S nástupem chladného počasí se teoretické plány zimní údržby silnic v kraji proměňují ve skutečnost

1. prosinec 2023 07:27

Česko zasypal sníh a zatímco děti a lyžaři z toho mají radost, pro silničáře to znamená práci navíc. S technikou vyjíždí k údržbě silnic obvykle už v noci, aby cesty byly pro ranní provoz vyčištěné. Zda se to daří a zda připravený plán údržby obstojí ve srovnání s realitou, na to jsme se zeptali ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiřího Brandejse.

Kolik kilometrů silnic máte v Královéhradeckém kraji na starosti?
Zimní údržbu realizujeme pro dva vlastníky komunikací. Je to Ředitelství silnic a dálnic, kde se jedná o 413 kilometrů. Tyto komunikace udržujeme ve spolupráci s partnery. A druhým investorem je Královéhradecký kraj. Pro ten udržujeme 3 104 kilometry silnic. Celkem je to tedy přes 3 500 kilometrů komunikací.

Stihli jste po prvním sněžení včas uklidit všechny silnice?
Úplně první výjezd jsme měli symbolicky na Svatého Martina, tedy 11. listopadu. To bylo v nejvyšších polohách Krkonoš na Horní Malé Úpě.

Čtěte také

Celoplošný zásah se konal až nyní o víkendu v tento týden. My se samozřejmě řídíme zákonem a plánem zimní údržby. Kde jdou dána pravidla pro výkon zimní údržby, včetně časových limitů pro ošetření komunikace, které jsme povinni plnit.

Tyto limity dlouhodobě s rezervou plníme. Takže i v současnosti se nám podařilo vše zvládnout. Někomu se ovšem může zdát, že něco není uděláno včas, ale sypače opravdu jezdily na svých okruzích intenzivně a je zapotřebí jim dát čas, aby mohly všechny silnice projet. I sůl někdy účinkuje až po delší době. Takže není vyloučeno, že vozovka může někde klouzat.

Jak vypadá taková směna řidiče, který má na starost zimní údržbu?
Zimní údržbou se zabývají také dispečeři, kteří vysílají vozidla do terénu. My máme 15 dispečerských pracovišť v plném provozu 24 hodin denně. A střídá se tam celkem 85 dispečerů.

Čtěte také

Na sypačích, kterých máme, včetně záložních, zhruba 120, se střídá celkem 230 řidičů, kteří jsou rozděleni do směn a pohotovostí. A to tak, abychom byli připraveni v případě potřeby vyjet k ošetření komunikací. A to nejen ve dne, ale samozřejmě i v nočních hodinách. Včetně víkendů a svátků.

Řidič potom na pokyn dispečera vyjede na svůj okruh a provede posyp. V případě většího spadu, musí nejdříve napadaný sníh vypluhovat a teprve potom posypat. Pak se vrátí na cestmistrovství, naloží si a v případě potřeby musí vyjet znovu.

Na webových stránkách Údržby silnic Královéhradeckého kraje lidé najdou odkaz na mapku zimní obslouženosti. Co se z ní dozví?
To je naše aplikace, kterou máme k dispozici pro veřejnost už několik let. Na této mapě se řidiči dozví, v jakém časovém úseku byla konkrétní komunikace ošetřována. Samozřejmě sůl třeba nereaguje ihned po posypání, je tam nějaké časové zpoždění. Je to dobrá informace pro řidiče, ale přesto doporučuji jezdit v zimním období opatrně a s respektem k ostatním účastníkům silničního provozu.

Spustit audio

Související