička světového výzkumu Alzheimerovy choroby se setkává v Hradci Králové

9. září 2018 09:57

Každé dva až tři roky se konají mezinárodní setkání vědců, zabývajících se enzymy cholinesteráza a paraoxonáza, významnými v boji s Alzeheimerovou nemocí i na poli výzkumu antidot otrav nervově paralytických látek, jež jsou významnou skupinou bojových chemických látek. Letos poprvé tuto konferenci hostí vědecké pracoviště v České republice. 

Třinácté mezinárodní setkání cholinesteráza a sedmá konference o paraoxonáze se uskuteční od neděle 9. do pátku 14. září na Univerzitě Hradec Králové. Hlavním pořadatelem této konference je rektor prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

V tuto chvíli účast na konferenci potvrdilo přes 150 vědců z 28 zemí světa. Cílem je sdílení zkušeností vědců na poli nejnovějšího výzkumu a prezentace posledních objevů a novinek v této vědní oblasti.

Špička světového výzkumu Alzheimerovy choroby se setkává na konferenci v Hradci Králové

„Slučovacím tématem konference je enzym acetylcholinesteráza, ale můžeme také říct, že půjde zejména o Alzheimerovu nemoc a další choroby spojené s tímto enzymem. Dále pak půjde o antidota, protilátky, rušící účinky bojových látek typu sarin, soman či v poslední době v médiích často zmiňovaný novičok,“ říká organizátor konference rektor Kuča.

Výstupem z konference bude sborník, obsahující sumář všech prezentací ve formě abstrakt. Současně budou vybraná sdělení otisknuta ve speciálním vydání prestižního časopisu Chemico-Biological Interactions, jehož editory budou rektor Kamil Kuča a Eugenio Vilanova ze Španělska.

Alzheimerova choroba je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí, účinný lék zatím neexistuje

Alzheimer centrum v Novém Strašecí

Alzheimerova choroba je strašákem tohoto století. Počet lidí postižených tímto neurodegenerativním onemocněním mozku přibývá, většinou jde o seniory nad pětašedesát let. Momentálně se počet lidí s demencí, která je často způsobená právě Alzheimerem, odhaduje ve světě na 38 milionů a podle odborníků se do roku 2050 tohle číslo ztrojnásobí. Lék se snaží najít vědci z celého světa. Velmi nadějně vypadá výzkum v Hradci Králové.

Skutečnost, že se konference uskuteční v Hradci Králové, je důkazem prestižního postavení vědecké skupiny, působící napříč pracovišti Univerzity Hradec Králové, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Propojujícím prvkem je právě osobnost rektora prof. Kamila Kuči.

V oblasti výzkumu antidot pro léčbu otrav způsobených nervově paralytickými látkami se česká věda obecně pohybuje v top 5. Ve výzkumu Alzheimerovy choroby je mnohem větší konkurence, věnují se mu totiž pracoviště po celém světě, i tak ale čeští vědci spolupracují s těmi nejlepšími. Důkazem toho jsou i kvalitní publikace, které Univerzitě Hradec Králové vycházejí v prestižních časopisech.

Špička světového výzkumu Alzheimerovy choroby se setkává na konferenci v Hradci Králové

Konference pořádaná na půdě UHK je co do svého vědeckého významu obou témat opravdu zásadním setkáním.

„Z mého pohledu jsou oba směry důležité a velmi aktuální. Alzheimer je problematikou civilní. Populace stárne a nemoc se týká stále většího počtu osob. Přitom do dnešního dne na ni neznáme účinný lék. Na straně druhé figurují bojové chemické látky a světový terorismus, děsící každého. Jde o otázku bezpečnosti. Když se člověk otráví bojovou látkou, je nutné znát antidota, které zabrání intoxikaci,“ vysvětluje přední český toxikolog Kuča.

Špička světového výzkumu Alzheimerovy choroby se setkává na konferenci v Hradci Králové

Právě na Univerzitě Hradec Králové se odborníci v této oblasti, kteří budou také na konferenci, připravují.

„Naše Katedra chemie Přírodovědecké fakulty UHK v současné době nabízí studium oboru Toxikologie v bakalářské a magisterské formě. Navíc aktuálně připravujeme podání žádosti o akreditaci postgraduálního studia toxikologie. Tím bychom jako jediní v Česku nabízeli kompletní curiculum studenta toxikologie - od bakalářského přes magisterské až po Ph.D. studium,“ uzavírá děkan Přírodovědecké fakulty UHK Pavel Trojovský.

Konference začíná v neděli 9. září v 18:00 hodin úvodním slovem a končí v pátek 14. září. Po celou dobu konference je pro vzácné hosty připraven také doprovodný kulturní program.

Univerzita Hradec Králové
autor: Milan Baják | zdroj: Univerzita Hradec Králové
Spustit audio

Související