Požárů v přírodním prostředí přibývá, hasiči jich řešili sedm během jednoho odpoledne

2. duben 2019 08:58

Rušné odpoledne měli hasiči kvůli silnému větru, který začal rozdmýchávat ohniště po pálení v přírodním prostředí a požáry byly na světě. Od pondělních 13:00 do 17:30 zasahovaly jednotky požární ochrany u sedmi požárů travního nebo lesního porostu na území Královéhradeckého kraje. 

Při požáru dvou pasek u Bělé u Pecky byl dokonce vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a na pomoc s likvidací požáru byla povolána i letecká hasičská služba z Jihlavy.

Pálení klestí můžete jednoduše ohlásit přes internet. Hasičům tím ušetříte spoustu práce

Při plánovaném pálení biologického odpadu apelují hasiči na občany

Zhruba jednou týdně vyjíždí hasiči v Královéhradeckém kraji zbytečně k požáru lesa nebo louky. Na místě totiž zjistí, že se jedná o neohlášené pálení. Lidé ho přitom můžou oznámit snadno přes web. Díky jednoduchému formuláři mají hasiči dokonalý přehled o tom, na jakých místech a kdy lidé pálí.

Další tři požáry likvidovaly jednotky na Náchodsku. V části Plhov hasily tři jednotky (HZS Náchod, JSDH Náchod, Dolní Radechová) požár paseky o rozloze 100x100 m. V těžko přístupném terénu ve stráni hořela hrabanka po těžbě. Událost se obešla beze škody.

Ve druhém případě hasili profesionální a dobrovolní hasiči z Náchoda požár v části Jizbice. I v tomto případě hořely po těžbě dřeva pařezy a hrabanka, a to na ploše asi 50x30 m.

Do třetice vyjížděli k nahlášenému požáru travního porostu hasiči do katastru České Skalice, části Spyta. Čtyři jednotky zde likvidovaly požár části louky ve stráni na ploše asi 50x50 m (HZS Jaroměř, JSDH Česká Skalice, Velká Jesenice, Nové Město nad Metují).

Bezpečnostní opatření:

velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit,
místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Na Trutnovsku likvidovali hasiči požár lesního porostu v trutnovské části Volanov. Hořelo na ploše asi 300x50 m, hasiči museli prolít půdu vodou. V tomto případě zaměstnala událost pět jednotek požární ochrany (HZS Trutnov, JSDH Vlčice, Hajnice, Mladé Buky a Trutnov-Horní Staré Město).

V obci Vítězná, části Záboří pak vyjíždělo šest jednotek k požáru lesního porostu. (HZS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hostinné, Bílá Třemešná, Mostek, Vítězná a Pilníkov).

Požárů v přírodním prostředí přibývá

Na Rychnovsku v Týništi nad Orlicí, Petrovičkách likvidovaly tři jednotky požár travního porostu, kdy se vymklo kontrole pálení trávy.

Většina pondělních požárů vznikla za stejných okolností, a to po předchozím pálení porostu. Svou roli pak ve všem sehrál sílící vítr, který rozdmýchal vyhasínající ohniště a může tak za rozšíření požáru na velké plochy.

V této souvislosti hasiči důrazně připomínají pravidla pro pálení biologického odpadu v přírodním prostředí a apelují na fyzické osoby, aby případné pálení hlásily ve vlastním zájmu na krajské operační a informační středisko přes webovou aplikaci https://paleni.izscr.cz/.

Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České republiky. Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero podmínek.

Hasiči uhasili požár louky v Krkonoších nad Labskou boudou

hasiči

Hasiči asi po dvou hodinách lokalizovali a poté uhasili požár louky v Krkonoších nad Labskou boudou.

Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat.

Požárů v přírodním prostředí přibývá

Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč. Ve vlastním zájmu by měly pálení biologického odpadu prostřednictvím internetu hlásit také fyzické osoby. Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!

autor: baj | zdroj: HZS Královéhradeckého kraje
Spustit audio

Související