Rekordní čtyři nová embrya a přípravy na další kroky v misi na záchranu bílého severního nosorožce

8. květen 2021

Ojedinělý projekt na záchranu nosorožců bílých severních zaznamenal důležitý rekord. Po zatím posledním odběru vajíček samice Fatu, která se narodila v Safari Parku Dvůr Králové a teď žije v Keni, se zahraničnímu týmu specialistů podařilo vytvořit celkem 9 embryí. 

S vedoucím oddělení komunikace dvorského Safari Parku Janem Stejskalem natáčela redaktorka Dana Voňková.

Čtěte také

Mezinárodní konsorcium vědců a ochranářů, které se snaží zabránit vyhynutí nosorožce bílého severního pomocí pokročilých metod asistované reprodukce, v březnu a dubnu 2021 vytvořilo čtyři nová embrya těchto vzácných nosorožců.

Jde o nejúspěšnější výsledek, který se týmu Leibnizova institutu pro výzkum zoo a divokých zvířat (Leibniz-IZW), Safari Parku Dvůr Králové, Kenya Wildlife Service, Ol Pejeta Conservancy a Avantey zatím povedl. Tým dále potvrdil úspěšnou sterilizaci samce nosorožce bílého jižního, která proběhla v prosinci 2020.

Samec bude v Ol Pejetě spojen se samicemi nosorožců bílých jižních, které byly vybrány jako potenciální náhradní matky pro budoucí potomky nosorožce bílého severního.

Samice Nájin a Fatu, které se narodily ve Dvoře Králové a teď žijí v keňské Ol Pejetě, jsou jedinými zbývajícími bílými severními nosorožci na světě.

Čtěte také

Aby se zabránilo vyhynutí jejich druhu, mezinárodní konsorcium vědců a ochránců přírody s názvem BioRescue vedené společností Leibniz-IZW z nich od roku 2019 pravidelně odebírá pohlavní buňky (oocyty) a v laboratoři je oplodňuje pomocí zmrazeného spermatu z již uhynulých samců za účelem vytvoření embryí nosorožců bílých severních. V dohledné budoucnosti budou tato embrya vložena do náhradních matek nosorožců bílých jižních.

Poté, co byla Fatu 28. března 2021 uvedena do celkové anestezie, povedlo se z jejích vaječníků odebrat celkem 19 oocytů pomocí sondy vedené ultrazvukem. Anestezie i odběr vajíček proběhl hladce a bez komplikací.

Rekordní čtyři nová embrya v projektu na záchranu bílého severního nosorožce

Po dozrání vajíček v laboratoři Avantea v Itálii bylo 14 z nich oplodněno rozmrazeným spermatem od samce Suniho za pomoci tzv. intracytoplazmatické injekce spermií (ICSI). Čtyři oplodněné oocyty se vyvinuly v životaschopná embrya pomocí speciálního inkubátoru společnosti Merck.

Embrya jsou nyní uložena v tekutém dusíku spolu s pěti embryi z předchozích zákroků. Celkem už tedy bylo vyvinuto devět embryí, přičemž všechna pocházejí z oocytů mladší ze dvou zbývajících samic, Fatu.

Čtěte také

Nájin, které je nyní 31 let, byla během posledního zákroku uvedena pouze do lehké sedace a vyšetřena pomocí ultrazvuku. Při vyšetření se ukázalo, že Nájin nevytvořila dostatečné množství oocytů, proto se tým rozhodl v dalším odběru nepokračovat a zákrok byl okamžitě ukončen.

Stěžejní součástí programu BioRescue je i etické hodnocení rizik, konsorcium proto v následujících týdnech důkladně projedná, zda a jak se bude v odběru oocytů u Nájin pokračovat.

Dalším důležitým krokem k úspěchu programu BioRescue byl výběr a sterilizace samce nosorožce bílého jižního. V prosinci 2020 bylo zvíře sterilizováno metodou s co nejmenší invazivností.

Sterilizace proběhla bez komplikací a v březnu 2021 tým BioRescue pomocí elektroejakulace potvrdil, že sterilizace byla skutečně úspěšná. Samec Owuan se z vyšetření dobře zotavil a je připraven na svou budoucí roli: svým chováním bude indikovat reprodukční cyklus potenciálních náhradních matek bez rizika jejich oplodnění.

Rekordní čtyři nová embrya v projektu na záchranu bílého severního nosorožce

Tato indikace je zásadním předpokladem pro přenos embryí do náhradních matek při správném načasování jejich reprodukčního cyklu. Pod vedením Kenya Wildlife Service už jsou vybírány vhodné samice nosorožců bílých jižních do společnosti samce Owuana, spojení zvířat proběhne v příštích týdnech.

„Výsledky posledního odběru v březnu 2021 nás naplnily nadšením. S devíti embryi nosorožců bílých severních by partneři projektu měli přistoupit k další fázi projektu - k přenosu embryí do jižních náhradních matek v Ol Pejetě. Nemůžeme se dočkat, až se narodí mláďata, která zajistí přežití tohoto druhu,“ uvedl keňský ministr turismu a divoké přírody Najib Balala.

Čtěte také

„Výsledek posledního odběru v Keni je vynikající. Celý proces přenosu embrya do náhradní matky je teď nutné nejdříve provést s relativně méně cennými embryi nosorožců bílých jižních. Až na základě úspěšného provedení celého zákroku a potvrzené březosti s těmito embryi bude možné přistoupit k podobnému úkonu i s velmi vzácnými embryi nosorožců bílých severních,“ doplňuje ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Pokud pandemie COVID-19 umožní týmu cestovat do Keni, výzkumný program BioRescue, který je významně financován německým Spolkovým ministerstvem školství a výzkumu (BMBF) a dalšími dárci, jako je nadace Nadace ČEZ, filantrop Dr. Richard Mc Lellan a nadace Merck EMD, bude pokračovat ve vytváření dalších embryí z oocytů odebíraných od samic bílých severních nosorožců ve tříměsíčním až čtyřměsíčním cyklu.

S potvrzenou sterilizací samce a plánovaným přemístěním náhradních matek je tak další milník programu na dosah.

O účastnících projektu:

Safari Park Dvůr Králové je jedním z nejlepších chovatelů nosorožců na planetě a jediné místo, kde se mimo Afriku rozmnožili nosorožci bílí severní. Byly to právě Fatu a Nájin. Safari park je hlavním koordinátorem projektu na záchranu nosorožců bílých severních. Více na www.safaripark.cz

Leibnizův institut pro výzkum divokých a zoo zvířat je mezinárodně uznávaná německá výzkumná organizace. Cílem institutu je porozumět přizpůsobivosti divočiny v kontextu globálních změn a podpořit přežití životaschopných populací druhů. Právě proto zkoumá rozmanitost z hlediska vývoje a historie, mechanismu evolučních přizpůsobení a jejich hranice včetně nemocí a vztahů divočiny v propojení s prostředím a lidmi. Ve všech sférách výzkumu využívá nejlepší odborníky z oblastí biologie, veterinární medicíny a různých mezidisciplinárních oborů. V úrovních od molekul po nejširší krajinný kontext vede dialog s veřejností i soukromými vlastníky. Navíc poskytuje jedinečný servis vědecké obci. Více na www.izw-berlin.de

Nosorožci v keňské rezervaci Ol Pejeta

Kenya Wildlife Service (KWS) je státní korporace, která byla založena zákonem (Cap 376) a potvrzena dalším zákonem v roce 2013. Jejím úkolem je ochrana a management divoké přírody v Keni a vymáhání souvisejících zákonů a nařízení. KWS zajišťuje ochranu a management divoké přírody ve všech chráněných územích včetně komunitních rezervací ve spolupráci s dalšími partnery. Více na www.kws.go.ke

Ol Pejeta je největším útočištěm pro nosorožce dvourohé ve východní Africe a jediným místem v Keni, kde žijí šimpanzi. Zároveň tu žijí také dvě poslední samice nosorožce bílého severního. To vše chrání unikátní jednotky se psy, pohybová čidla s kamerami, elektrický ohradník napájený sluneční energií i specializovaná jednotka strážců. Více na www.olpejetaconservancy.org

Avantea je laboratoř biotechnologického výzkumu a reprodukce zvířat se sídlem v italské Cremoně. Během dvou desetiletí nashromáždila neocenitelné know-how a vědomosti v oblasti asistované reprodukci dobytka, které nyní může aplikovat i na divoká zvířata. Více na www.avantea.it/en/

autoři: Dana Voňková , baj
Spustit audio

Související