Poškození sluchu, šelest ušní i závratě. Klasická trojice ušních problémů v souvislosti s covidem-19

17. leden 2023

MUDr. Jakub Dršata z kliniky ORL Fakultní nemocnice v Hradci Králové je dnes hostem naší radioporadny. A chceme probrat potíže se sluchem v souvislosti s onemocněním covidem-19.

Je prokázáno, že skutečně koronavirus některým lidem způsobil sluchové potíže?
Ten průkaz je obtížný, především proto, že covid tady nemáme příliš dlouho, jen od roku 2019. Čili studií, které by byly opravdu průkazné ve smyslu, že je tam skutečně nějaký časový a příčinný vztah, je zatím relativně málo.

Jakub Dršata ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Ale určitě jak z logiky působení onoho viru, tak i z klinických zkušeností, které se už nasbíraly, ukazuje se, že s velkou pravděpodobností covid může skutečně poškodit nervové i sluchové a rovnovážné ústrojí.

O covidu je známo, že několika mechanismy napadá nervový systém, proto také ona spojitost se ztrátou čichu.
MUDr. Jakub Dršata, klinika ORL Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Poškození bylo u někoho, kdo už měl problémy, že se zhoršily? Nebo se objevily po covidu úplně nově?
Obojí je možné. Covid může samozřejmě napadnout i nemocného, který už měl nějakou předchozí nedoslýchavost a ta se zhoršila. A může to být i něco úplně nového. Ale nedá se říct, že by byla průkazná nějaká větší citlivost na covid.

Čtěte také

Slyšela jsem, že po covidu některým lidem zůstávala i nespavost pocit úzkosti. Může to být i s tím propojené?

To samozřejmě také. I proto je někdy obtížné rozlišit, co je přímý účinek covidu a co je účinek nějakých dalších okolností, které se tom promítnou. A nemocný to jen interpretuje, že to je v souvislosti s covidem. Každopádně o covidu je známo, že několika mechanismy napadá nervový systém, proto také je známá spojitost se ztrátou čichu.

A z hlediska sluchově rovnovážného ústrojí, které se dělí na tři části, vnější, střední a vnitřní ucho, tak zase tím cílovým orgánem je především vnitřní ucho. To se skládá ze sluchové a rovnovážné části, čili proto se to může projevit jak poškozením sluchu, šelestem ušním, čili tinnitem, i závratí. To je taková klasická triáda příznaků.

Jana Kudyvejsová a Jakub Dršata ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Poškození sluchu mohlo být způsobeno spíše od onoho původního covidu, kterým jsme začínali, nebo od novějších variant?
Z naší praxe to nedokážu rozlišit, protože jednak mnozí nemocní třeba říkají, že měli covid, ale ve skutečnosti nebyli ani vyšetřeni. Ale každopádně jsme se setkali s nemocnými, kteří dávali svoji nedoslýchavost do souvislosti s proběhlým covidem.

Celou radioporadnu s MUDr. Jakubem Dršatou z kliniky ORL Fakultní nemocnice v Hradci Králové si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související