Rozvádíme se! A co děti? Psycholožka Jolana Moravcová vám napoví

15. únor 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Smutné dítě

Radioporadna: PhDr. Jolana Moravcová, dětská psycholožka - Rozvádíme se! A co děti? Zajímavá osobnost je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11. hodině.

Rozvod manželství může být složitý proces, který přesahuje oblast rodinného práva. Dotýká se života manželů a jejich majetkových poměrů, a také dětí, které případně manželé mají.

Je dobré pokusit se přistoupit k této životní situaci pokud možno racionálně a nezanedbat právní stránku.

Rozvod by měl být až posledním řešením. Myslete přitom na děti
Rozvod manželství by měl být až tím posledním způsobem, jakým by měli manželé řešit vzájemné neshody či problémy v manželském soužití. Zvlášť rozvážně by k rozvodu manželství měli přistupovat zejména manželé, kteří ještě pečují o nezletilé děti. Jsou to právě děti, jichž se rozvod jejich rodičů nejvíce dotkne a mnohdy u nich zanechá i dlouhotrvající a v některých případech i doživotní traumata.

V případě, že se manželům narodily děti, které nejsou v době rozvodu manželství ještě plně svéprávné, je možné manželství rozvést jen tehdy, není-li to v rozporu se zájmy těchto dětí a zejména pak pokud opatrovnický soud pravomocně rozhodl o rodičovské zodpovědnosti (právech a povinnostech) rodičů k nezletilým dětem pro dobu do ale i po dobu po rozvodu manželství.

Rozvod

Ideální je, pokud se rodiče dohodnou
V opatrovnickém řízení musí opatrovnický soud rozhodnout o svěření dítěte do péče jednoho rodičů, případně střídavé či společné péče a rovněž určí výši výživného pro nezletilé děti.

Ideální bude vždy stav, kdy se jako rodiče budete schopni na budoucí péči o nezletilé děti dohodnout. V takovém případě soud schválí vaši dohodu, samozřejmě za předpokladu, že nebude odporovat zájmům vašich nezletilých dětí.

Nezapomeňte, že o dětech budete společně v zásadních věcech rozhodovat i v budoucnu, respektive budete muset být schopni spolu komunikovat o mnohých záležitostech týkajících se vašich dětí, proto je v zájmu budoucí komunikace vše řešit dohodou a kompromisy už při rozvodu manželství.

Rozvod manželství, který je jedním ze způsobů zániku manželství, je zakotven v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

Je třeba konstatovat, že rozvodem manželství zanikají osobní práva a povinnosti manželů, která pro ně z manželství dle ustanovení § 687 a násl. občanského zákoníku, vyplývají.

autor: luc
Spustit audio