Pálení klestí můžete jednoduše ohlásit přes internet. Hasičům tím ušetříte spoustu práce

24. duben 2018 11:00

Zhruba jednou týdně vyjíždí hasiči v Královéhradeckém kraji zbytečně k požáru lesa nebo louky. Na místě totiž zjistí, že se jedná o neohlášené pálení. Lidé ho přitom můžou oznámit snadno přes web. Díky jednoduchému formuláři mají hasiči dokonalý přehled o tom, na jakých místech a kdy lidé pálí.

Operační důstojník hradeckých krajských hasičů Stanislav Mizera zvedá telefon, ve kterém chce někdo nahlásit pálení. I taková možnost existuje, jednodušší a přehlednější je ale pro hasiče vyplnění formuláře na internetu.

„Webová aplikace je paleni.izscr.cz. Jinak, když si zadají občané do jakéhokoliv vyhledávače pálení hzs, tak se dostanou na odkaz evidence pálení. Na úvodní obrazovce vidíme jedno z okýnek, kde je napsáno Zadat nové pálení," vysvětluje Stanislav Mizera.

Objeví se formulář, kde se vyplní spalovaný materiál, začátek pálení, konec pálení, způsob zajištění, zodpovědná osoba a další a další věci, včetně kontaktních údajů.

„S čím se hodně potýkáme, tak je vyhledání toho adresního místa. Jsou tu dva způsoby. Buď může podle adresního prvku a nebo to může udělat přímo, což je nejlepší a nejjednodušší. Vedle je hned mapa. A kliknutím do mapy se zobrazí příslušné souřadnice, kde bude občan pálit. Klikne do mapy, automaticky se doplní to adresní místo," doplňuje Stanislav Mizera.

Při plánovaném pálení biologického odpadu apelují hasiči na občany

Proč je důležité, aby lidé dopředu nahlásili, kdy a kde budou pálit?

„Protože ten kdo pálí, tak si myslí, že to nikdo nevidí, nebo, že to má prostě pod kontrolou. Ale to pálení může být vidět i kilometry daleko. A samozřejmě, pokud přijde hlášení o nějakém požáru, tak to musíme prověřit. Musíme zjistit, jestli tam opravdu hoří, nebo se jedná o to pálení. Pokud takový pálení máme hlášené u nás v databázi, v mapě, tak voláme kontaktní osobě a zjistíme, zda se jedná o toto pálení a v jakém je to rozsahu," dodává Stanislav Mizera.

Čtěte takéInternetovou aplikaci můžete využít k oznámení pálení bioodpadu

Pokud lidé pálení neohlásí dopředu, zbytečně tak zaměstnávají hasiče.

„Stává se nám to v průměru tak jednou za týden, že jednotka požární ochrany vyjíždí k požáru, je to ale ve skutečnosti nenahlášené pálení. Takový výjezd je pro nás samozřejmě planý poplach a v tu chvíli by jednotka mohla zasahovat jinde. Takže na tom místě je zbytečně," doplňuje za Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

Při plánovaném pálení biologického odpadu apelují hasiči na občany

Při plánovaném pálení biologického odpadu apelují hasiči na občany, aby tuto aktivitu předem ohlásili přes webový portál https://paleni.izscr.cz/.

V zájmu bezpečnosti své i druhých dodržujte při pálení biologického odpadu tato pravidla:
- ověřte si, zda pálení biologického odpadu vaše obec neomezuje, případně zcela nezakazuje,
- důsledně dbejte pokynů příslušného HZS kraje a pálení oznamte skrz webovou aplikaci na stránkách HZS,
- velikost hromad klestu a listí po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
- při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
- místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
- místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
- místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
- po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
- spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

autoři: Milan Baják , GOT
Spustit audio

Související